REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politika2023 m. Kovo 14 d. 07:30

Naujai išrinktiems merams – didesni įgaliojimai

Lietuva

BNS/Fotobankas nuotr.

Jūratė SkėrytėŠaltinis: BNS


261578

Naujai išrinktos savivaldybių tarybos ir merai ketverius metus dirbs turėdami kitokias galias nei iki šiol – merai daugiau sprendimų galės priimti savarankiškai, tarybose sustiprintos opozicijos teisės.

Prasidedant išankstiniam balsavimui antrajame merų rinkimų ture, naujienų agentūra BNS apžvelgia svarbiausius pasikeitimus.

* Nuo šių rinkimų pradedamas riboti merų kadencijų skaičius – šiemet išrinktieji į pareigas galės būti perrinkti dar ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

* Meras nebebus tarybos narys ir neturės joje balso teisės, tačiau šauks tarybos posėdžius ir jiems pirmininkaus, sudarys jų darbotvarkes, teiks sprendimų projektus. Įstatymas įpareigoja merą tarybos posėdžius rengti ne rečiau kaip kas tris mėnesius.

* Meras sudarys ir teiks tarybai savivaldybės biudžeto projektą, jį vykdys, administruos savivaldybės turtą ir piniginius išteklius.

* Kasmet iki birželio 15 dienos meras privalės tarybai raštu atsiskaityti, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, tarybos sprendimai, vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

* Meras pats galės paskirti savivaldybės administracijos direktorių, tam nebereikės tarybos pritarimo. Tačiau keičiasi šio pareigūno įgaliojimai, jis bus tik įstaigos vadovas.

* Meras, kaip ir iki šiol, tarybai teiks vicemerų kandidatūras, bet tarybai dukart iš eilės joms nepritarus, jis galės pats paskirti šiuos politinio pasitikėjimo pareigūnus. Kita vertus, ne mažiau kaip pusė visų tarybos narių galės pareikšti nepasitikėjimą vicemeru ar administracijos direktoriumi.

* Vicemerai turės būti skiriami ne iš tarybos narių, kaip yra dabar. Be to, savivaldybėse galės būti daugiau vicemerų. Savivalybėse, kur yra 41 ir daugiau tarybos narių, bus galima paskirti nebe tris, o keturis vicemerus. Savivaldybėse, kur tarybą sudaro 27–31 narys, galės dirbti nebe du, o trys vicemerai. Likusiose savivaldybėse galės būti steigiama ne daugiau kaip dvi vicemero pareigybes.

* Pagal naują tvarką meras, o nebe administracijos direktorius organizuos savivaldybės strateginio planavimo procesą, teiks tarybai tvirtinti savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus, tvirtins detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.

* Merui suteikta teisė vetuoti tarybos sprendimus – jis galės motyvuotai grąžinti jos priimtus teisės aktus pakartotinai svarstyti. Atmesti šį veto reikės ne mažiau kaip pusės visų tarybos narių balsų.

* Mero įgaliojimai galės būti sustabdomi tik teismo nutartimi, o šiuo laikotarpiu jam bus mokamas pusė vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas. Iki šiol merą galėdavo nušalinti ir taryba, jeigu teisėsauga jam pareiškia įtarimus dėl galimai įvykdytų nusikaltimų.

* Mero atostogų, laikino nedarbingumo ar nušalinimo metu jį pavaduos vicemeras, o jo įgaliojimams nutrūkus prieš terminą ar merui neprisiekus tuomet šias pareigas eitų iš tarybos narių paskirtas asmuo.

* Įstatymas įpareigoja naujos kadencijos savivaldybėse sudaryti kolegijas. Į jas įeis meras, vicemerai, administracijos direktorius, tarybos komitetų pirmininkai, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai bei opozicijos lyderis.

* Aiškiau nustatyta savivaldybių tarybų narių darbo apmokėjimo tvarka – jiems ir toliau bus mokama už faktiškai dirbtą laiką, bet nurodyta, kad jį sudaro darbas savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, frakcijų, grupių posėdžių, gyventojų priėmimo metu.

* Tarybose bus sudėtingiau sudaryti frakcijas. Didžiosiose savivaldybėse, kur dirba 41 ir daugiau tarybos narių, įsteigti frakciją galės mažiausiai penki politikai, 27–31 narių savivaldybėse – ne mažiau kaip keturi, likusiose – ne mažiau kaip trys. Iki šiol į frakcijas galėjo jungtis mažiausiai trys tarybos nariai, nepaisant savivaldybių dydžio.

* Opozicijoje dirbantys tarybų nariai galės išsirinkti savo lyderį. Be narystės savivaldybės kolegijoje, jis turės pirmumo teisę užduoti klausimus tarybos posėdyje svarstomais projektais. Opozicijos lyderio atlyginimas prilygintas tarybos komitetų pirmininkų darbo užmokesčiui.

* Kartą per pusę metų į tarybos posėdžio darbotvarkę bus privalu įtraukti mažumos teikiamus projektus, o ne rečiau kas pusmetį turės būti organizuojama savivaldybės tarybos mažumos valanda. Per ją valdančiajai daugumai nepriklausantys politikai galės klausti mero, vicemerų. administracijos direktoriaus, komitetų ir komisijų pirmininkų.

* Naujos kadencijos politikai galės mažiau baimintis tiesioginio valdymo įvedimo grėsmės. Panaikinta norma, kad tiesioginis valdymas savivaldybėje įvedamas, jeigu per du mėnesius nepaskiriamas vicemeras, o per tris – savivaldybės administracijos direktorius.REDAKCIJA REKOMENDUOJA