PRAMOGOS
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2020 m. Spalio 7 d. 10:51

Įteikta dvyliktoji Stasio Šalkauskio premija

Šiauliai

Reporteris BrigitaŠaltinis: Etaplius.lt


148980

Paaiškėjo, kad 12-oji šiauliečio filosofo Stasio Šalkauskio premija grįžo į Šiaulius. Šiemet ji skirta J. E. Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui.


Foto galerija:

salkauskis-02-36176.jpg
salkauskis-03-36177.jpg
salkauskis-04-36178.jpg
salkauskis-05-36179.jpg
salkauskis-07-36181.jpg
salkauskis-09-36184.jpg

Dėl epidemiologinės situacijos nebuvo galimybės surengti iškilmingo renginio, tad Šiaulių miesto atstovai pasveikinti Šiaulių vyskupo atvyko į Šiaulių vyskupijos Pastoracinį centrą.

Šiemet filosofo Stasio Šalkauskio premija paskirta pagrindinės Šiaulių krašto šventovės – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros ir visos Šiaulių vyskupijos dvasios vadovui vyskupui Eugenijui Bartuliui.

Premiją ir simbolinę statulėlę (meninio akcento (skulptūros) autorius Henrikas Orakauskas) įteikė Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos pirmininkas Hubertas Smilgys, mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė Asta Lesauskienė, Stasio Šalkauskio giminės atstovė – marti Ritonė Šalkauskienė, Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė, Kazimiero ordino atstovas Alfredas Vilbikas.

Po ilgokos pertraukos premijos laureatu vėl tapęs šiaulietis labiau sustiprino šiauliečių mėgstamo šūkio  „Šiauliai šviečia“ prasmę. Šį kartą Šiauliai šviečia savo žmonėmis, kurie savo veikla, išmintimi, idėjomis ir idealais kuria ypatingą, savitą miesto kultūrą. Kaip ir S. Šalkauskis, vyskupas Eugenijus Bartulis savo darbais ir veikla skelbia tikėjimo ir žinojimo harmoniją, ypač rūpinasi jaunimo dora, kultūra ir ugdymu.

Visi ceremonijos dalyviai po laureato pasveikinimo aplankė Stasio Šalkauskio kapą senosiose Šiaulių kapinėse, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakeles.

Šiaulių miesto savivaldybė, įprasmindama iškilaus šiauliečio profesoriaus, filosofo, pedagogo, VDU rektoriaus Stasio Šalkauskio atminimą, tęsdama Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos ilgametę tradiciją, įsteigė jo vardo premiją už tau­tos kul­tū­ros, me­no, fi­lo­so­fi­nės ir pe­da­go­gi­nės min­ties įpras­mi­ni­mą ir plė­to­ji­mą. Stasio Šalkauskio vardo premijos idėją pirmiausia įgyvendino išeivijos lietuviai. 

Atkūrus nepriklausomybę, 1991 m. Lietuvos kultūros fondo Šiaulių skyriaus iniciatyva premija pradėta teikti ir Lietuvoje. Tuomet buvo išrinkta 10 laureatų. Po septynerių metų pertraukos – 2018 m. Šiaulių m. savivaldybė atkūrė Stasio Šalkauskio premiją, kuri tapo Išminties šventės dalimi. Iki šiol paskelbta 11 premijos laureatų, tarp kurių – prezidentas Valdas Adamkus, filosofai Leonidas Donskis, Romualdas Ozolas, prof. Vytenis Rimkus ir kiti.

Kas dvejus metus už tautos kultūros, meno, filosofinės ir pedagoginės minties įprasminimą ir plėtojimą skiriamos premijos dydis − 2 000 eurų.

salkauskis-08-36182-s320x459.jpg

Stasio Šalkauskio premijos laureatas J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis (gimė 1949 metais gruodžio 7 d. Kaune) – visuomenės veikėjas, Romos katalikų vyskupas, Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės daktaras. Jo iniciatyva įkurti vyskupijos šeimos, jaunimo, katechetikos centrai, atgaivinti Kryžių kalno atlaidai, pradėti organizuoti kasmetiniai piligriminiai žygiai pėsčiomis iš Šiaulių į Kryžių kalną, iš Kryžių kalno į Tytuvėnus ir Šiluvą bei šeimų šventės, kurios kasmet suburbia tūkstančius dalyvių. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vienintelis dvasininkas šalyje, jau keliolika metų leidžiantis katalikiškus kalendorius su meninėmis nuotraukomis ir filosofinėmis būties mintimis. Kelionėmis, alpinizmu ir fotografija besižavinčio vyskupo kalendoriai iliustruojami jo paties darytomis nuotraukomis. Jo pamokslai, viešos kalbos visuomenei, straipsniai žiniasklaidoje ir įvairiuose leidiniuose atspindi Stasio Šalkauskio idėjas, gyvenimo siekį, filosofinį palikimą.

Premijos laureatai Lietuvoje:

Romualdas Ozolas

Arvydas Petras Žygas

Vytenis Rimkus

Sigitas Tamkevičius

Niolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė

Vytautas Sirtautas

Valdas Adamkus

Leonidas Donskis

Libertas Klimka

Arūnas Sverdiolas

Alvydas Jokubaitis (2018)

 Eugenijus Bartulis (2020)