REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Gegužės 9 d. 10:20

Įvyko susitikimas su Pasaulio banko atstovais

Molėtai

EtapliusŠaltinis: Molėtų rajono savivaldybė


300561

Gegužės 8 d. Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika dalyvavo susitikime su Pasaulio banko atstovais, kurio metu buvo diskutuojama apie Utenos regioną, savivaldybių problematiką, biudžeto sandarą, vykdomas programas, planavimo procesą.

Susitikimas surengtas vykdant „Baltijos šalių regionų konvergencijos iniciatyvą (CuRI) Estija, Latvija ir Lietuva: Sienos regionų stiprinimas atsparumui ir augimui“.

Nors trys Baltijos valstybės, Estija, Latvija ir Lietuva nuo ankstyvųjų 1990-ųjų nepriklausomybės laikų patyrė žymius reformų ir pajamų konvergencijos procesus, šalyse regioniniai skirtumai išliko.

Pastaruoju metu istoriškai atsiliekantys sienos regionai susiduria su dideliais plėtros iššūkiais, kurie dėl kintančios ir nestabilios geopolitinės situacijos ES, išorės sienos su Rusija ir Baltarusija, kontekste dar labiau paaštrėjo ir neigiamai pagreitėjo.

Iniciatyvos tikslas – glaudžiai bendradarbiauti ir remti vietos ir regioninius suinteresuotuosius subjektus pasirinktuose sienos su Baltarusija ir Rusija regionuose, kad būtų nustatytos, įgalintos ir pagreitintos tvarios plėtros ir socialinių investicijų galimybės remiantis šiuo metu esamomis Europos Sanglaudos politikos finansavimo priemonėmis.

Iniciatyvos su siekiamais konkrečiais rezultatais turėtų būti veiksmingas projektų planas ir regioninių bei vietos valdžios institucijų gebėjimo stiprinimas įgyvendinti įvairius plėtros projektus.

Projektas bus sutelktas į ribotą regionų skaičių, parenkamų iš tų, kurie sudaro išorinę ES sieną su Rusija ir Baltarusija trijuose Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje). Diskusijos tarp šių ir kitų sieną veikiančių šalių (pvz., Lenkijos, Suomijos) dėl regioninės plėtros temos ir didėjantis dėmesys saugumui sienos regionuose jau pradėtos ir vyksta per įvairias platformas ir iniciatyvas. Šis projektas nesikartoja su šiomis pastangomis, kurios dažnai koncentruojasi į esamos plėtros analizę ir karo poveikį, taip pat tinklo kūrimą.

Baltijos šalių CuRI pabrėžia santykinai siauras temas pasirinktose teritorijose su galimybe naudoti ES lėšas ir stiprinti vietinį ir regioninį pajėgumą skatinti vietinį veiksmą, kurti kritinę masę bendradarbiavimui ir idėjų bei požiūrių dalijimui.

1. Apibendrinimas (3–4 mėnesiai) – konteksto tyrinėjimai, svarbiausių problemų ir darbo sričių nustatymas, pagrindinių vietinių, regioninių ir nacionalinių suinteresuotųjų subjektų pritarimo ir aktyvaus dalyvavimo užtikrinimas;

2. Regioninio/vietinio palaikymo įgyvendinimas (12–18 mėnesių) – apima regioninio pajėgumo stiprinimą ir techninę pagalbą ribotose teminėse srityse, taip pat žinių dalijimąsi ir reguliarius susitikimus tarp regionų ir dalyvių (glaudžiai bendradarbiaujant su ES ir nacionaliniu lygmeniu). Techninės pagalbos suteikimas konkretiems regionams ar vietovėms bus grindžiamas vietiniais prioritetais ir sąlygomis, taip pat vietiniu pajėgumu ir gebėjimu priimti tokį palaikymą. Be to, bus būtina nustatyti bendras problemas ir temas, kurios gali apimti vietinį ekonominį vystymąsi, įgūdžių dalijimąsi ir plėtrą, būsto kokybę ir tiekimą, judumą ir ryšius, tarpusavio bendradarbiavimą, taip pat kultūrinę sanglaudą ir integraciją.REDAKCIJA REKOMENDUOJA