REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2024 m. Kovo 18 d. 11:32

Jurbarke paminėta Lietuvos žydų gelbėtojų diena

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės nuotr.

Etaplius.ltŠaltinis: Jurbarko rajono savivaldybė


295208

Kovo 15 d. minima Lietuvos žydų gelbėtojų diena, kurią į Atmintinų dienų sąrašą LR Seimas įtraukė 2022 metais.

Ši diena buvo pasirinkta vienos iš žydų gelbėtojos – Onos Šimaitės – garbei. Ji buvo pirmoji lietuvė, kuriai 1966 metų kovo 15 dieną suteiktas Pasaulio Tautų teisuolės vardas. Ona Šimaitė dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje, buvo Vilniaus geto ryšininkė, slėpė pabėgėlius ir juos aprūpino maistu, ginklais, padėjo išsaugoti žydų kultūros vertybes.

1941–1944 m. Lietuvoje, kaip ir kitose tuo metu Vokietijos okupuotose valstybėse, buvo vykdomas Holokaustas: šalyje gyvenę žydai žudomi arba vedami į getus, priverstinio darbo stovyklas. Nepaisydami grėsmės savo laisvei ir gyvybei, dalis vietinių gyventojų gelbėjo žydus, padėjo jiems slapstytis.

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje buvo nužudyta apie 195 tūkst. žydų. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkst. žydų. Skaičiuojama, kad nacių okupacijos metais Lietuvoje buvo slepiami apie 2 500-4 000 žydų, o juos gelbėti padėjo apie 25 000 žmonių.

Gelbėtojai Jurbarke, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo ypatingi žmonės, per Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje gelbėję žydus nuo Holokausto baisumų. Jiems reikėjo turėti ne tik drąsos, sumanumo, kantrybės, bet ir fizinės bei dvasinės ištvermės. Visus gelbėtojus vienijo nesavanaudiškumas: smurto akivaizdoje jie tiesiog negalėjo kitaip pasielgti. Šiuo metu yra žinomi daugiau kaip 70-ies žydus gelbėjusių asmenų vardai ir pavardės, kurie gyveno Jurbarko rajone ir drąsiai padėjo nuskriaustiesiems.

Kovo 15-ąją minint Lietuvos žydų gelbėtojų dieną Jurbarke buvo prisiminta žydų istorija ir tie, kurie juos gelbėjo. Visų žydų gelbėtojų vardai ir pavardės įrašytos garbingiausioje vietoje – Kauno gatvėje, esančiame Sinagogų aikštės memoriale:

1. Ambrulaitienė Marijona – Vensloviškių km.
2. Bajerčius Antanas – Barzdžių vnk.
3. Bajorinienė Antanina – Balnių km.
4. Beinarys Pranas – Eržvilkas
5. Beleckienė Petronėlė – Buitiškių km.
6. Beleckis Bronius – Buitiškių km.
7. Petraitienė (Bendžiūtė) Kazimiera – Stakiai
8. Bendžiuvienė Juzė – Stakiai
9. Bendžius Antanas – Stakiai
10. Bilevičienė Jadvyga – Geišių km.
11. Bilevičius Hileras – Geišių km.
12. Bilevičius Zigmantas – Geišių km.
13. Bilevičiūtė Elena – Geišių km.
14. Blažys Kazimieras – Jurbarko vls.
15. Brazaitė Kazimiera – Palbanksčių km.
16. Brazas Antanas – Palbanksčių km.
17. Brozytė-Katinienė K. – Pašaltuonio km.
18. Butkienė Veronika – Varlaukio km.
19. Butkus Jonas – Varlaukio km.
20. Butkus Rapolas – Varlaukio km.
21. Danaitytė Marytė – Seredžius
22. Džiaugys Antanas – Šimkaičiai
23. Galbuogis (ūkininkas) – Eržvilkas
24. Giedraitienė Olga – Jurbarko vls.
25. Jackienė Veronika – Eržvilkas
26. Jackys Juozas – Eržvilkas
27. Janušauskienė Genė – Kavolių km.
28. Kisielienė Anelė – Paraseinių km.
29. Kisielius Jonas – Paraseinių km.
30. Klijūnienė Kazimiera – Vadžgirio km.
31. Klikna Vincas – Užakmenių km.
32. Krupauskas Pranas – Balnių km.
33. Kurpauskas V. – Balnių km.
34. Kurpauskienė Marijona – Balnių km.
35. Lekšaitienė Veronika – Ąžuolynės km.
36. Lekšaitis Petras – Ąžuolynės km.
37. Leskauskienė Zuzana – Jurbarko vls.
38. Leškienė Monika – Būtrimų km.
39. Leškienė Bronislava – Būtrimų km.
40. Leškys Antanas – Būtrimų km.
41. Leškys Jonas – Būtrimų km.
42. Miliušis Jonas – Šimkaičiai
43. Minotaitė-Valantiejienė Regina – Varlaukio km.
44. Miniotas Leonardas – Varlaukio km.
45. Miniotienė Ona – Varlaukio km.
46. Mozūraitienė Ona – Lenkčių km.
47. Mozūraitis Alfonsas – Lenkčių km.
48. Mozūraitis Jonas – Lenkčių km.
49. Mozūraitis Zenonas – Lenkčių km.
50. Mozūraitytė-Čepienė Mefodija – Lenkčių km.
51. Mozūraitytė-Leskauskienė Suzana – Lenkčių km.
52. Norkus Jonas – Palabaukščių km.
53. Pakutinskas Antanas – Palabaukščių km.
54. Pakutinskas Stasys – Palabaukščių km.
55. Paulauskas Stepas – Vilniškių km.
56. Paulauskienė Uršulė – Vilniškių km.
57. Poškus – Jurbarkas
58. Ramonas Vincas – Pamituvio k.
59. Ročka Antanas – Seredžius
60. Sabaliauskas Jonas – Jurbarkas
61. Sindikaitienė-Mozurkienė Kazimiera – Stakiai
62. Sindikaitis Benediktas – Stakiai
63. Sindikaitytė-Minelgienė Stasė – Stakiai
64. Skeltys Antanas – Raudonė
65. Šimulynienė Marutė – Vensloviškių km.
66. Šavys Klemensas – Seredžius
67. Tarapaitė-Berisenienė Elena – Berztų km.
68. Tarapaitė-Juzikienė Stefanija – Berztų km.
69. Tarapaitė-Šliburienė Janina – Berztų km.
70. Tarapienė Anelė – Berztų km.
71. Tarapavičius Stasys – Berztų km.
72. Totoraitienė Antanina – Geišių km.
73. Totoraitis Juozas – Geišių km.
74. Zaronas Juozas – Džiugų km.
75. Zaronienė Petronėlė – Džiugų km.
76. Vileikienė Ona (Zaksaitė) – Jurbarko raj.
77. Žukauskas Aloyzas – Jurbarkas
78. Greičius Jonas – Jurbarkas
79. Greičiuvienė Marija – JurbarkasREDAKCIJA REKOMENDUOJA