REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Sausio 15 d. 13:31

Kviečia susipažinti su šių metų Kaišiadorių rajono biudžeto projektu

Kaišiadorys

Etaplius.LTŠaltinis: Kaišiadorių rajono savivaldybė


289124

Savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti. Biudžeto projekte 2024 m. siūloma tvirtinti daugiau kaip 52,4 mln. Eur biudžeto pajamų.

Lietuvos Respublikos 2024 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Kaišiadorių rajono savivaldybei patvirtintas prognozuojamas gauti gyventojų pajamų mokestis – 28,0 mln. Eur. Lyginant su 2023 m., šių lėšų numatoma gauti 3,6 mln. Eur daugiau.

Atsižvelgiant į faktinį mokesčių rinkimą 2023 m. bei įvertinus patvirtintus mokesčio tarifus, 2024 m. planuojama, kad į savivaldybės biudžetą bus gauta 1,6 mln. Eur nekilnojamojo turto mokesčio, 0,43 mln. Eur žemės mokesčio, 1,6 mln. Eur kitų pajamų.

2024 m. iš valstybės biudžeto Kaišiadorių rajono savivaldybei numatyta skirti per 20,4 mln. Eur dotacijų. Didžiausia dotacija numatyta ugdymo reikmėms finansuoti – beveik 13,3 mln. Eur, likusi suma skiriama valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms) finansuoti – priešgaisrinei funkcijai vykdyti, socialinei paramai mokiniams, socialinei šeimų priežiūrai finansuoti, socialinei asmenų su negalia globai ir kt.

Įvertinus visus šią dieną žinomus finansavimo šaltinius, savivaldybės biudžeto išlaidoms 2024 m. planuojama skirti 60,5 mln. Eur. Savivaldybės biudžeto projekte dar nėra žinomos visos 2024 m. planuojamos gauti dotacijos bei kitos tikslinės lėšos. Nėra gautas lėšų paskirstymas savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (rekonstruoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – pagal teisės aktus teikiama prognozuojama lėšų suma, koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų) ir vaiko atstovams koordinavimui finansuoti, Kultūros ministerijos skiriama lėšų suma muziejui statyti ir kt.

Stabilizavus energetinių išteklių kainas, komunalinėms paslaugoms planuojama 501,1 tūkst. Eur mažiau nei 2023 metais (planas 1681,9 tūkst. Eur), kompensacijoms ir pašalpoms mokėti – 2558,8 tūkst. Eur bei papildomai bus pridėtos priskaičiuotos kompensacijos už 2023 metų gruodžio mėnesį. Dėl valstybės tarnybos reformos, padidėjusios minimalios mėnesinės algos, dėl pasikeitusių minimalių koeficientų, dėl padidintų neformaliojo ugdymo ir ikimokyklinio / priešmokyklinio pedagogų pareiginės algos koeficientų, padidėjo planuojamas savivaldybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondas. Darbo užmokesčio fondas 2024 metams iš savivaldybės biudžeto lėšų planuojamas 1298,5 tūkst. Eur didesnis negu 2023 metų darbo užmokesčio faktas (lyginant planą 1375,8 tūkst. Eur). 2024 metų darbo užmokesčio fondas – 16373,7 tūkst. Eur.

Savivaldybė įgyvendina nemažai jau besibaigiančių iš Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės paramos finansuojamų projektų (Tūkstantmečio mokykla, Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone, Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Socialinio būsto fondo plėtra, Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas ir kt.) bei pradeda naujus: Edukacinis inžinerinis-technologinis klasteris Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas, Ugdymo prieinamumo didinimas ir plėtojimas, Turizmo jungčių formavimas su kaimyninėmis savivaldybėmis, mobiliųjų komandų aprūpinimas, ilgalaikės priežiūros paslaugų, pacientų pavėžėjimo, visos dienos mokykla ir kt.

Taip pat planuojama šiais metais pradėti statyti muziejaus pastatą, kurio statybai numatoma skirti 0,3 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, atlikti Savivaldybės administracijos pastato kapitalinį remontą, numatoma 1,9 mln. Eur, suremontuoti Rumšiškių kultūros centro stogą (350,0 tūkst. Eur).

Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių ir kelių direkcija planuojama 2024 metais pavojingiausiose vietose įrengti pėsčiųjų perėjas (100,0 tūkst. Eur).

Šaligatviams (Vytauto g., Žasliai, Vilniaus g. Žiežmariai), gatvėms (Daunio g., Rumšiškės), keliui (į stambiagabaričių aikštelę Rumšiškėse) remontuoti ir / ar įrengti savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama 472,0 tūkst. Eur. Planuojamos lėšos kelių, gatvių, šaligatvių remontui ir seniūnijų biudžetuose.

Kaip ir pernai, skiriama 50,0 tūkst. Eur lėšų iš savivaldybės biudžeto melioracijai, ES lėšomis rekonstruotų melioracijos statinių priežiūrai (šienavimas) – 50,0 tūkst. Eur.

Planuojamos lėšos kelionės išlaidų daliniam kompensavimui medicinos darbuotojams ir pedagogams – 100,0 tūkst. Eur.

2024-aisiais Kaišiadorys švęs Kultūros sostinės metus. Kaišiadorys bus pristatomi kaip įdomūs, kuriantys ir aktyvūs, įvaizdį turintis miestas. Parengtos įvairios priemonės kurios atspindės Kaišiadorių rajono bei visos Lietuvos kultūros įvairovę ir savitumą, rajono gyventojų bei organizacijų potencialą. Bus atnaujinamas ir plečiamas viešųjų kultūrinių bei pramoginių renginių segmentas, pripildant miesto viešąsias erdves tradiciniais ir naujais renginiais. Bus siekiama, kad visi kultūros renginiai būtų solidaus meninio lygio, kartu patrauklūs žiūrovams ir turintys juos įtraukiančių į kūrybinį procesą elementų. Kultūros sostinės renginiams ir veikloms planuojama beveik 490,0 tūkst. Eur, neskaitant Kultūros ministerijos skiriamų lėšų.

2024 metais, kaip ir pernai, savivaldybės gyventojai kviečiami teikti idėjas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, kurioms finansuoti numatyta 100,0 tūkst. Eur bei 116,0 tūkst. Eur nebaigtoms veikloms praeitais metais.REDAKCIJA REKOMENDUOJA