REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laisvalaikis2019 m. Liepos 31 d. 15:47

Krikštukų idėja: bažnyčia atvira šeimai ir vaikams

Klaipėda

Andriaus JOKUBAIČIO nuotr.

Reporteris Gargždų BangaŠaltinis: Etaplius.lt


93296

Kasmet sekmadienį prieš Onines Vėžaičiuose vyksta Krikštukų šventė. Penktą kartą subūrusi parapijos vaikus su tėvais, seneliais, giminaičiais, ji jau tapo išskirtinė. Mintimis apie šventės ištakas ir prasmę pasidalijo Vėžaičių Šv. Kazimiero parapijos klebonas Viktoras DAUJOTIS.

Kuria bendruomenę

– Kaip Vėžaičiuose kilo Krikštukų šventės idėja?

Su aktyviais parapijiečiais kalbėdamiesi pastebėjome, kad norėtume šventės, kuri būtų skirta šeimoms, kur galėtume sulaužyti tam tikrus nusistovėjusius stereotipus, kad bažnyčioje nėra vietos šeimoms, kad vaikai nelaukiami, nes per daug judrūs, triukšmingi, kad bažnyčioje priimami tik solidūs, pamaldžiai nusiteikę žmonės. Šios šventės mintis – pakviesti atvykti į savo bažnyčią šeimas su vaikais ir kartu kurti bendruomenę, bažnytinę bendruomenę, būti jos aktyvia dalimi.

– Ar dar kur Lietuvoje tokia šventė švenčiama?

Tiesą sakant, nesidomėjome. Labiau galbūt akcentuojami įvairūs šventųjų parapijos globėjų atlaidai, kurie labai dažnai yra jungiami su gražiomis miestelių šventėmis. Labai smagu, kad Vėžaičiai turi nuostabius Šv. Onos atlaidus, o kartu švenčiama ir miestelio šventė. Oninių atlaidai Vėžaičiuose – paskutinį liepos sekmadienį. Jau penktus metus sekmadienį prieš Onines pakvietėme į Krikštukų šventę.

– Kokia jos esmė?

Galima sakyti, kad šios šventės ištakos – žemaičių krikšto 600 m. jubiliejus, kurį minėjome 2013 metais. Ta proga visi žemaičiai Telšių vyskupo buvome pakviesti aplankyti savo krikšto bažnyčią. Prisiminkime, ar žinome, kur ir kada buvome apkrikštyti. O juk tai svarbus mūsų gyvenimo įvykis. Krikšto sakramente gauname tikėjimo dovaną, kurią esame kviečiami puoselėti ir atskleisti jos grožį savo autentišku gyvenimu. Krikštas – tai ne tik graži šventė, bet ir rimtas įsipareigojimas eiti per gyvenimą su Dievu. Tad visų pirmiausia Krikštukų šventės esmė yra savo krikšto prisiminimas ir bažnyčios, kurioje buvau pakrikštytas, aplankymas, bendruomeninė sekmadienio malda Šventose Mišiose.

Svarbiausia – pavyzdys

– Kokia misija vaiko gyvenime tenka ne tik tėvams, seneliams, bet ir krikšto tėvams?

Dievas mus pašaukdamas į pasaulį dovanoja galimybę būti kartu su kitais žmonėmis. Kiekvienas mūsų gyvenime sutiktas žmogus daro didesnę ar mažesnę įtaką. Artimiausi šalia esantys žmonės yra labai svarbūs mūsų gyvenime, nes jie visų pirma už mus atsako, jie – mūsų tėvai, net mūsų dalis gyvenimo priklauso nuo to, kokie mūsų santykiai šeimoje. Tėvų globojami augame, formuojamės vertybes, matome gyvenimo pavyzdžius, į juos lygiuojamės, vėliau užaugę galime juos savo gyvenimu pradžiuginti arba nuvilti. Todėl svarbu nepamiršti, kad tėvų tikėjimo pavyzdys labai svarbus ir vaiko gyvenime. Daugeliui iš mūsų pavyzdys buvo mūsų senoliai, kurie kaip ąžuolai atlaikė tikėjimo išbandymus sunkiais tikėjimui metais. Galime juokais sakyti, kad krikštatėvius norėtume įpareigoti nepamiršti krikšto vaikų ir juos apipilti dovanomis gimimo ar krikšto dieną. Bet jei gerai įsiklausysime į Krikšto apeigų žodžius, tai išgirsime, kad krikštatėviai visų pirma yra kviečiami būti savo krikšto vaikams tikėjimo pavyzdžiu ir padėti tėvams pakrikštytuosius užauginti tikrais krikščionimis. Labai smagu matyti, kai į šią šventę pakrikštytieji ateina ne tik su savo tėveliais ir seneliais, bet ir lydimi krikšto tėvų.

– Ar yra nuolatinių šventės dalyvių?

Džiugu matyti, kad yra šeimų, kurios nepraleidžia nė vienos Krikštukų šventės ir jose visi sutartinai dalyvauja. Po šv. Mišių šventei persikėlus į klebonijos sodą, jis būna nuklotas pledais, ant kurių susėdę giminės ar draugų būreliai bendrauja, skanauja šventinę košę, dalijasi savo atsineštais skanėstais, džiaugiasi susitikę. Yra keletas tokių šaunių giminių, kurie Krikštukų šventėje dalyvauja labai gausiai ir, kaip mes sakome, tiesiog lenktyniauja tarpusavyje, kurios giminės bus daugiau. Tikiu, kad ši šventė suteikia daugeliui gerų emocijų.

Visų nuopelnas

– Žaismingu skelbimu su angeliukais pakvietėte į šventę ir nuotaikingai joje dalyvavote. Ką Jums suteikia toks buvimas kartu su savo parapijos žmonėmis?

Kiekvienais metais stengiamės, kad šventinis skelbimas būtų nuotaikingas ir natūralus, kaip ir visas tos dienos susibūrimas. Ši šventė nėra mano vienintelio, kaip parapijos klebono, nuopelnas, tai mūsų visų nuoširdaus komandinio darbo vaisius. Noriu padėkoti būriui savanorių, be kurių šios šventės nebūtų. Daiva Kuprelienė kiekvienais metais pagamina žaismingus skelbimus ir rūpinasi šventės dekoravimu; Eglė ir Virgis Skolevičiai išverda pačią skaniausią Krikštukų šventės košę; už įvairius techninius sprendimus atsakingi Vilius Domarkas ir Antanas Kuprelis, šventės akimirkas fiksuoja Sima Ulvikienė, giesme šventę papuošia vėžaitiškiai šlovintojai, vadovaujami vargonininkės Kristinos Grauslytės, bažnyčios erdvė svetingai pasitinka prižiūrima Aldonos Gedvilienės, įvairiomis šventės akimirkomis rūpinasi savanoriai Rasa Žiūrienė, Ligita Šarūnienė, Aurelija Plesevičienė, Renata Jurjonienė, Emilija Viavadaitė, Emilija Kuprelytė ir Jonas Skolevičius. Tai yra mūsų visų šventė!REDAKCIJA REKOMENDUOJA