REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Veidai2023 m. Gruodžio 5 d. 09:26

Nusipelniusiems palangiškiams – Garbės ženklai ir Palangos miesto premijos

Palanga

Etaplius.ltŠaltinis: Palangos miesto savivaldybės inf.


285442

Šeštadienio popietę Kurhauze tvyrojo itin šventiška ir ypatinga nuotaka – pirmą kartą kurorte vyko Palangos miesto savivaldybės gyventojų garbės apdovanojimai. Šių itin garbingų įvertinimų – Garbės ženklo bei Palangos miesto premijos – sulaukė palangiškiai, pasižymėję dideliais nuopelnais švietimo, kultūros, visuomeninės veiklos ir kitose srityse.

Iškilmingo vakaro metu svečiai mėgavosi pianisto Petro Geniušo ir atlikėjos Ericos Jennings šventine programa bei styginių kvarteto gyvai atliekamą muziką. Taip pat svečiai išvydo vakaro staigmeną – baleto šokėjos, kilusios iš Palangos, Kristinos Tarasevičiūtės pasirodymą.

Apdovanojimų metu buvo paskelbti nominacijų laimėtojai, jiems įteikti Palangos miesto savivaldybės įsteigti Garbės ženklai ir premijos.

Palangos miesto garbės ženklu – miesto gyventojai gali būti apdovanojami už nuopelnus ir indėlį į Palangos miesto kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, aktyvų Palangos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

Palangos miesto premija skiriama už aukštus laimėjimus įvairių sričių atstovams respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, novatorišką idėją ir jos įgyvendinimą Palangoje, ilgametę aktyvią ir reikšmingą miestui veiklą, tradicijų puoselėjimą, šviečiamąjį darbą. Premijos gali būti suteikiamos švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, medicinos, socialinės rūpybos, viešojo sektoriaus atstovams ir visuomenininkams.

Gavusi Palangos miesto savivaldybės apdovanojimų komisijos siūlymą, miesto Taryba apsisprendė Garbės ženklu ir Palangos miesto premija apdovanoti Eleną Karnauskaitę (už nuopelnus ir indėlį į Palangos miesto kultūrą ir švietimą), Algimantą Želvį (už aktyvią veiklą ir reikšmingą indėlį į Palangos miesto visuomenės gyvenimą), Kęstutį Rudį (už inovatyvios viešosios bibliotekos kūrimą ir bendruomenės telkimą) ir Nerijų Vaišvilą (už įkvepiantį Palangos miesto mokinių ugdymą), Palangos miesto premiją nuspręsta skirti Antanui Petrui Butkui (už ilgametį atsidavimą puoselėjant Palangos miesto infrastruktūrą), Mūzai Svetickaitei (už Palangos miesto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo itin aukštais mokymosi pasiekimais bei aktyvų dalyvavimą Palangos miesto kultūriniame gyvenime) ir Laurai Janušienei (už sėkmingą Palangos miesto jaunimo politikos plėtojimą ir jaunimo reikalų gairių įgyvendinimą).

Plačiau apie nominantus

Palangos miesto garbės ženklu ir Palangos miesto savivaldybės premija Elena Karnauskaitė apdovanota už nuopelnus ir indėlį į Palangos miesto kultūrą ir švietimą. Poezijos ir esė knygų autorė, kurios eilėraščiai išversti į dešimt užsienio kalbų bei periodiškai spausdinami įvairiuose leidiniuose (‚Nemune“, „Literatūroje ir mene“, „Metuose“, almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Baltija“ ir kituose) savo kūryba garsina Palangos vardą. Ji aktyviai dalyvauja šalies literatūriniame gyvenime, kasmet dalyvauja tarptautiniuose „Poezijos pavasario“ ir kituose literatūriniuose renginiuose.

