REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2019 m. Gegužės 28 d. 13:00

Gyvybės ir Gailestingumo dienos Kaišiadoryse

Kaunas

Kaišiadorių meno mokyklos orkestras.

Virginija ŠimkūnienėŠaltinis: Etaplius.lt


85542

Paskutinį balandžio sekmadienį mus sukvietė švęsti dvi svarbios pasaulyje ir Lietuvoje minimos dienos: tai GYVYBĖS ir GAILESTINGUMO dienos.

imagexi891z.png

image25a41z.png

Šias dienas norėjome švęsti kaip šeima: maži ir dideli, jauni ir seni kiekvienas sudėdami savo geriausias dovanas, talentus. Gyvybės ir Gailestingumo šventei paminėti susirinko Kaišiadorių dekanas R. Jurkevičius su parapijos organizacijomis ir maldos grupėmis, Kaišiadorių Meno mokykla, Kaišiadorių Savivaldybė, Kaišiadorių Kultūros centras, Kaišiadorių šeimos centras. Didelė Kaišiadorių šeima.

Gyvybės dieną mus pakvietė švęsti, Jonas Paulius II, tas, kuris pakvietė švęsti ir Gailestingumo šventę. Prisiminėme ir Sesers Faustinos, vienuolės, gyvenusios ir Lenkijoje ir Lietuvoje, kuri yra gavusi 14 apreiškimų, kuriais Jėzus išsakė savo troškimą, kad būtų švenčiama Gailestingumo šventė.

Sakralinės muzikos ir Žodžio skelbimu, šlovinimu giesmėje kėlėme savo širdis Į Viešpatį, dėkodami Jam už nuostabius darbus, kuriuos jis daro mūsų gyvenime. Gyvybės ir Gailestingumo dienų šventę vedė monsinjoras kunigas Rimvydas Jurkevičius ir Kaišiadorių meno mokyklos direktorė Eugenija Švelnikienė.

Sakralinę muziką atliko Kaišiadorių meno mokyklos simfoninis orkestras vadovaujamas mokytojo Artūro Vrublevskio. Orkestrui atliekant M. Tamošiūno kūrinį „Džiaugsmas“ visi susirinkusieji buvo pakviesti pamąstyti apie kasdienes mažas ir neįkainuojamas, dovanas, kurias gauname iš Viešpaties savo gyvenime: pavasarinių lapų šlamesį ir slyvų žydėjimą, savo vaikų juoką ir net pomidorų raudonį.

Visus šventės dalyvius sveikino Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus, džiaugėsi, kad nepabijojome išeiti į miestą, kad naujoji evangelizacija vyksta ne tik Paryžiuje, Kiolne, didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir Teofiliaus mieste – Kaišiadoryse.

Kaišiadorių vyskupijos general vikaras Rolandas Bičkauskas kvietė trokšti patirti gailestingumą asmeniškai, nes geros kovos be gailestingumo atveda į sunaikinimą. Gyvybės dienos proga orkestrui atliekant K. Daugėlos „AVE VITA“ Kultūros centro ekrane galėjome pažvelgti į pačią pradžią, išgyventi gyvybės atsiradimo stebuklą, atrasti neįkainuojamą Gyvybės dovaną. Skambant muzikai galėjome pasinerti į šventojo Jono Pauliaus II mintį, kad „kiekvieno žmogaus gyvenimas – nuo pat pradžios yra Dievo sumanymo dalis.

Pradėti kūdikį – tai pratęsti Kūrimą. Tačiau gyvybe esame kviečiami ne tik džiaugtis, bet taip pat esame kviečiami prisiimti tarnystę - tarnauti gyvybei, būti gyvybės tarnyboje ypač kai ji pati silpniausia“.

Popiežius, šventasis Jonas Paulius II yra vadinamas ne tik Gailestingumo, Gyvybės, bet ir šeimos mokymo apaštalu. Kvietęs ir tebekviečiantis skleisti šeimos ir gyvybės kultūrą. Jis priminė, kad „lemiama atsakomybė Gyvybės tautos ir tautos už gyvybę vaidmuo tenka šeimai“. Savo enciklikoje Evangelium Vitae jis rašo: “Šeima – tai tikroji gyvybės šventovė: vieta, kurioje gyvybė - Dievo dovana- susilaukia deramo sutikimo, apsaugoma nuo pavojų. Gydytoja, Lietuvos šeimos centro įkūrėjos ir vadovė, šeimų konsultantė, socialinių mokslų daktarės, VDU dėstytoja Dr. Nijolės Liobikienės paskaitoje „Šeima – Gyvybės ir gailestingumo židinys“ kalbėjo apie šeimos kasdienybę.

Kvietė mus susimąstyti kas yra tikrasis gailestingumas šeimoje ir nesumaišyti gailestingumo sąvokų. Gailestingumo kriterijus turėtų būti gėris ir gėrio siekimas. Lektorė pabrėžė, kad šeimoje svarbu vaikus ne tik apkabinti, jais rūpintis ir jiems rodyti gailestingumą, bet kad būtų girdimi gailestingumo žodžiai, tam kuriam nesiseka: o kaip galėtume tam žmogui padėti? Po Dr. N. Liobikienė jautraus žodžio orkestras grojant Andriu Loyd Weberio „Jėzus Kristus“ nuneša mus ir leidžia pamatyti įsikūnijusio Jėzaus slėpinį gimimo metu, Jo vaikystę, artumą žmonėms juos gydant, mokant, atveriant akis.

Mus verčia susigūžti kančia ir mirtis ant kryžiaus. Jėzaus pergalė prieš mirtį atneša mums viltį. Taip tampame pasiruošę išgirsti apie Dievo gailestingumo slėpinį, į kurį mus palydi kunigas Valkauskas. Savo kalbą kunigas pradeda atkreipdamas dėmesį į krikščionio žydo V. Franklio gyvenimą ir kas jam padėjo išlikti koncentracijos stovykloje – tai stebėti pasaulį, kuris yra Dievo. Dažnam kyla klausimas: ką reiškia sutikti Jėzų? Kaip jį sutikti?

- Tai kalbėti su Dievu kiekvieną dieną. Kai mes žengsime mikroninį žingsnį, Dievas žengs didelį. Svarbiausia pasitikėti Dievu ir tikėti, kad esu Dievo mylimas. Kokiose sąlygose bebūtum mylėti Dievą, žmones ir save -savo paskaitą užbaigia kunigas A. Valkauskas. Ruklos šlovinimo grupė pakviečia mus būti ne tik klausytojais, jungtis prie jų ir šlovinti Viešpatį kartu. Kyla rankos, spinduliai trykštantys iš Jėzaus širdies užlieja salę, Meno mokyklos mokytojos Ingos gamintomis vėliavėlėmis mojame Viešpačiui šlovindami Jį giesme.

Visi drauge keliavome į Kaišiadorių Katedrą kur Šv. Mišias aukojo kun. A. Valkauskas ir dėkojame už visas patirtas malones. Renginį rėmė Renovabis, LKRŠ, Kaišiadorių Kurija, Kaišiadorių Parapija, Gudobelė, Marijos radijas.

Visą filmuotą renginį ir nuotraukas galite pamatyti:

http://www.kaisiadoriuparapija.lt/galerija/gyvybes-ir-gailestingumo-dienos-kaisiadoryse-201904-2728-1-dalis https://www.youtube.com/watc h?v=uhVje1xdce4&feature=youtu.be

Janina Bernatonienė

D. Šatkausko nuotr.REDAKCIJA REKOMENDUOJA