REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2018 m. Birželio 26 d. 05:45

Dievui, Tėvynei, artimui

Širvintos

Andželika BagočiūnienėŠaltinis: Etaplius.lt


42895

Sekmadienį į Varpinėje vykusį „Spindulio“ renginį rinkosi žmonės išskirtine proga – Musninkus aplankė ypatinga viešnia, daugumai musninkiečių puikiai pažįstama geradarė – Marija Remienė. Kaip visada nedidelėje erdvėje negalėjo sutilpti visi norintys pabendrauti su šia iškilia asmenybe.


Foto galerija:

img-2267.jpg
img-2271.jpg
img-2276.jpg
img-2281.jpg
img-2289.jpg
img-2348.jpg
img-2351.jpg
img-2373.jpg

Jos jaunystės apsisprendimas tapti skaute („Skautauju iki šiol,“ – prasitarė vėliau viešnia) ir skautų šūkis „Dievui, Tėvynei, artimui“ nulėmė viso gyvenimo kryptį, tapo visos plačios, įvairiapusės M. Remienės veiklos imperatyvu. Kokie dideli ir reikšmingi darbai įvairiose srityse nudirbi puikiai iliustruoja tas faktas, jog už katalikišką veiklą ir darbą savo tautai M. Remienę įvertino Šventasis Tėvas, 1996 metais apdovanojęs ją medaliu „Pro Ecclesis at Pontifice“ (Už Bažnyčią ir Popiežių), o 2002 metais Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus M. Remienei už jos nuopelnus Lietuvai įteikė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių.

Renginį pradėjo „Spindulio“ pirmininkas Alvydas Rolis pristatydamas susirinkusiems garbiąją viešnią, be kurios paramos, pasak pirmininko, bendruomenė nebūtų galėjusi įgyvendinti daugelio savo sumanymų, padaryti prasmingų darbų. Šiltą renginio atmosferą padėjo sukurti jaunųjų smuikininkių Adrijos ir Milgintės duetas (akomponavo Rijus), poetiškai viešnią pristačiusi renginio vedėja Audronė, gimnazijos skaitovai Rūta ir Rokas, paskaitę ištraukų iš viešnios jaunystės gyvenimo epizodų, bendruomenės narys Juozas Brazaitis – iš gyvenimo ir veiklos Amerikoje.

Pakilią dalyvių nuotaiką dar labiau sustiprino M. Remienės stipendininko Domanto lyriškos dainos, ypatingai pradžiuginusios viešnią. „Kartais pasakau, jog išauginau savo solistą,“ – neslėpdama susižavėjimo Domanto talentu kalbėjo viešnia.

Kaip visada M. Remienė į Lietuvą ir Musninkus atvyko ne tuščiomis. Šį kartą atsivežė solidų leidinį, skirtą Lietuvos šimtmečiui. Tai Marijos idėja ir jos rūpesčiu „Draugo“ fondo (JAV) išleista Juozo Skiriaus knyga „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“, kurią viešnia pirmiausia pristatė ir padovanojo musninkiečiams. Vėliau šios knygos pristatymas vyks Vilniuje ir Kaune.

Viešnia bendruomenei papasakojo, kaip gimė idėja būtent tokiu būdu pažymėti Lietuvos valstybės šimtmetį. Be to, pastebėjo, jog vis dėlto realiai Lietuva nepriklausoma buvo tik pusę šio laiko bei pridūrė, jog V. Kudirkos „Tautišką giesmę“ reikėtų vadinti Himnu, nes „giesmių yra daug ir įvairių, o Himnas – vienas“. Emocingai viešnia kalbėjo apie savo darbus ir rūpesčius, prisiminė priverstinio išvykimo aplinkybes, kaip troško ir svajojo sugrįžti į Tėvynę. Kaip būdinga laisvam žmogui – atvirai kalbėjo apie savo pažiūras ir šių dienų aktualijas: „Esu dešinioji ir dabartinis Amerikos Prezidentas mums yra tinkamas, nors jums, žinau, ir nelabai patinka“.

Baigiantis renginio daliai uždaroje patalpoje, bendruomenės pirmininkas A. Rolis dėkodamas viešniai įteikė lietuviškos juodos duonos, kurią senojoje Lietuvos sostinėje Kernavėje iškepė puiki kulinarė lietuvišku vardu – Birutė.

Viešnią atvyko pasveikinti buvę rajono merai Vincas Jasiukevičius ir Vytas Šimonėlis – juk M. Remienė – Širvintų garbės pilietė.

Kaip visada, po „Spindulio“ renginių visi galėjo neformaliai pabendrauti prie arbatos ar kavos, paprašyti garbingos viešnios autografų, paskanauti Vaclovo sriubos.

Kalbėdama apie savo darbus Amerikoje, viešnia užsiminė, jog yra vadinama Čikagos kultūros ministre. Vasaros pradžia turtinga ir turininga „Spinduliui“ – vieną savaitę susitikimas su Lietuvos Ministru Pirmininku, kitą – su Čikagos kultūros ministre – galbūt savo Varpinėje sulauksime ir prezidentų.

Virginijaus Sarpausko nuotr.REDAKCIJA REKOMENDUOJA