REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Veidai2018 m. Balandžio 19 d. 14:11

Kunigas S. Bitkauskas švenčia 25 metų kunigystės jubiliejų

Alytus

Reporteris MonikaŠaltinis: Etaplius.lt


35019

Balandžio 18 d. Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas kartu su kurso draugais iškilmingai šventė 25-ių metų kunigystės jubiliejų. Šia proga kunigai aukojo Šventąsias Mišias. Gražios sukakties proga kleboną ir kurso draugus sveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.


Foto galerija:

dsc-0298-13032.jpg
dsc-0311-13031.jpg
dsc-0328-13033.jpg
dsc-0332-13034.jpg

Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis džiaugėsi, jog kunigas S. Bitkauskas nuoširdžiai dirba Seirijų ir Krikštonių parapijos žmonėms, yra bendruomeniškas, dalyvauja daugelyje miestelio renginių. Dėkodamas klebonui už partnerystę meras teigė, jog kunigui labai rūpi, kad Krikštonių ir Seirijų bažnyčios būtų jaukios ir į pamaldas nuolat rinktųsi gausus būrys žmonių.

Kunigas Sigitas Bitkauskas 1993 m. pirmasis įšventintas į kunigus iš savo kurso draugų. Per dvidešimt penkerius metus jam teko darbuotis Aukštaitijos, Žemaitijos, vidurio Lietuvos, Suvalkijos parapijose. S. Bitkauskas teigė, jog per visą kunigystės laikotarpį vienoje parapijoje tarnauja apie 2-3 metus. Seirijuose jis darbuojasi jau dvejus metus ir juokaudamas sakė, kad šios parapijos labui dar vieneri metai liko dirbti. Tačiau Seirijuose jam patinka. Džiaugiasi žmonių nuoširdumu, gražia Dzūkijos gamta, rajono bei miestelio vadovais, kurie visuomet padeda prireikus pagalbos ir norėtų čia pasilikti ilgiau nei trejus metus. Pats Seirijų klebonas nesureikšmina šio jubiliejaus ir sako, jog Dievas laiko neskaičiuoja, nes tarnystė Dievui yra amžina. Sveikinimus jam priimti neįprasta, o šie, kaip ir gėlių žiedai priklauso ir jo kurso draugams. Vieni iš jų yra ir Kučiūnų Šv. Kazimiero parapijos klebonas Vytautas Sakavičius bei Metelių Kristaus atsimainymo parapijos klebonas Vytautas Prajara.

Jau dvidešimt penkerius metus kurso draugai, kurių iš viso yra 25, susirenka kartu paminėti kunigystei skirtų metų, pasidalinti patirtimi ir pabendrauti. Klebono S. Bitkausko kurso draugai švęsti jubiliejaus atvyko iš visos Lietuvos: Vilniaus, Švenčionėlių, Kalvarijos, Visagino, Veliuonos ir Raudonės, Bartninkų, Alksninės, Labanoro, Sardutiškio Kirdeikių,Kražių, Šiaulių, Daugailių, Panevėžio ir kitų miestų ir miestelių. Šventų Mišių metu jubiliejų švenčiam kunigui S. Bitkauskui teko garbė pašventinti kursui paskirtos globėjos šventosios Motinos Teresės statulą, o Mišių pabaigoje suteiktas jubiliejinis palaiminimas.

Kunigas Sigitas Bitkauskas jau 10 metų yra Alytaus regiono policijos kapelionas. Brandaus jubiliejaus proga kapelioną atvyko pasveikinti Alytaus apskrities policijos viršininkas Alvydas Jurgelevičius ir Lazdijų rajono policijos komisariato viršininkas Gintaras Krasnickas.

Seirijų bendruomenės ir parapijiečių vardu seniūnė Česlova Šmulkštienė klebonui ir kurso draugams linkėjo stiprybės, prasmingų darbų bei stiprios sveikatos ir nuoširdžių žodžių kiekvienam paguodos ieškančiam žmogui.

Seirijų parapijos kleboną ir jo kurso draugus taip pat sveikino Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorė, Seirijų ambulatorijos kolektyvas, Seirijų ir Krikštonių parapijos choristai bei pastoracinė taryba. Sveikinusieji linkėjo ryžto ir Dievo palaimos darbuose, o kartu su kurso draugais Seirijuose sutikti dar ne vieną jubiliejų.REDAKCIJA REKOMENDUOJA