REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2021 m. Lapkričio 26 d. 11:27

Mo­ki­niams – šiuo­lai­kiš­kes­nės fi­zi­nio ug­dy­mo pa­mo­kos

Šiauliai

Monika ŠlekonytėŠaltinis: Etaplius.lt


195437

Ne­pa­kan­ka­mas mo­ki­nių fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, ypač pa­sau­li­nės pan­de­mi­jos kon­teks­te, tam­pa vis di­des­niu tiek mo­kyk­lų, tiek mo­ki­nių tė­vų gal­vos skaus­mu. Įp­ra­tę ir mo­ky­tis, ir pra­mo­gau­ti vir­tua­lia­me pa­sau­ly­je, jau­no­sios kar­tos at­sto­vai vis re­čiau lais­va­lai­kį lei­džia ak­ty­viai ju­dė­da­mi. „Ma­ty­da­mi gi­lė­jan­čią pro­ble­mą, ne­ga­lė­jo­me lik­ti nuo­ša­ly­je“, – sa­ko UAB „Nuo­ty­kių par­kas“ di­rek­to­rius Alek­sand­ras Bie­lyj, ku­ris įsi­ti­ki­nęs – leng­viau­sia vai­kus su­do­min­ti įdo­mia ak­ty­via fi­zi­ne veik­la mo­kyk­lo­je.
 

Problema – ne tik teisinis reglamentavimas

Šiais mokslo metais bendruosiuose ugdymo planuose numatyta dar daugiau fizinio ugdymo pamokų, nei buvo praėjusiais, pandeminiais, mokslo metais. A. Bielyj tokį žingsnį sveikina, bet pašnekovas kategoriškas – viena, mechaniškai didinant pamokų skaičių, problema niekur nedings.

„Vaikams, ypač paaugliams, reikia kažko labiau šiuolaikiško, įtraukiančio. Deja, kol kas fizinio ugdymo programos to pasiūlyti negali. Atėję į pamokas, jaunuoliai dirba gana monotoniškai, metodiškai. Tai, mano įsitikinimu, nesuformuoja vaikams įpročio ir po pamokų užsiimti aktyvia fizine veikla“, – sako Aleksandras.

Matydamas vis gilėjančią problemą, Aleksandras kartu su savo UAB „Nuotykių parkas“ komanda pateikė paraišką vyriausybiniam Sporto rėmimo fondui. Paraiškos tikslas – kartu su įvairių sričių sportininkais eiti į mokyklas, į fizinio ugdymo pamokas ir vaikams pasiūlyti tai, kas jiems įdomu. Sporto rėmimo fondas „Nuotykių parko“ paraišką patvirtino, tad 2021–2022 mokslo metais A. Bielyj, kartu su aštuoniomis Šiaulių miesto ir rajono mokyklomis pradeda įgyvendinti projektą „Atrask save sporte“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

dsc03699.jpg

Kitokios fizinio ugdymo pamokos keliose Šiaulių mokyklose

„Šio projekto tikslas – supažindinti vaikus su įvairiomis sporto šakomis, skatinti vaikų fizinį aktyvumą. Į projektą įsitraukę mokiniai turi galimybę susipažinti ir išbandyti ne tik dažniausiai Lietuvoje vaikų pamėgtas sporto šakas, tokias kaip futbolas, krepšinis, tinklinis, bet ir retesnes – irklavimą, regbį, rankinį“, – projektą pristato jo vadovas.

Intriguojantis projektas vykdomas aštuoniose Šiaulių miesto ir rajono mokyklose. Įdomios fizinės veiklos, kurias pristato ir veda tikri savo srities profesionalai. Veiklose, organizuojamose per netradicinius aktyvius žaidimus ir estafetes, mokiniai didina savo fizinį krūvį, lavina savo vaizduotę ir motorinius įgūdžius.

„Kadangi Sporto rėmimo fondo skirtas finansavimas mums leidžia įsigyti netradicinį ir mažai kur matytą ar mokyklose dar iš viso nematytą sporto inventorių, įvairias sporto šakas vaikams treneriai pristato originaliai, netradiciškai. Šio projekto ilgalaikis tikslas ir siekis – išugdyti vaikams įprotį užsiimti fizine veikla ir pasibaigus projektui“, – sako UAB „Nuotykių parko“ direktorius A. Bielyj.

sporto-remimo-fondas.jpgREDAKCIJA REKOMENDUOJA