REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2020 m. Balandžio 8 d. 09:15

Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkės ataskaita nuotoliniu būdu

Vilnius

EKNS nariai mokymuose, taikant pažiangias meno terapijos formas „Herojaus kelionė“

Etaplius SistemaŠaltinis: Etaplius.lt


124930

Skrenda balandis,
Nutūpti bando.
Kovas nenori metų palikti,
Reikia nors dienai pasilikti.
Bet laikas nelaukia
Į tamsią naktį traukia.
Keičias mėnesių vardai,
Kove mus jau palikai.
Balandis atskridęs
Darbų nepamiršęs,
Sau lizdelį suko
Ir pas mane užsuko.
Balandžio 8-ji,
Ta nemeluos,kaip pirmoji,
Ėmė ir pasiliko,
Nes gimimo datai tiko.

Steponas Kirkilas

„Žmogus planuoja, o Dievas juokiasi“ šiuo posakiu norėčiau ­nuotoliniu būdu pristatyti Elek­trė­nų krašto neįgaliųjų sąjungos (EKNS) 2019 metų ataskaitą – tai iššūkis ne tik man, bet ir Jums, brangieji EKNS nariai.
Ataskaitinį susirinkimą planavome po šv. Velykų, balandžio 14 d., bet deja, dėl šalyje paskelbto karantino į ataskaitinį susirinkimą negalėsime atvykti, nes masiniai susibūrimai negalimi. Manau, jog dar ilgai negalėsime susiburti į didelį bendrą ratą… „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera“ – šis posakis mus moko, jei žmogus dėl ko nors labai nerimauja, tada stengiasi surasti, kaip pakeisti susiklosčiusią situaciją ir ją išsprendžia sėkmingiau. Taip atsitiko ir su EKNS veiklų ataskaitiniu susirinkimu ir Jubiliatų pagerbimo švente. EKNS 2019 metų ataskaitą pateiksiu spaudoje ir paskelbsiu „Facebook“ paskyroje „Elektrėnų Krašto Neįgaliųjų Sąjunga“, kartu ir straipsnį bei du išleistus kalendorius: EKNS meninės saviraiškos-kūrybinį, 2019 m. ir 2020 m. veiklų kalendorius. Turbūt jau pastebėjote naujovę, kiekvieno mėnesio paskutiniame numeryje sveikiname savo narius, švenčiančius gimtadienius. Tokiu būdu pagerbiame visus, neįvardijant kiekvieno asmeniškai – Jūs visi mums brangūs!

2019 m. gruodžio 31 d. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungoje buvo 409 nariai. Tarp jų 5 neįgalūs vaikai, 171 neįgalus darbingo amžiaus asmuo ir 233 pensinio amžiaus asmenys. Per metus į Sąjungą įstojo 55 asmenys, mirė dvi ilgametės narės.
2019 metais EKNS įgyvendino 4 tęstinius projektus: „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems EKNS bendruomenėje teikimas“ (12 tūkst. Eur); Socialinės apsaugos plėtojimo programos projektą (600 Eur); kultūros projektą „Laiko ratu“ (400 Eur); sporto projektą „Sportas – jaunystė, grožis, sveikata“ (300 Eur);
2019 m. projektų įgyvendinimui buvo įdarbinti 3 neįgalūs asmenys.
Per visus metus Jūs atvykote į Elektrėnų krašto neįgaliųjų dienos centrą 1886 kartus. Ar tai daug, ar mažai? Mes džiaugiamės Jus matydami, galėdami padėti, patarti, išmokyti, pamokyti, suteikti įvairias pagal kiekvieno poreikį ir būtinumą paslaugas bei pasibūti kartu atliekant įvairias veiklas.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems EKNS bendruomenėje teikimas – tai neįgaliųjų dienos užimtumas: savarankiškumo kasdieninėje veikloje ugdymas ir (ar) palaikymas buityje, skalbimo, dušo paslaugos, mokymas sveikai gyventi, mokymasis pažinti ir valdyti ligą ar negalią, orientuotis aplinkoje bei naudotis techninėmis pagalbos priemonėmis, individualus mokymasis naudotis banko paslaugomis ir kitomis internetinėmis, elektroninėmis paslaugomis, skaitmeninio raštingumo mokymai, užimtumas amatų būrelyje „Man patinka – tai daryti“, profesinio konsultavimo ir orientavimo veikla, saviraiškos ugdymas; individuali pagalba neįgaliajam palydint, pavežant bei buityje; literatūrinė kūryba, fotografija, muzika, dainavimas; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.
Neįgaliesiems buvo organizuojami renginiai, kelionės, šventės, paskaitos, mokymai. Praplėtėme savo akiratį ir sužinojome apie paslaugų prieinamumą neįgaliesiems paskai­toje „Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“. Aplankėme Paparčių vie­nuolyną, Guronis. Kaune dalyvavome „Sveikatos dienose“, Elektrėnų mieste vykusiuose renginiuose: Kaziuko mugėje, Derliaus šventėje. Vasaros metu buvome Latvijoje, Liepojoje. Dalyvavome Neįgaliųjų draugijos organizuotose sportinėse varžybose. Aštuonios neįgaliųjų organizacijos susibūrėme į Elektrėnų viešosios bibliotekos konferencijų salę ir paminėjome Tarptautinę neįgaliųjų dieną. Dalyvavome bibliotekoje organizuojamuose knygų pristatymuose, parodose ir kituose renginiuose. Elektrėnų policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Erika Venskutonienė pravedė vaizdinę paskaitą „Saugus eismas“.

