REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Kovo 18 d. 14:20

Įsteigta Palangos miesto savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba

Palanga

pixabay.com nuotr.

EtapliusŠaltinis: Palangos miesto savivaldybė


295234

Siekiant užtikrinti asmenų su negalia teisių socialinės integracijos politikos įgyvendinimą bei sklandų įstaigų ir institucijų, dirbančių asmenų su negalia integracijos srityje, bendradarbiavimą, Savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta Palangos miesto savivaldybės asmens su negalia gerovės taryba (pirmininkas – Andrius Bajoras). Ši taryba pakeitė anksčiau veikusią Neįgaliųjų reikalų komisiją ir užtikrins spartesnį bei kokybiškesnį asmenų su negalia integracijos bei prieinamumo problemų sprendimą Palangos miesto savivaldybėje.

Skatinti bendradarbiauti

Vienas iš svarbiausių Asmens su negalia gerovės tarybos tikslų – bendradarbiaujant su Savivaldybės administracija ir institucijomis spręsti asmenų su negalia socialinės integracijos visose srityse problemas. Taip pat – atstovauti ir ginti asmenų su negalia teises bei teisėtus interesus, užtikrinti jų dalyvavimą sprendžiant asmenų su negalia integracijos klausimus.

Ne mažiau svarbu stiprinti institucijų ar įstaigų ir asmenų su negalia organizacijų, veikiančių socialinės integracijos srityje, bendradarbiavimą bei dalyvauti rengiant ir įgyvendinant asmenų su negalia teisėtų interesų užtikrinimu susijusias programas, aktyvinti bendruomenes bei nevyriausybines organizacijas teikti asmenims su negalia socialines, švietimo, kultūrines ir kt. paslaugas bendruomenėje.

Didinti paslaugų prieinamumą

Siekdama užtikrinti asmenų su negalia galimybes aktyviau dalyvauti socialiniame gyvenime bei gauti įvairias paslaugas, Taryba skatina paslaugas teikiančius juridinius ir fizinius asmenis gerinti infrastruktūros bei aplinkos prieinamumą individualios pagalbos poreikių turintiems asmenims.

Nors asmenų su negalia socialinę atskirtį mažinančios priemonės vykdomos aktyviai ir šioje srityje matoma pažanga, tačiau vis dar susiduriama su nepakankamu ir neatitinkančiu asmenų su negalia poreikių viešosios aplinkos pritaikymu. Siekdama spręsti esamą problemą, Taryba jau kreipėsi į viešąsias paslaugas teikiančias institucijas, prašydama užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų prieinamumą ir asmenims su negalia, sudarant galimybę jiems savarankiškai patekti į pastatą ir pasinaudoti reikiamomis paslaugomis.

Taryba rūpinasi ir rinkimų apylinkių pritaikymu individualiųjų poreikių turintiems asmenims – šį mėnesį aplankytos rinkimų apylinkės, įvertintos jų sąlygos bei galimybė į patalpas pateikti asmenims su fizine ir (ar) regos negalia, teikti patarimai, kaip pritaikyti balsavimo vietas asmenims su negalia, kaip viešinti aktualią informaciją ir kt.

Gerinti paslaugų kokybę

Taryba dėmesį skiria ne tik Palangoje gyvenančių asmenų su negalia poreikiams, bet ir atvykstančiųjų iš kitų miestų ar šalių interesams. Atsižvelgdama į tai, kad vienas iš Palangos traukos objektų yra Baltijos jūros paplūdimys, Taryba kreipėsi į atsakingas institucijas dėl prieinamumo prie Baltijos jūros bei paplūdimyje įrengtų viešojo maitinimo įstaigų gerinimo asmenims su fizine bei regos negalia. Beje, įrengtais privažiavimo iki jūros takais naudojasi ne tik asmenys su negalia, bet ir kiti gyventojai, pvz., senyvo amžiaus asmenys ar tėvai su vaikiškais vežimėliais.

Vasarį vykusio Tarybos posėdžio metu su Palangos miesto viešbučių ir restoranų asociacija sutarta dėl bendradarbiavimo, siekiant gerinti paslaugų teikimą asmenims su negalia. Taryba įsipareigojo ne tik suteikti informaciją viešbučių ir restoranų darbuotojams apie bendravimo su asmenų su negalia etiketą, bet ir surengti kontaktinius mokymus.

Teikti siūlymus

Asmens su negalia gerovės tarybai skirtus siūlymus, kaip didinti viešųjų erdvių ir teikiamų paslaugų prieinamumą asmenims su negalia, kviečiame teikti šios komisijos narei, Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiajai specialistei Rasa Piekienė, tel. 0 460 3164, el. p. rasa.piekiene@palanga.lt.REDAKCIJA REKOMENDUOJA