REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Veidai2022 m. Liepos 2 d. 21:28

Mirė mokslininkas, edukologas, geografas Rimantas Kontvainas

Lietuva

Pixabay.com nuotr.

Etaplius.ltŠaltinis: ELTA


239145

Eidamas 82-uosius metus, liepos 1-ąją po sunkios ligos į Amžinybę iškeliavo iškilus mokslininkas, edukologas, docentas, geografas, visuomenininkas Rimantas Kontvainas. Apie netektį LEU alumnų draugijai pranešė artimieji.

Rimantas Kontvainas gimė Užpelių kaime, Tverų valsčiuje, tuometiniame Rietavo (dabar Plungės) rajone, Stanislavos ir Jono Kontvainų šeimoje.

1949 metais jis pradėjo lankyti Tverų pradinę mokyklą, tėvams persikėlus į Šilutės rajoną – Pocių pradinę mokyklą, o nuo 1950 metų – Švėkšnos vidurinę mokyklą (dabar Švėkšnos Saulės gimnazija).

Baigęs gimnaziją 1961 metais įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą (Lietuvos edukologijos universitetą – LEU) studijuoti geografijos ir istorijos. Tik pradėjęs studijas, buvo pašauktas į sovietinę kariuomenę. Grįžus iš tarnybos, anksčiau pasirinktos specialybės institute jau nebebuvo – teko rinktis kitą ir Rimantas pasirinko geografijos ir fizinio lavinimo specialybę.

Studijuodamas jis ne tik gerai mokėsi, bet ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, sportavo. Po studijų baigimo (1968 m.) R. Kontvainas paliekamas dirbti Mokyklų mokslinio tyrimo institute vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, kur gilinosi į moksleivių ir jaunimo profesinio orientavimo problemas bei karjeros siekius, vykdė mokslinius tyrimus. 1973-1974 metais studijavo aspirantūroje Maskvos darbinio mokymo ir profesinio orientavimo institute prie TSRS pedagogikos mokslų akademijos. 1975 m. jis Tartu universitete apgynė mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją „Aukštesniųjų klasių mokinių orientavimas į darbininkų profesiją regioninio centro sąlygomis (Alytaus regioninio centro pavyzdžiu)“.

1976 m. pakviečiamas dirbti į VVPI Gamtos ir geografijos fakulteto Geografijos katedrą, kurioje dėstė geografijos ir pedagogikos dalykus. Jaunas ir iniciatyvus darbuotojas buvo greitai pastebėtas ir 1978 m. paskirtas Gamtos ir geografijos fakulteto prodekanu. 1979 m. jam buvo suteiktas docento pedagoginis vardas. 1982 m. R. Kotvainas išrinktas Geografijos katedros vedėju pakartotinai.

Geografijos katedrai jis vadovavo nuo 1992 iki 2000 metų. 2000-aisiais katedrą reorganizavus į Regioninės geografijos ir Bendrosios geografijos katedras, jai jis vadovavo iki 2002 metų.

Būdamas vedėju R. Kontvainas daug dėmesio skyrė katedros akademinei veiklai, būsimų geografų ir jaunų mokslininkų rengimui. Jam vadovaujant katedrai, doktorantūrą baigė ir apgynė disertacijas 5 dėstytojai. Daug metų R. Kontvainas buvo Gamtos ir geografijos fakulteto (GMF) tarybos narys, vadovavo jos studijų komisijai. Docentas daug prisidėjo ir prie geografinių leidinių parengimo: išleistos studijos apie Plungės ir Kėdainių rajonus, Telšių apskritį. Svarbus ir įsimintinas 2000–2003 m. vykdytas tarptautinis makroregioninio pobūdžio mokslinis tyrimas „Regionų konkurencingumas, pereinant į rinkos ekonomiką“ (kartu su užsienio partneriais). R. Kontvainas mėgo savo darbą, atsakingai ir kruopščiai rengėsi paskaitoms, pažymima LEU alumnų draugijos nekrologe. Jis objektyviai vertino studentų žinias, gebėjo šiltai ir nuoširdžiai su jais bendrauti, todėl jaunų žmonių buvo gerbiamas ir mylimas, skaitė paskaitas ne tik LEU, bet ir Šiaulių universiteto gamtos ir geografijos specialybės studentams, bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams, mokytojams, klasių vadovams. Jis buvo daugelio konferencijų, seminarų, skirtų aktualioms dalykinėms geografijos problemoms, organizatorius, mokė Jaunųjų geografų mokyklos moksleivius.

Per 44 darbinės veiklos metus ilgiausiai dirbo LEU. Tai profesinės brandos laikotarpis, per kurį docentas paskelbė per 170 mokslinių, mokslo populiarinimo, metodinių straipsnių ir mokymo priemonių, vienas ar su bendraautoriais jis parengė 15 atskirų leidinių, recenzavo, sudarė ir redagavo per 40 mokslo darbų, paskelbė straipsnių tiek Lietuvos, tiek ir Čekijos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Estijos ir kitų šalių leidiniuose, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Maskvoje (Rusija), Vilniuje, Punske, Torunėje (Lenkija), Daugpilyje (Latvija), Taline (Estija), Minske (Baltarusija), Ūstyje prie Labės (Čekija), Kijeve (Ukraina), VII ir IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumuose, Lietuvos geografų II kongrese. R. Kontvainas buvo aktyvus visuomenininkas, aktyviai sportavo, žaidė krepšinį instituto komandoje. Daug metų dainavo LEU dėstytojų ir darbuotojų chore „Ave musica“. Su šiuo choru aplankė daug Europos šalių ir kone visą Lietuvą. Paskutiniu metu dainavo Žvėryno parapijos chore ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto „Ave Musica“ ansamblyje.

Už pedagoginę veiklą ir sėkmingą vadovavimą Geografijos katedrai, kūrybingą mokslinį darbą R. Kontvainas ne kartą buvo apdovanotas Švietimo ir mokslo ministerijos, LEU bei GMF padėkos raštais.

LEU alumnų draugija reiškia gilią užuojautą velionio žmonai Vitalijai, dukroms Astai ir Rūtai, sūnui Dariui, visiems artimiesiems ir buvusiems studentams bei bendradarbiams.

*****************

Šv. Mišios už velionį Rimantą bus aukojamos sekmadienį 11.30 val. Žvėryno Šv. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje. Pagerbti ir atsisveikinti su velioniu galima laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10) sekmadienį nuo 13.00 val., karstas išnešamas pirmadienį (liepos 4 d.) 16.00 val. Laidojama Liepynės kapinėse.REDAKCIJA REKOMENDUOJA