REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jaunimas2023 m. Liepos 20 d. 14:03

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos abiturientų išleistuvėse skambėjo sveikinimai, padėkos ir linkėjimai

Ignalina

Lina KovalevskienėŠaltinis: Ignalinos rajono savivaldybė


273432

Abiturientų išleistuvės – jaunystės, svajonių, dėkingumo, mokslo ir kūrybos šventė, visada džiuginanti, jaudinanti, viltis auginanti. Liepos 19 dieną į dangų pakilo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnaziją paliekančiųjų balti svajonių balionai. Kaip visada – gražios būta šventės. Daug sveikinimų, linkėjimų, gėlių, padėkų...

Į Kultūros centro sceną pakviestos Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos XXI laidos 4-osios a ir b klasės. Visi tokie šventiškai gražūs, puošnūs, susikaupę. Ir toks malonus bei kiek graudinantis vaizdas tėveliams, broliams, sesėms, seneliams, mokytojams... Sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas, o paskui – gražioji, simboliška, šiai išskridimo progai labai tinkanti daina „Paukščiai“.

„Šiandien, tokią ypatingą jums dieną, čia susurinkome dėl 48 abiturientų, jau pasirengusių skrydžiui...“,– sakė šventę vedusi gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Dasytė. „Mes liekame, lydėsime jus mintimis ir maldomis, prašysim sveikatos, meilės, stiprybės...“, – skambant muzikai jaudinančiais žodžiais ir eilėmis abiturientus sveikino direktorė Valentina Čeponienė.

Gyvenimas keičiasi. Šiemet pirmi metai, kai brandos atestatai suformuoti elektroninėje erdvėje. Taigi jie, kaip daugeliui kartų buvo įprasta, neįteikti. Abiturientams visgi paspaustos rankos, jie gavo atminimo raštus, gimnazijos, neformaliojo švietimo įstaigų, svečių padėkas, dovanas. Brandos egzaminų sesijoje Ignalinos rajone dalyvavo 83 abiturientai, 78 iš jų gauna brandos atestatus, keletas dar laukia pateiktų apeliacijų rezultatų, kitiems skirti mokslo pasiekimų pažymėjimai.

Šiemet yra kuo pasidžiaugti. Vienas mokinys egzamine gavo 100-tuką (vokiečių kalba) ir 5 mokiniai įvertinti nuo 95 iki 99 balų (anglų ir lietuvių k.). Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje iš 48 abiturientų brandos atestatus gavo 44.

Mokytoja Dovilė Rakštelienė, 4 b klasės auklėtoja, į gyvenimą su meile ir geriausiomis mintimis sakė išleidžianti ne tik savo sūnų, bet ir savo klasės vaikus, ją antrąja mama vadinančius. Kita auklėtoja, Daiva Bielinienė, išleistuvėse negalėjo dalyvauti, savo linkėjimus ji išsakė iš ekrano.

Šventėje dalyvavo savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, vicemeras Vaidotas Židanavičius, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė, Seimo narys Gintautas Kindurys, Europos parlamento nario Bronio Ropės padėjėjas Henrikas Šiaudinis.

„Ši diena – ypatinga, išskirtinė, daugiau tokių nebus. Esate pasiruošę rimtam skrydžiui. Jums ir jūsų tėveliams gyvenimas dabar iš esmės pasikeis... Mes juk irgi tą kelią visi praėjome. Prisimenu, kaip virpėdamas 1982 m. šioje salėje atsiėmiau brandos atestatą. Būkite drąsūs, ryžtingi, nebijokite iššūkių, sunkumų, išbandymų – šiltnamyje ąžuolai neauga! Nepamirškite savo šaknų, savo gimtųjų vietų, mylėkite Ignaliną. Raskite progą jai ką nors gera nuveikti. Būkit laimingi...“, – abiturientams linkėjo meras L. Ragaišis.

Gimnaziją baigusiųjų jaunyste, svajonėmis, didelėmis galimybėmis ir pirmaisiais gyvenime pasiekimais džiaugėsi Gražina Mackonienė. Geriausiai brandos egzaminus išlaikiusiems abiturientams įteiktos padėkos (į asmenines sąskaitas bus pervestos piniginės premijos), padėkota ir jų mokytojams.

