REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Vasario 15 d. 13:45

Patvirtintas 2024-ųjų Kėdainių rajono biudžetas: perkopė 100 milijonų eurų

Kėdainiai

Etaplius.LTŠaltinis: Kėdainių rajono savivaldybė


292173

Vasario 15-ąją vykusiame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Kėdainių rajono biudžetas. Šiemet jis perkopė 100 milijonų eurų.

Puikiai žinome, kad nuo suplanuoto biudžeto priklauso, kaip gyvensime visus metus, kokie projektai bus tęsiami, kokie startuos nauji darbai.

Kasmet rengiant biudžeto projektą tenka nelengvas apsisprendimas – kuriuos sumanymus įgyvendinti pirmiau, o kas gali palaukti. Didelė specialistų komanda ne vieną savaitę atsakingai dirbo, kad būtų parengtas toks biudžeto projektas, kuris leistų kurti patogesnį, saugesnį ir pažangesnį mūsų kraštą.

Darbų suplanuota išties nemažai. Šiemet ir toliau sieksime, kad Kėdainių rajone daugėtų asfaltuotų gatvių, gerėtų atvirų erdvių apšvietimo infrastruktūra, atsirastų daugiau vaikų žaidimo bei sporto aikštelių, renovuotų švietimo, kultūros įstaigų. Taip pat norime matyti įgyvendinamus kitus rajono gyventojams svarbius projektus.

Daugiausia lėšų – apie 43 milijonai eurų suplanuota skirti švietimui. Pagal planuojamas programų išlaidas, švietimas bendrose biudžeto išlaidose sudaro 43,4 proc. Didžioji dalis šios sumos turėtų būti išleista švietimo įstaigų veiklai finansuoti. Taip pat norima, kad ir toliau Kėdainių rajono vaikai turėtų galimybę turiningai poilsiauti vasaros stovyklose, lankyti neformaliojo ugdymo būrelius, būtų užtikrintas mokinių pavėžėjimas. Bus tęsiamas „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas, norima finansuoti „Pirmoko krepšelį", vykdysime kitas priemones: mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų motyvacijos programos įgyvendinimą, gabių mokinių skatinimą, priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo ir prevencijos programos priemonių įgyvendinimą.

Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2024 metais planuoja įgyvendinti tęstinius ir pradėti naujus projektus: didinti Kėdainių lopšelių-darželių „Varpelis“ ir „Vyturėlis“ pastatų energinį efektyvumą, modernizuoti vidaus erdves ir įveiklinti Kėdainių šviesiosios gimnazijos pastatą, plėtoti įvairialypį švietimą, vykdant visos dienos mokyklos veiklą, didinti ugdymo prieinamumo atskirtį patiriantiems vaikams.

Socialinei apsaugai 2024-aisiais numatoma išleisti per 18 mln. Eur. Šios lėšos bus skirtos socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, finansinei pagalbai, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms pirkti. Toliau bus tęsiamas socialinių būstų įsigijimas, Savivaldybės ir socialinio būsto remontas, viešosios aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems gyventojams.

Sveikatos apsaugos programoms įgyvendinti skirta daugiau nei 800 tūkst. Eur. Už šias lėšas norima gerinti Viešųjų įstaigų Kėdainių ligoninė ir Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Lėšos – kitoms sritims:

Poilsiui, kultūrai ir sportui šių metų biudžete numatoma skirti 9,2 mln. Eur. Numatoma daugiau nei 750 tūkst. Eur finansuoti sporto veiklos programas. Skiriamos lėšos Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui, bendruomeninės fizinio aktyvumo infrastruktūros mieste ir rajone atnaujinimui bei plėtrai. Bus tęsiami Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijos ir įrengimo darbai, Akademijos kultūros centro remontas, Šėtos kultūros centro vidaus erdvių remontas, Krakių kultūros centro patalpų dalies pritaikymas kultūros reikmėms. Norima užtikrinti sklandžią kultūros bei sporto įstaigų veiklą, tvarkyti kultūros paveldą, sparčiau vystyti bei skatinti turizmą.

Kasmet siekiama gerinti ir kelių būklę. Šiemet daugiau kaip 2,8 mln. eurų Kėdainių rajono savivaldybei skiriama vietinės reikšmės kelių tvarkymui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, 230 tūkst. Eur planuojama žvyro įsigijimo seniūnijų keliams prižiūrėti finansavimui, biudžetinių įstaigų kiemų dangos atnaujinimui. Planuojama tęsti vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimą, rekonstrukcijas, plėtrą Kėdainių mieste, užbaigti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Angirių k. Numatyta skirti lėšas Kėdainių miesto bei rajono gatvių apšvietimo rekonstrukcijai, įrengimui, modernizavimui. Papildomai pagal rajono seniūnijų seniūnų pateiktą poreikį gatvių apšvietimo lempoms įsigyti būtų skiriama 250 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Kaip ir ankstesniais metais bus vykdoma melioracijos statinių priežiūra, Vilainių polderio siurblinės priežiūra. Skirtomis lėšomis numatyta suremontuoti avarinės būklės pralaidas, atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių griovių remonto darbus. Skirtos lėšos Truskavos kadastrinės vietovės Linkavos sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcijai. Numatyta Dotnuvos seniūnijos Kruosto upės Vaidatonių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija ir techninės priežiūros vykdymas bei Krakių tvenkinių hidrotechnikos statinių remontas ir techninės priežiūros vykdymas.

Daugiau nei 6,4 mln. Eur skiriami aplinkos apsaugai. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimui ir tvarkymui, viešųjų erdvių priežiūros darbams.

Biudžeto lėšomis užtikrinama biudžetinių įstaigų veikla. Šiais metais darbo užmokesčio fondas biudžetinėms įstaigoms planuojamas 12-ai mėnesių. Asignavimai darbo užmokesčiui padidėjo 10,7 proc. Tam įtakos turėjo priimti teisės aktai.REDAKCIJA REKOMENDUOJA