Notice: Undefined index: etapliusAdmin in /home/alfa/subdomains/etaplius/straipsnisDESKTOP.php on line 3
ETAPLIUS - Kuršėnų dvare – Šiaulių vyskupo kalendorių paroda
REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2024 m. Vasario 18 d. 13:10

Kuršėnų dvare – Šiaulių vyskupo kalendorių paroda

Šiauliai

Šiau­lių vys­ku­pas E. Bar­tu­lis fo­tog­ra­fuo­ja nuo jau­nys­tės, taip pat yra ži­no­mas ke­liau­to­jas ir al­pi­nis­tas. (Šiaulių r. savivaldybės nuo­tr.)

Šiau­lių r. sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­jaŠaltinis: Etaplius.LT


291917

Vasario 8 d. Kuršėnų dvare atidaryta pirmoji autorinė JE Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio katalikiškų kalendorių paroda. Joje eksponuojami aštuoniolika kasmet nuo 2007 m. išleistų sieninių kalendorių su vyskupo kelionių po šventas vietas nuotraukomis.

Šiaulių vyskupas E. Bartulis fotografuoja nuo jaunystės, taip pat yra žinomas keliautojas ir alpinistas. Jo Ekscelencija pasakojo, kad, keliaudamas į kalnus, į šventas pasaulio vietas su fotoaparatu, visuomet parsiveža puikių vaizdų, kurie ir atgula į kalendorius. Vyskupas prisiminė, kad į pirmąjį kalendorių sudėjo kalnuose matytų kryžių nuotraukas, antrasis buvo su bažnyčiomis kalnuose.

Šiuo metu Šiaulių vyskupas jau yra išleidęs 18 kalendorių, kurių pasirodymo kasmet laukia vyskupijos tikintieji, kabinasi namuose, dovanoja artimiesiems.

E. Bartulis parodos atidaryme juokavo, kad stengiasi kalendoriuje sudėti išskirtinius vaizdus, kad „visą mėnesį į vieną nuotrauką nebūtų nuobodu žiūrėti“. Taip pat pasakojo, kad jo kalendoriuose žymimi vardadieniai, yra vietos individualiems įrašams, tačiau svarbiausi vis tik yra šventų vietų vaizdai.

Kuršėnų dvaras tokiai kalendorių parodai yra labai tinkama vieta, nes būtent čia yra viena garsiausių ir gausiausių kalendorių kolekcijų, kurioje yra per 8 000 kalendorių nuo pačių seniausių iki naujausių. O Kuršėnai – neatsitiktinė vieta kalendorių muziejui, nes pirmojo lietuviško kalendoriaus autorius Laurynas Ivinskis yra glaudžiai susijęs su Kuršėnais, šalia miesto esančiu Milvydų dvaru. Kuršėnai, senosios miesto kapinės yra L. Ivinskio amžinojo poilsio vieta.

Šiau­lių vys­ku­pas jau yra iš­lei­dęs 18 ka­len­do­rių, ku­rių pa­si­ro­dy­mo kas­met lau­kia vys­ku­pi­jos ti­kin­tie­ji, ka­bi­na­si na­muo­se, do­va­no­ja ar­ti­mie­siems.

Šiaulių r. savivaldybės nuo­tr.

Kalendorių kolekciją su mokiniais pradėjo rinkti mokytoja, kraštotyrininkė kuršėniškė Sigita Lukienė. Jos rinkinio pagrindu ir atsirado Kuršėnuose labai rimta ir solidi kalendorių kolekcija, vadinama kalendorių muziejumi.

Kuršėnų dvaro kalendorių kolekcijoje yra ir bene visi 18 vyskupo E. Bartulio kalendorių. O idėja surengti vyskupo katalikiškų kalendorių parodą kilo žurnalistei, Šiaulių technologijų mokymo centro karjeros ir komunikacijos skyriaus vadovei Neringai Trinkaitei, kuri pirmąjį kalendorių iš vyskupo gavo 2018 m., rengdama televizijos reportažą apie Jo Ekscelencijos leidžiamus kalendorius.

Su pirmąja katalikiškų kalendorių paroda Šiaulių vyskupą pasveikino Šiaulių r. savivaldybės vicemeras Eimantas Kirkutis, nuotaikingai sveikino politikai, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūras aktorius Vladas Baranauskas – E. Bartulis yra Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklo laureatas.

Šiaulių r. savivaldybės nuo­tr.

Vyskupą į Kuršėnus atlydėjo kancleris Rimantas Žaromskis, su paroda pasveikino Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Kadys. Atvyko pasveikinti politikai, tikintieji, bičiuliai.

Vyskupas dėkojo Kuršėnų dvaro kolektyvui už šiltą priėmimą ir palaimino gimtadienį šventusią Šiaulių r. savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro direktorę Birutę Poškienę.

Šventiniame parodos atidaryme grojo Kuršėnų meno mokyklos kanklininkės, išugdytos mokytojos Rimos Ananjevienės.

Atidarius parodą, vyskupas E. Bartulis stilizuotame pirmojo kalendoriaus leidėjo Lauryno Ivinskio darbo kambaryje pasirašė Kuršėnų dvaro svečių knygoje, parodos svečiams dedikavo šių metų kalendorius.REDAKCIJA REKOMENDUOJA