REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Balandžio 4 d. 08:13

Įsteigta Druskininkų miesto vietos veiklos grupė „Druskininkų harmonija“

Druskininkai

Etaplius.LTŠaltinis: Druskininkų savivaldybė


263432

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės tarybai pritarus miesto vietos veiklos grupės steigimui, buvo pasirašyti steigimo dokumentai.

Druskininkų miesto vietos veiklos grupės „Druskininkų harmonija“ steigėjais yra savivaldybės taryba, verslo asociacija „Druskininkų klubas“ ir 4 nevyriausybinės organizacijos: Druskininkų socialinės pagalbos draugija, Dirbančių neįgaliųjų asociacija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“ ir asociacija „Padėkime vaikams“.

Pasak Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus, miesto vietos veiklos grupės tikslas – įgyvendinti projektus, kurie skatins aktyvią įtrauktį, pagerins vietines įsidarbinimo galimybes, didins socialinę integraciją.

Miesto vietos veiklos grupės „Druskininkų harmonija“ vadove išrinkta Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė.

„Druskininkuose jau 14 metų sėkmingai veikia Druskininkų vietos veiklos grupė, tačiau jos veikla ir finansavimas skirtas tik kaimiškųjų teritorijų gyventojams. Atsiradus galimybėms Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas pritraukti į miestą, svarbu buvo įsteigti miesto vietos veiklos grupę. Pagrindinis principas, kuriuo remiasi Miesto VVG veikla – yra trijų sektorių partnerystė. Jos misija - telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Druskininkų miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti. Kad gautume finansavimą, iki rudens turime parengti 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją. Artimiausią pusmetį kviesime įvairių sričių, įstaigų atstovus išsakyti savo nuomones, aktyviai dalyvauti rengiant Strategiją bei informuosime apie galimybes įsijungti į miesto VVG veiklą“, – sakė A. Jazepčikaitė-Gaidienė.

Įsteigus Druskininkų miesto vietos veiklos grupę, pradedama rengti 2024-2029 m. strategija.

Vietos plėtros strategijose remiamos veiklos yra numatytos prevencinėms priemonėms socialiai pažeidžiamoms ir socialinės rizikos asmenims, veikloms skirtoms socialinei atskirčiai mažinti, bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti, jaunų ir socialinių verslų kūrimuisi Druskininkų mieste.REDAKCIJA REKOMENDUOJA