E. Karnauskaitė taip pat yra lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, išugdžiusi ne vieną kultūros srityje pasižymėjusią asmenybę. Iš jų ryškiausiai dabar matomi etnomuzikologė ir televizijos laidų vedėja Loreta Sungailienė, rašytojas ir žurnalistas Marijus Gailius, „Atviro rato“ ir „Keistuolių teatro“ aktorė Justina Smieliauskaitė, aktorė marija Baranauskaitė Liberman, šiuolaikinio šokio atlikėja bei kūrėja Greta Grinevičiūtė bei daugybė kitų.

Algimantas Želvys – buvęs ilgametis Palangos senosios gimnazijos biologijos, žemės ūkio pagrindų ir chemijos mokytojas – Palangos miesto garbės ženklą ir Palangos miesto savivaldybės premiją pelnė už aktyvią veiklą ir reikšmingą indėlį į Palangos miesto visuomenės gyvenimą.

Su miesto mokyklomis ir švietimo sistema A. Želvys susijęs nuo 1959 m. Nuo pat pirmųjų savo darbo mokykloje dienų jis išsiskyrė ne tik itin aukšta biologijos, chemijos ir kitų dalykų kompetencija, bet ir gilų pėdsaką jaunuomenės gyvenime palikusiais kūrybiniais sumanymais. Per 30 šio mokytojo mokinių pasirinko chemiko specialybę, kai kurie iš jų apgynė daktaro disertacijas, o A. Želvio įrengtas tuomet itin modernus chemijos kabinetas buvo pripažintas geriausiu Lietuvoje.

Miestui itin svarbi yra ir A. Želvio Palangos istorinės atminties išsaugojimo veikla – 2000 m. jis parašė gausiai iliustruotą knygą „Puošybos elementai medinėje Palangos architektūroje“, o šio mokytojo sukaupti dokumentai bei kita istorinė medžiaga apie Palangos mokyklas, veikusias Palangoje, tapo labai svarbi medžiaga Palangos senajai gimnazijai švenčiant įkūrimo 100 metų jubiliejų.

Ilgametis Palangos miesto viešosios bibliotekos vadovas (nuo 1981 m.) Kęstutis Rudys Palangos miesto garbės ženklu ir Palangos miesto savivaldybės premija įvertintas už inovatyvios viešosios bibliotekos kūrimą ir bendruomenės telkimą.

Palangiškiams puikiai pažįstamas K. Rudys kolegų vertinamas už atsakingą vadovaujamą darbą, bibliotekos vertybių puoselėjimą, inovatyvios bibliotekos įvaizdžio kūrimą, bendruomenės telkimą bei didelį rūpestį siekiant pagerinti vieno iš pagrindinių miesto kultūros židinio – viešosios bibliotekos – darbo sąlygas. Kolegų pagarbos bei įvertinimo sulaukė ir K. Rudžio nuoširdus bei profesionalus vadybinis darbas, aktyvi visuomeninė, kultūrinė veikla, istorinių tradicijų puoselėjimas bei pastangos rengiant aukštos kokybės kultūros projektus ir renginius mieste.

K. Rudys domisi istorija, tad dažnai konsultuoja muziejininkus Palangos istorijos klausimais. Tai – patyręs kultūros darbuotojas ir patikimas konsultantas regiono istorijos klausimais.

Nerijus Vaišvilas – Palangos senosios gimnazijos geografijos mokytojas ekspertas – Palangos miesto garbės ženklu ir Palangos miesto savivaldybės premija apdovanotas už įkvepiantį Palangos miesto mokinių ugdymą. Nerijus yra vienas iš šiuolaikinio ugdymo lyderių, aktyvus klasės vadovas, išradingai inicijuojantis mokinių savanorystę, pilietiškumą ugdančias veiklas, jo auklėtiniai yra aktyvūs savanoriai ir dalyvauja miesto šventiniuose renginiuose.

