REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Veidai2023 m. Spalio 2 d. 13:26

Pasveikintas Ignalinos krašto šviesuolis

Ignalina

Lina KovalevskienėŠaltinis: Etaplius.LT


279448

Spalio 1 dieną pasveikintas mūsų krašto šviesuolis, rajono garbės pilietis, kilnus dvasininkas ir didžios širdies žmogus klebonas Marijonas Savickas, jau 40 metų besidarbuojantį Mielagėnų parapijoje. Po šv. Mišių klebonui dėkota už jo prasmingus darbus, bažnyčių atnaujinimą ir atstatymą, kultūros ir meno puoselėjimą, bendruomenės telkimą, aplinkos gražinimą, senelių globą, meilę Dievui ir kiekvienam žmogui.

Kleboną bažnyčioje sveikino parapijiečiai, Mielagėnų ir aplinkinių kaimų gyventojai, kraštiečiai. Už Mielagėnų krašte, rajone ir visoje Lietuvoje matomą asmenybės šviesą ir Dievo palaimintus darbus dėkojo savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, Seimo narys Gintautas Kindurys, europarlamentaro Bronio Ropės sveikinimus perdavė jo padėjėjas Henrikas Šiaudinis, stiprios sveikatos linkėjo ir pagarbą išreiškė Šarūnas Birutis, Vytautas Ramelis, kiti svečiai.

„Mielagėnų miesteliui ir Ignalinos kraštui pasisekė, kad Jūs šioje žemėje skleidžiate savo asmenybės šviesą, darote meilės darbus, kuriate grožį ir puoselėjate menišką aplinką, saugote istorinę atmintį, aktyviai dalyvaujate bendruomenės gyvenime, esate mylimas ir gerbiamas didžios širdies žmogus ir rūpestingas Ganytojas“, – sakė meras.

Klebonas džiaugėsi matydamas pilną bažnyčią ir prisiminė, kaip prieš 40 metų rugsėjo 29 d., tada labai nenorėdamas, atvažiavo į Mielagėnus, kaip jam tuomet pamatyti vaizdai tokie liūdni pasirodė. „Atrodo tarsi vakar tas viskas buvo. Praplaukė daug įvykių, darbų, daug tų, kurie tuo metu su manim buvo, jau ilsisi kapeliuose. Per tą laiką išlydėjau apie 50 kasmet. Dabar jie žvelgia iš amžinybės...“.

Klebonas sakė šiandien jaučiasi laimingas. Jis visiems dėkojo už bendrystę, rūpestį, palaikymą ir tvirtino, kad viskas, kas padaryta – tai vis parapijiečių aukos ir darbas, o jis tik organizavo ir pinigėlius leido. Prisimintas Mielagėnų bažnyčios, jos aplinkos, kapų tvarkymas, senelių globos namų kūrimas. „Jaučiuosi be galo dėkingas ir visiems parapijiečiams, ir visoms valdžioms. Visur, kur eidavau, prašydavau, gaudavau pagalbą ir paramą. Dėkui, kad buvote kartu, padėjote, rūpinotės. Mano gyvenimas irgi nebuvo be klaidų, jei kam buvau papiktinimo akmeniu, atsiprašau. Visų prašau maldos, kad Dievas laimintų likusias mano dienas žemėje. Juk mes visi keliaujame į pažadėtąją tėvynę...“, – kalbėjo klebonas.

Marijono Savicko pagerbti atvykę svečiai ir bendruomenės nariai pakviesti šventiniam pasibuvimui į seniūnijos salę. Gražiomis eilėmis klebono sukakčiai ir pagyvenusių žmonių dienai, senjorams skirtą renginį „Širdis – gerumo pilna“ pradėjo laisvalaikio organizavimo specialistė Ema Trapikienė. Šventę vedė iš Dysnos krašto kilęs Irmantas Mikulėnas. Jis dar kartą priminė klebono Marijono įdomius gyvenimo faktus, kai šis nerimstančios širdies dvasininkas drąsiai ėjo prieš sistemą ir net kai kada neklausė vyskupų, nes jis – kūrėjas su Dievo pagalba, kuriantis ne sau, o žmonėms.

Kai 2016 m. visiškai sudegė Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, arkivyskupija nepritarė jos atstatymui, bet klebonas pasakė: „Ne vyskupai bažnyčias stato, o žmonės“. Pasakė ir ėmėsi darbo. Rodos, šiam žmogui nėra neįmanomų dalykų. Ir stovi Ceikiniuose bažnyčia – lyg iš paveiksliuko, dar gražesnė nei buvusi. Ir skuba jon žmonės, ir klausosi varpinės varpo, neša gėles prie atmintinų istorinių vietų.

Per neįtikėtinai trumpą laiką klebonas kažkada atstatė ir Smalvų bažnytėlę, o Ignalinos rajone išgražino dar ir Paringio bažnyčią. Marijonas Savickas mėgsta svečius, visiems atvykusiems maloniai atveria Mielagėnų bažnyčios duris ir leidžia pasigėrėti joje saugomais Vincento Smakausko tapybos ir skulptūros darbais, įstabiai drožinėta neobarokine sakykla su horeljefais ir dviejų angeliukų skulptūromis, skulptoriaus Labanauskio (1853 m.) stulbinančiomis neogotikinėmis meniškai drožtinėmis vidinėmis durimis, J. Fražė darbo metaliniu barokiniu ornamentuotu tabernakuliu. Kunigas tarsi puikus gidas papasakoja parapijos ir miestelio, netoliese esančio kultūrinį gyvenimą puoselėjančio Paliesiaus dvaro istoriją, pristato V. Smakausko gyvenimą ir kūrybą.

Kleboną renginyje sveikino ir už bažnyčių bei miestelių aplinkos gražinimą, bendrystę dėkojo Ceikinių ir Mielagėnų seniūnai Saulius Zabolevičius ir Adas Trakymas. Meras L. Ragaišis Marijonui Savickui įteikė iš Ukrainos atkeliavusią padėką už teikiamą paramą. Šiltų žodžių visose srityse talentingam žmogui negailėjo kraštietis profesorius Feliksas Ivanauskas su žmona Aldona. Skanių pyragų atvežė ir pasveikino Ignalinos Budrių bendruomenės atstovai ir vadovė Jūratė Pernavienė.

Eilėmis, dainomis ir šiltais linkėjimais klebono širdį ir visus gausiai susirinkusius džiugino ansamblis „Dainoriai“, Ceikinių kolektyvas „Serbenta“, Mielagėnų „Volungės“, Didžiasalio „Vėtrungė“, Kazitiškio dainininkės Danutė ir Aldona. Švietė šypsenos, liejosi bendrystė ir dėkingumas, net pats klebonas kartu su Mielagėnų dainoriais dainavo. Ir vėl visiems dėkojo. Po koncerto visi pakviesti paragauti puikių šeimininkių gardžiausių vaišių.REDAKCIJA REKOMENDUOJA