REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Kovo 28 d. 15:57

Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai

Molėtai

Etaplius.ltŠaltinis: Molėtų rajono savivaldybė


296444

Šiandien Molėtų rajono savivaldybėje įvyko tarybos posėdis.

Posėdyje patvirtintos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro ir Molėtų ligoninės reorganizavimo sąlygos ir naujai kuriamos įstaigos Molėtų rajono sveikatos centro įstatai; pritarta Molėtų rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos steigimui ir jos veiklos nuostatams; pakeistas Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų pavadinimas, nuo šiol įstaiga vadinama Molėtų paslaugų šeimai centru, patvirtinti jo nuostatai; sudaryta Molėtų rajono bendruomenės sveikatos taryba bei pritarta jos nuostatams.

Taryba pritarė Molėtų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte „Molėtų rajono sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“. Projekto biudžetas 957 461,00 Eur.

Taryba pritarė bendradarbiavimo sutarčiai su Kroatijos Respublikos Medulino savivaldybe. Neformalus bendravimas tarp savivaldybių atstovų vyksta nuo 2024 m. vasario mėnesio. Medulinas – savivaldybė pietinėje Istrijos pusiasalio dalyje, Kroatijoje. 2011 m. surašymo metu Medulino savivaldybėje gyveno 6 481 gyventojas. Medulino savivaldybė nuolat investuoja į vietos bendruomenę, turizmo sezono pratęsimą ir vietinių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą, todėl didžiausia savivaldybės kompetencija – didžiulė patirtis ir žinios, finansinis pajėgumas bei aukšta žmogiškųjų išteklių kokybė. Medulino savivaldybė ypatingą dėmesį skiria jaunimui, aktyvi Medulino savivaldybės sporto asociacija, vienijanti 49 narius ir apimanti 23 skirtingas sporto šakas.

Taryba patvirtino globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo rajono gyventojams maksimalius dydžius, suderino Molėtų socialinės paramos centro teikiamų socialinių paslaugų bei Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų (dabar Molėtų paslaugų centro) teikiamų paslaugų kainas.

Pakeistas Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų planas. Iki 2024-08-31 likviduojamas Molėtų pradinės mokyklos Inturkės skyrius. Šiuo metu pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programą skyriuje yra ugdomi 6 vaikai, iš kurių 5 nuo 2024-09-01 ugdysis pagal pradinio ugdymo programą Molėtų pradinėje mokykloje. Molėtų pradinės mokyklos Inturkės skyriuje pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programą liktų ugdytis 1 ugdytinis. Reorganizuojamas Kijėlių specialusis ugdymo centras, įsteigiant Molėtų r. Alantos gimnazijos Kijėlių specialiojo ugdymo skyrių iki 2024-08-31, nes pagal Mokyklų tinklo taisykles savarankiškas juridinis vienetas gali būti, jei yra ne mažiau kaip 60 mokinių, centre ugdomi 23 mokiniai; taryba patvirtino Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Taip pat patvirtintas vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas bei savivaldybei skirtų lėšų karjeros specialistų etatams finansuoti švietimo įstaigose ir nevalstybinėse mokyklose paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Taryba patvirtino rajono švietimo bei kultūros įstaigų, Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinius, visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitas, išklausė specialistų, vykdančių valstybės deleguotas funkcijas, informaciją apie funkcijų vykdymą.

Posėdyje priimta keliolika sprendimų turto valdymo klausimais. Taip pat taryba pritarė, kad Molėtų rajono savivaldybė pasirašytų bendradarbiavimo sutartį su UAB „Molsolar“ dėl projekto „Vietinės reikšmės kelio Nr. Su-28 Padvarniai–Suginčiai ruožo nuo magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena iki Padvarnių kaimo pradžios kapitalinis remontas“ įgyvendinimo. Minėta įmonė vykdo Saulės elektrinės parko įrengimo projektą Molėtų r., Suginčių seniūnijoje, įsipareigoja skirti 544 500,00 eurų vietinės reikšmės kelio Nr. Su-28 Padvarniai – Suginčiai ruožo nuo magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena iki Padvarnių kaimo pradžios kapitaliniam remontui įrengiant asfalto dangą (apie 1,8 km).REDAKCIJA REKOMENDUOJA