Šio mokytojo ugdytiniai ne tik sėkmingai laiko geografijos valstybinį brandos egzaminą (mokinių geografijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkis kasmet viršija Lietuvos vidurkį), bet ir puikiai pasirodo respublikinėse bei tarptautinėse geografijos bei geomokslų olimpiadose ir konkursuose. Per pastaruosius keletą metų Nerijaus Vaišvilo mokiniai 5 kartus tapo respublikinės geografijos olimpiados nugalėtojais arba prizininkais, 2 kartus – Lietuvos geomokslų olimpiados prizininkais, 1 kartą nugalėjo Nacionaliniame mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurse, po 1 kartą tapo prizininkais Baltijos šalių geografijos olimpiadoje bei Tarptautinėje geografijos olimpiadoje bei 1 kartą nugalėjo Tarptautinėje geomokslų olimpiadoje.

N. Vaišvilo pasiekimai neabejotinai garsina Palangos miesto vardą Lietuvoje ir užsienyje.

Palangos miesto premija apdovanotas Antanas Petras Butkus – buvęs ilgametis UAB „Palangos komunalinis ūkis“ darbuotojas. Jis įvertintas už ilgametį atsidavimą puoselėjant Palangos miesto infrastruktūrą.

A. P. Butkus su dideliu nuoširdumu daugelį metų gražino bei puoselėjo Palangos miestą, jo aplinką ir gerovę, taip pat įnešė indėlį į miesto kultūrinę veiklą – jam teko atsakingos pareigos tiek techninėje, tiek kultūrinėje įmonės veikloje.

A. P. Butkus 1972 – 1989 m. dirbo Komunalinių įmonių kombinate inžinieriumi, o nuo 1989 m. iki 2004 m. – tiesiog Komunaliniame, kaip jis pats sako. Keitėsi įmonės bei pareigų pavadinimai, o A. P. Butkaus darbai buvo tie patys, tik vis daugiau ir įvairesni, nes ir Palangos miestas vis augo ir gražėjo. Be tiesioginių miesto gražinimo bei puoselėjimo pareigų, kurortinio sezono atidarymo metu Antanui teko net eiseną miesto gatvėmis suorganizuoti.

Palangos miesto premija skirta ir Mūzai Svetickaitei – šio įvertinimo ji nusipelnė už Palangos miesto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo itin aukštais mokymosi pasiekimais bei aktyvų dalyvavimą Palangos miesto kultūriniame gyvenime.

Mokydamasi Palangos miesto ugdymo įstaigose (V. Jurgučio progimnazijoje, vėliau – Palangos senojoje gimnazijoje) M. Svetickaitė aktyviai dalyvavo įvairiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose bei juose iškovojo prizines ar net aukščiausias vietas. Mūza aktyviai dalyvavo ir Palangos kultūriniams gyvenime, vesdama įvairius Palangos miesto savivaldybės organizuojamus renginius bei filmuodamasi Palangą reprezentuojančiuose filmuose.

Laura Janušienė – Palangos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė – Palangos miesto premija įvertinta už sėkmingą Palangos miesto jaunimo politikos plėtojimą ir jaunimo reikalų gairių įgyvendinimą.

Laura itin rūpinasi sėkmingu Palangos miesto jaunimo politikos gairių įgyvendinimu. Jos didžiulės patirties ir kompetencijos dėka problemos, susijusios su jaunimu Palangoje, yra sprendžiamos operatyviai ir neatidėliojant. Lauros sukaupta patirtis ir profesionalumas savo srityje yra žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, todėl ji yra kviečiama dalyvauti bei pristatyti pranešimus įvairiose tarptautinėse konferencijose.

Savo pavyzdžiu Laura skatina jaunimą aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje, užgyti pilietiškumą, bendrauti, išreikšti save ir pramogauti. Neskaičiuodama darbo valandų, ji visada pasirengusi pagelbėti bei padėti kolegoms, artimiesiems, draugams ir šalia esantiems.


Foto galerija:
REDAKCIJA REKOMENDUOJA