REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Veidai2021 m. Gegužės 27 d. 19:56

Pasveikintas Vabalninko parapijos klebonas Jonas Tamošiūnas

Panevėžys

Pasveikintas Vabalninko parapijos klebonas Jonas Tamošiūnas Biržų rajono savivaldybės nuotr.

Reporteris SkaistėŠaltinis: Etaplius.lt


176523

Gegužės 26 d. Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas ats. kpt. Jonas Tamošiūnas minėjo 25 metų kunigystės jubiliejų. Jo pasveikinti atvyko ir šventinėse pamaldose dalyvavo Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas ir Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė.

Biržų rajono savivaldybės meras džiaugėsi ir dėkojo kunigui Jonui už jo tarnystę Biržų rajono savivaldybės Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijai. Savivaldybės administracijos direktorė akcentavo kunigo priedermę priimti ir suprasti visus:

,,Gerbiamas, mylimas, kunige Jonai, pirmiausia aš noriu pasakyti labai paprastai: Dieve, kaip pasisekė Vabalninkui, kad kunigas Jonas čia atsirado. Aš prisimenu pirmąsias mišias ir galiu drąsiai pasakyti, kad kunigas Jonas iš karto ,,atspėjo parapijiečių vardus” ir jie iškart prigludo prie jo širdies. Retai taip būna. Kaip prieš tai minėjo Vyskupas, Dievas pasirinko kunigą Joną, aš pratęsčiau - kad jis nesirinkdamas tarnautų žmonėms. Labai džiaugiuosi, kad taip yra, nes man atrodo, kad tai ir yra didžioji tarnystės galia – tarnauti nesirenkant, neteisiant, neklijuojant etikečių. Tai nereiškia, kad tu visada turi būti pūkuotas ir švelnus, bet turi tarnauti pamokant, priimant, svarbiausia mylint. Aš dėkoju, kad kunigas Jonas yra, kaip sako popiežius, išeinančios bažnyčios, t. y. tokios bažnyčios, kuri ,,eina į žmones”, atstovas. Aš labai džiaugiuosi, kad kunigas Jonas yra aktyvus Vabalninko bendruomenės narys, kad jis bendradarbiauja su muziejumi, kad jis dalyvauja visose šventėse, kad jis, kaip ir dera dvasios tėvui, yra kartu ir džiaugsme, ir nelaimėje. Ačiū Jums už tai. Tai nėra lengva. Labai noriu Jums palinkėti: tebūnie per Jus ir su Jumis Vabalninko parapija ta vieta, kuri traukia žmones. Ne tik giliai tikinčius, kuriems gyvenime lyg ir viskas aišku, bet ir tuos, kurie klysta, kurie ieško Dievo, nes Jūs tai gebate, Jums tai yra duota. Tebūnie Jūsų intonacijos tokios kaip iki šiol, nes kai prabyla Vabalninko klebonas – visiems aišku, kad čia Vabalninko klebonas. Mylim, gerbiam ir sveikinam.”

Nuo 2019 m. liepos mėnesio Vabalninko (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigas einantis kunigas yra žmonių mylimas ir gerbiamas.  Pasveikinti kunigo Jono būriavosi Vabalninko seniūnijos darbuotojai, įvairių bendruomenių ir įstaigų atstovai bei, žinoma, parapijiečiai. Žmonės kunigui Jonui negailėjo gražių žodžių, dėkojo už nuoširdžią tarnystę, gerą lyderystės pavyzdį, kantrybę, išklausymą, mylinčią ir atvirą širdį visokiems žmonėms, jų neišskiriant, linkėjo kunigui Vabalninke likti dar 25 metus.

Kunigo pasveikinti taip pat atvyko Panevėžio vyskupijos vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, kurso draugai iš mokymosi kunigų seminarijoje laikų, kunigas Saulius Kalvaitis, dirbantis gimtojoje kunigo Jono Tamošiūno Daugailių (Utenos r.) parapijoje.

Kunigas Jonas mokėsi Daugailių (Utenos r.) vidurinėje mokykloje, baigė Antalieptės (Zarasų r.) vidurinę mokyklą. 1995 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, 1996 m. – ir teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete. 1995–1996 m. J. Tamošiūnas tarnavo Svėdasų (Anykščių r.) Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje diakonu, talkino klebonui Vladui Rabašauskui. 1996 m. gegužės 26 d. Svėdasų bažnyčioje Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas jį įšventino į kunigus. 1996–1997 m. J. Tamošiūnas tarnavo Rokiškio Šv. Mato parapijoje vikaru, 1997–1998 m. buvo Svėdasų vikaras, vėl talkino klebonui V. Rabašauskui.

Paskirtas 1998 m. rugpjūčio 22 d., 1998–2000 m. J. Tamošiūnas buvo Antalieptės (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas, kartu administravo ir Baltriškių (Zarasų r.) Šv. Kazimiero parapiją. 2000–2001 m. jis buvo ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vytauto apygardos 7-osios rinktinės kapelionas. 2001 m. balandį davęs kariškio priesaiką Lietuvos valstybei, jis buvo paskirtas Utenos įgulos karo kapelionu. Nuo 2002 m. jis buvo Motorizuotosios pėstininkų brigados ,,Geležinis Vilkas" kapelionas, vėliau iki 2010 m. – Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono ir Alytaus įgulos karo kapelionas.

2010–2012 m. J. Tamošiūnas tarnavo Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kapelionato karo kapelionu, buvo kapitonas. 2012–2013 m. jis buvo Lietuvos kariuomenės Ordinariato kancleris, Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios rektorius. Paskirtas 2013 m. spalį, 2013–2019 m. jis buvo Saločių (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos klebonas, kartu eidamas ir Kyburių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bei Smilgių (Biržų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus pareigas. Nuo 2013 m. gruodžio jis laikinai ėjo ir Pasvalio dekanato dekano pareigas. Nuo 2019 m. liepos J. Tamošiūnas paskirtas Vabalninko (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Salamiesčio (Kupiškio r.) Šv. Antano Paduviečio parapijos administratoriumi. 2008 ir 2011 m. jis tarnavo Afganistano Goro provincijoje, kur buvo Lietuvos vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės septintosios (PAB-7) ir tryliktosios (PAG-13) pamainų karo kapelionas. J. Tamošiūno gyvenimas ir veikla pristatyti Vytauto Indrašiaus kunigų biografijų rinkinyje ,,Doros, šviesos ir tiesos apaštalai" (2003 m).REDAKCIJA REKOMENDUOJA