Herojaus portretas – savo vidinio portreto vizualizacija

Vieni neįgalieji asmenys gilino jau turimas, kiti įgijo naujų skaitmeninio raštingumo žinių. Mokėsi rašyti prašymus į įvairias įstaigas, susipažino su Word, Excel programomis ir jų panašumais ir skirtumais, lavino rankos įgūdžius dirbant su pelyte ir klaviatūra. Klausėme paskaitą „Stiprink savo informacinį raštingumą „Kaip rasti reikiamą informaciją Google platybėse“. Įkūrėme keliaujančių knygų biblioteką „Pasibelsk į knygos širdį“, į kurią nariai nevaržomai atnešdavo ir pasiimdavo norimas knygas, dalijosi vieni su kitais, aptarinėjo jas. Sprendėme „Sudoku“ ne tik žurnaluose, bet ir savaitraštyje „Elektrėnų žinios“, džiaugėmės neįgaliųjų laimėtais prizais. Atmintį lavinome ir mokėmės susikaupti žaisdami šaškėmis.
Užimtumo metu gaminome bičių vaško žvakes, dekoravome stiklines vazas, atnaujinome papuo­šalus, kūrėme iš medžiagos sages, siuvinėjome iš karoliukų paveikslus, darėme puokštes iš daržinių ir lauko augalų, pynėme vainikus Vėlinėms ir adventui, iš antrinių žaliavų gaminome ekologiškus žaisliukus ir pasipuošėme Kalėdinę eg­lę Neįgaliųjų dienos centre. Su pagamintais užimtumo metu darbeliais dalyvavome Kaziuko mugėje EPMC, Rudens šventėje Elektrėnuose, XXI respublikinėje neįgaliųjų dailiųjų amatų parodoje „Rudens saulutė“ Ukmergėje, Neį­galiųjų dienos paminėjimo paro­doje Elektrėnų viešojoje bibliotekoje ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos organizuojamoje mugėje.
Dvi mūsų narės įstojo mokytis į Elektrėnų profesinio mokymo centrą ir „Versmės“ gimnazijos vakarinį skyrių, trys neįgalieji asmenys įsidarbino.
Neįgaliųjų dienos centre dalyvavome taikant pažangias meno terapijos formas dviejų dienų mokymuo­se „Herojaus kelionė“.
Individuali pagalba neįgaliajam bei pensinio amžiaus asmeniui – tai pagalba palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas lankantis įvairiose įstaigose bei atliekami įvairūs jų pavedimai: perkami vaistai, maisto produktai, spauda, apskaičiuo­jami ir sumokami EKŪ ir kiti mokesčiai.
Per meninio ugdymo veiklas neįgalieji galėjo atsiskleisti, save išreikšti, tobulėti, pasirodyti, įgyti drąsos prieš publiką skaityti savo kūrinius. Gebėjimas kurti – tai didžiausia dovana, kuria gamta apdovanojo žmo­gų, o neįgaliajam tai ypač svarbu. Neįgalieji asmenys kūrė, rašė, skaitė, deklamavo savo kūrybos ir kitų eiles renginiuose „Profesinio meistriškumo varžytuvėse – Aš galiu“ abilimpiadoje Jiezne, Neįgaliųjų dienos paminėjime Elektrėnų viešojoje bibliotekoje. Fotografijos būrelyje neįgalieji susipažino su fotografijos kompozicijos pagrindais. Individualiai fotografavo Elektrėnų miestą, jo apylinkes, gamtą, EKNS veiklas, renginius, mokymus, išvykas, ekskursijas. Elektrėnų viešosios bibliotekos fojė buvo keliaujanti fotografijų paroda „Socialiniai portretai“ ir „Fotokolonija