REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Spalio 30 d. 13:30

Naktiniai taikikliai vėl Seimo taikinyje: siūloma leisti naudoti juos medžiojant šernus, lapes, nutrijas ir ondatras

Lietuva

BNS Fotobanko nuotr.

Jadvyga BieliavskaŠaltinis: ELTA


282274

Seimui nepavykus priimti Medžioklės įstatymo pataisų, kuriomis būtų įteisinti naktinio matymo taikikliai, parlamentarų grupė vėl siūlo sugrįžti prie šio klausimo. Įvairioms frakcijoms atstovaujantys 42 Seimo nariai įregistravo naujas Medžioklės įstatymo pataisas, siūlančias leisti naktinio matymo taikiklius naudoti medžioklėje, tačiau aiškiai reglamentuoti ir riboti.

Projektu siūloma leisti naudoti naktinius taikiklius medžiojant šernus, lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras.

Taip pat siūloma papildyti draudžiamų medžioklėje naudoti įrankių bei priemonių sąrašą lankais bei kitais templiniais ginklais ir kovinių bei agresyvių veislių šunimis.

Naujas įstatymo pataisas parengę Seimo nariai sako, kad diskusijos dėl leistinų medžioklėje naudoti įrankių ir priemonių tampa vis labiau politizuotos. Jų nuomone, būtų optimalu, jog dėl medžioklėje leistinų ir draudžiamų naudoti priemonių ir įrankių apsispręstų Seimas. Todėl siūloma šiuo metu Medžioklės taisyklėse aplinkos ministro sprendimu tvirtinamą medžioklėje naudojamų priemonių ir įrankių sąrašą perkelti į Medžioklės įstatymą.

Medžioklės įstatymo pataisas parengę Seimo nariai sako, kad siūlomas teisinis reguliavimas yra suderinamas su Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais.

„1979 m. rugsėjo 19 d. Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencija riboja taikiklių, turinčių vaizdo keitiklį arba elektroninį vaizdo padidintoją (šaudant naktį), naudojimą medžiojant Berno konvencijos priedėliuose įvardintas gyvūnų rūšis, pvz.: elninius žvėris, kiškius ar upinius bebrus. Nei Berno konvencija, nei kiti Europos Sąjungos teisės aktai neriboja naktinių, lazerinių, termovizorinių taikiklių ir jų priedų prie optinių taikiklių naudojimo medžiojant Berno konvencijos priedėliuose nenurodytus gyvūnus, tokius kaip šernai, lapės, mangutai, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos ir ondatros“, – sako projekto autoriai.

Jų nuomone, siūlomas ribotas naktinio matymo taikiklių naudojimas prisidės prie efektyvesnio gyvūnų gerovės principų užtikrinimo.

„Šiuo metu šernai, lapės, mangutai, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos ir ondatros medžiojami nakties metu juos apšviečiant dirbtinės šviesos šaltiniais (prožektoriais). Prožektorius pakeitus naktiniais taikikliais, sumažėtų sužeistų gyvūnų skaičius, bet taip pat būtų išvengta „šviesos taršos“ ir papildomo gyvūnų trikdymo nakties – jų aktyvumo laiko, metu“, – sako įstatymo pataisų rengėjai.

Jų teigimu, naktinių taikiklių riboto naudojimo įteisinimas atitinka gerąją ir paskutiniąją ES valstybių praktiką. Lenkija, Vokietija, Suomija, Švedija, Latvija, Estija, Kroatija, Čekija, Ispanija ir Italija yra tarp šalių, kurios leidžia naudoti naktinio matymo taikiklius medžiojant šernus ir smulkiuosius plėšrūnus ar invazines gyvūnų rūšis.

Siūlomas naktinių taikiklių riboto naudojimo medžioklėje įteisinimas, šios iniciatyvos autorių nuomone, leis Lietuvai efektyviau kovoti su afrikiniu kiaulių maru, bus efektyviau vykdoma pasėlių apsauga ir taip sumažinami žemės ūkio nuostoliai. Taip pat kai kurios priemonės, pvz. termovizoriniai taikikliai, esant poreikiui, parlamentarų nuomone, galėtų būti panaudotos karyboje ar civilinio pasipriešinimo tikslais.
Priėmus Medžioklės įstatymo pataisas, tektų keisti Medžioklės taisyklių nuostatas, kuriose būtų numatyta detali naktinių taikiklių naudojimo medžioklėje tvarka.

Įstatymo pataisas parengę Seimo nariai mano, kad Medžioklės taisyklėse galės būti numatyta, kad medžiojant su naktiniu taikikliu, galima sumedžioti tik tas gyvūnų rūšis, kurių medžioklė naktiniais taikikliais yra leidžiama. Patikrinimo metu nustačius, kad medžiojant su naktiniu taikikliu sumedžiotas neleistinas gyvūnas, tokia situacija būtų vertinama kaip šiurkštus Medžioklės taisyklių pažeidimas.

Medžioklės įstatymo pataisas teikia Seimo nariai Kęstutis Mažeika, Arvydas Pocius,Viktoras Pranckietis, Jonas Jarutis, Algirdas Stončaitis, Laurynas Kasčiūnas, Viktoras Fiodorovas, Eugenijus Sabutis, Rita Tamašunienė, Česlav Olševski, Justinas Urbanavičius, Vytautas Gapšys, Jonas Pinskus, Artūras Skardžius, Aušrinė Norkienė, Valius Ąžuolas, Andrius Mazuronis ir kiti.

2022 m. liepos 1 d. įsigaliojo Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimas, pagal kurį naktiniai, lazeriniai, termovizoriniai taikikliai ir jų priedai nepriskiriami A kategorijos ginklams. Šiuo pakeitimu Seimas leido naktinių taikiklių ir jų priedų civilinę apyvartą, juos įsigyti ir turėti gali sporto atstovai, profesinei veiklai ginklus naudojantys asmenys ir medžiotojai.

Šiuo metu medžioklėje leidžiamus ir draudžiamus naudoti įrankius ir priemones reglamentuoja Medžioklės taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu.

Šių metų spalio 10 d. Seimui pritrūko balsų priimti audringas diskusijas sukeliančias Medžioklės įstatymo pataisas dėl naktinio matymo taikiklių įteisinimo medžioklėje.REDAKCIJA REKOMENDUOJA