Abiturientus sveikino Seimo narys Gintautas Kindurys: „Gimnazijoje pasisėmėte ir žinių, ir gyvenimiškos patirties, turite daug gebėjimų, energijos ir visas galimybes siekti savo svajonių. Neužmirškite, kad esate reikalingi ne tik savo tėveliams, bet ir Lietuvai...“. Už Ignalinos vardo garsinimą G. Kindurys dėkojo ir apdovanojo jaunąją dainininkę Livetą Kavaliauskaitę ir talentinguosius grupės „Spurr" narius: Kiprą Skrebutėną, Igną Lunį, Jurandą Laškovą ir Jevgenijų Polujanovą.

Jaunais žmonėmis džiaugėsi Henrikas Šiaudinis, linkėjo sėkmės, mokslų ir veiklų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje – visas pasaulis jiems atviras. Kviesta prisiminti ir pagerbti savo kraštą. Europarlamentaro dovanas – tris kvietimus aplankyti Europos parlamentą gavo Vakarė Kajėnaitė, Gabrielė Keturkaitė ir Adrija Skudutytė.

Smagiai pasveikinti teatro IKI nariai. Prisimintos kartu praleistos akimirkos. Teatre IKI buvusiems, vaidinusiems dovanoti džemperiai su spektaklių vaizdais. „Jei kartais gyvenime patektumėte į tamsą, žinokit – visada yra baltos durys. O teatras jūsų lauks...“, – sakė režisierė Jolanta Narbutaitienė. Atviros jaunimo erdvės vadovė Skaistė Šerėnaitė dėkojo abiturientams, kurie dažniausiai lankėsi erdvėje ir nuspalvino jos veiklas. Buvo parodyti vaizdai su įsimintinomis akimirkomis.

Pasveikinti ir sportininkai, dailininkai, lankę Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centro būrelius, Dailės studiją, taip pat aktyvūs Ignalinos rajono moksleivių asociacijos nariai, šaunieji grupės „Spurr“ muzikantai, kurie nuolat repetuodavo centro taip vadinamoje „kamorkėje“.

Savo auklėtinius sveikino treneris Tadas Bernotas, Dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė ir centro metodininkė Tatjana Leškevičienė. Šokių vadovė Neringa Kirkilienė dėkojo „Mamba“ šokėjai Gabrielei. Mokytoja Vida Ksenzovienė sveikino jos akyse užaugusias ir nuostabius balsus auginusias Emiliją ir Livetą.

Tradiciškai nuskambėjo širdingi tėvelių sveikinimai, buvo įteiktos jų padėkos gėlės: puokštės vadovėms, auklėtojoms, rožės – visiems mokytojams.

Savo šventėje dainavo apdovanotoji Liveta Kavaliauskaitė, trijų dainų pasirodymą dovanojo grupė „Spurr“. Vaikinai visus savo gerbėjus liepos 29 d. pakvietė į Palūšės valtinėje vyksiantį jų koncertą.

Susikibę už rankų visi abiturientai ir salėje buvę sugiedojo gimnazijos himną, o šventė užbaigta gražiu reginiu – Kultūros centro kieme baltais balionais dangun nuskriejo jaunuolių svajonės. Tegul pildosi!

---------------

Savivaldybės padėkos

Už Ignalinos krašto garsinimą, aukštus mokslo pasiekimus, laikant valstybinius brandos egzaminus, savivaldybės padėkos raštais (piniginės premijomis bus pervestos į asmenines sąskaitas) apdovanojami šie mokiniai:

Greta Samoškaitė, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos abiturientė, užsienio (vokiečių) kalbos valstybiniame brandos egzamine gavusi 100 balų įvertinimą;

Samanta Stanevičiūtė, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos abiturientė, užsienio (anglų) kalbos valstybiniame brandos egzamine gavusi 99 balų įvertinimą;

Snieguolė Kurpytė, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos abiturientė, lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniame brandos egzamine gavusi 97 balų įvertinimą;

Jurandas Laškovas, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos abiturientas, užsienio (anglų) kalbos valstybiniame brandos egzamine gavęs 95 balų įvertinimą;

Jevgenijus Polujanovas, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos abiturientas, užsienio (anglų) kalbos valstybiniame brandos egzamine gavęs 95 balų įvertinimą;

Skirmantas Strašinskas, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos abiturientas, užsienio (anglų) kalbos valstybiniame brandos egzamine gavęs 99 balų įvertinimą.

Už aukštus mokinių pasiekimus padėkos skirtos mokytojams: Astai Urbanaitei, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoją metodininkei; Jurgitai Trapikienei, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei; Dovilei Rakštelienei, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei; Mantui Valentui, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos anglų kalbos vyresniajam mokytojui ir Ingridai Labuckienei, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei.REDAKCIJA REKOMENDUOJA