Nidoje“. Išleidome du 2020 metų kalendorius su nuotraukomis, eilėmis. Dainavimas, muzikavimas – tai veikla mėgstantiems, norintiems dainuo­ti, groti, lavinti muzikinę klausą, atsipalaiduoti ir smagiai praleisti laiką. Įgyvendinę kultūros projektą įsigijome netradicinį muzikinį instrumentą – kankles. Juk ne visi galime ir sugebame viešai dainuoti, todėl neįgaliųjų dienos centre ketvirtadieniais mokėmės, bandėme tai įgyvendinti. Projekto metu padidėjo asmenų, norinčių dalyvauti saviveikloje, užimtumo veiklose, kurio­se jie ir atsiskleidė. Buvo atskleisti talentai tarp neįgaliųjų bei pensinio amžiaus asmenų. Kurdami žmonės užmezgė draugiškus santykius, bendravo, bendradarbiavo.
Individualių užsiėmimų metu buvo aptariamos neįgalių šeimos narių emocinės problemos, suteikiami patarimai, kaip valdyti savo emocijas, pykčio ir nevilties protrūkius.
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos darbuotojai 2019 metais teikė kokybišką socialinių paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims, jų šeimos nariams, didinant jų užimtumą bei savarankiškumą, plėtojant galimybes gyventi bendruomenėje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šiomis paslaugomis pasinaudojo 379 asmenys.
Sporto projekto metu galėjome naudotis Elektrėnų savivaldybės sporto centro paslaugomis: plaukiojimu baseine ir pirtimi. Šia paslauga pasinaudojo 35 asmenys, apsilankė 323 kartus.
Su EKNS veiklų, paslaugų bei išsamesne finansine ataskaita galėsite susipažinti EKNS neįgaliųjų dienos centre, kai įveiksime koronavirusą. Karantinas suvaržė mūsų pasibuvimą kartu, bet mes dar ne tokias ligas ar negalias įveikėme, įveiksime bei nugalėsime ir šią.
Nuoširdžiai dėkoju valdybos nariams, savanoriams, aktyviems EKNS nariams „Be Jūsų nebūtų mū­sų“ bei nuolatiniams rėmėjams: Elek­trėnų savivaldybės viešajai bibliotekai (direktorius Rokas Gulbinas), Elektrėnų profesinio mokymo centrui (direktorė Silva Lengvinienė), kepyklai „Gudobelė“ ir direktoriui Mečyslovui Jusevičiui, Vilniaus apskr. VPK Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyr. tyrėjai (bendruomenės pareigūnei) E. Venskutonienei, savaitraščiams „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“ ir kitiems, dėl ES duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įsigaliojusio įstatymo reikalavimo, asmenims ir įmonėms, nenorintiems būti viešinamiems.
Lauksiu Jūsų balsavimo „Facebook“ paskyroje „Elektrėnų Krašto Neįgaliųjų Sąjunga“, kai pa­skelbsiu šį straipsnį ir kalendorius: jei pritariate rašyti „Taip“, nepritariate – „Ne“, bei rašykite, skambinkite į mobilųjį telefoną +370 680 43277.
Tikiuosi visi įveiksime šį baisų koronavirusą, susitiksime ir dar daug kartų pabūsime smagiai kartu. Linkiu visiems būti sveikiems! Saugokime savo ir kitų sveikatą!

Audra Česonienė, EKNS pirmininkėREDAKCIJA REKOMENDUOJA