REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2019 m. Spalio 14 d. 16:13

Derliaus šventė Elektrėnuose: jei ne lietus – nebūtų derliaus

Vilnius

Kietaviškių, Semeliškių ir Vievio „Vėjukai“ vaikų dienos centrų lankytojai pirmą kartą dalyvavo šventėje ir pardavinėjo pačių pagamintus patiekalus ir darbelius

Etaplius SistemaŠaltinis: Etaplius.lt


102993

Kai medžių lapai nusidažo ryškiomis spalvomis, o į aruodus keliauja paskutinysis derlius, atei­na metas pasidžiaugti gamtos suteiktomis gėrybėmis. Per daugiau nei 30 metų, kuomet Elektrėnuo­se organizuojama derliaus šventė „Gėrybių kraitė“, pasitaikė ir sausringų, ir lietingų vasarų, tačiau gausiai kraitei sukrauti gėrybių niekada nepristigo. Ir šiemet savivaldybės seniūnijos, įmonės ir organizacijos kvietė mugės dalyvius pasigėrėti rudens grožybėmis, paskanauti įvairių patiekalų, įsigyti kokybiškų maisto produktų, meno kūrinių ar bui­ties rakandų.


Foto galerija:

img-1756.jpg
img-1644.jpg
img-1652.jpg
img-1678.jpg
img-1661.jpg
img-1750.jpg
img-3793.jpg
img-1779.jpg
img-1675.jpg
hg.jpg
img-3806.jpg
img-1671.jpg
img-3781.jpg
img-1701.jpg
img-1711-e1570621385530.jpg
2-1.jpg
8.jpg
88.jpg
h.jpg
img-1718.jpg

Mugė į Elektrėnus grįžo pa­skutinį rugsėjo sekmadienį. Renginio organizatoriai, rytą pamatę apniukusį dangų, nuogąstavo, kad lietus sugadins renginį, tačiau mugei įsisiūbavus lietus taip ir neprapliupo. „Myli Dievas Elektrėnus“, – dėl gero oro džiaugėsi renginio or­ganizatorė Vida Ališauskienė. Geras oras nekliudė žiūrovams stebėti koncertuojančių bei šokančių meno saviveiklos kolektyvų, įsisukti į šokio sūkurį ar atidžiai išstudijuoti duonos, mėsos ar sūrio gaminių kainas.
Oficialioji renginio dalis pradė­ta sveikinimais, kurie skirti darbš­čiausiems savivaldybės gyventoja­ms. Pirmieji apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojai, kuriais tapo semeliškiečiai – Miroslava ir Juozas Gackai (1 v.), gilutiškiai – Dalytė ir Kęstutis Vėželiai (2 v.) bei beižioniškis Marius Sinkevičius (3 v.). Ūkininkus sveikino ir padėkas bei prizus įteikė administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedė­jas Antanas Aleksiūnas, Seimo narė Laimutė Matkevičienė.
Renginio vedėja Laura Bui­vidavičienė pakalbino ūkininkus, klausdama, ko jie norėtų patys sau palinkėti. Visi kaip susitarę sau linkėjo sveikatos, nes be jos ūkius puoselėti ir konkurso nugalėtojais tapti niekaip nepavyktų.
Tradiciškai derliaus šventėje buvo pagerbti konkurso „Gražiausia miesto ir kaimo sodyba“ nugalėtojai. Padėkos bei lentelės su užrašu „Gražiausia sodyba“ įteiktos:
Virginijai ir Rimui Paulikoniams, Elektrėnų m.
Ilonai ir Vidui Kuliešiams, Elektrėnų sen.
Zinai ir Genadijui Materevams, Vievio m.
Alicijai ir Juzefui Butkevičiams, Vievio sen.
Birutei Andrulevičiūtei ir Aloyzui Ubiui, Semeliškių sen.
Vaclovai ir Lionginui Bernotams, Kietaviškių sen.
Genovaitei ir Kazimierui Černiackams, Kazokiškių sen.
Rasai ir Arvydui Bižiams, Pastrėvio sen.
Marijonai Staneliūnienei, Jolantai ir Viktorui Baradulinams, Gilučių sen.
Gražinai ir Dainiui Petrokams, Beižionių sen.

Seimo narė Laimutė Mat­kevičienė Lietuvos valstiečių ir ža­liųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio padėkas įteikė Miroslavai ir Juozui Gackams, Elektrėnų savivaldybės ūkininkų sąjungos pirmininkui Algirdui Grotuzui bei ūkininkui Kęstučiui Vėželiui.
Sveikindama daržininkus­ ir sodininkus Seimo narė L. Mat­kevičienė citavo Vokietijos federalinės maisto ir žemės ūkio ministrės Julijos Kliokner žodžius, pasakytus rugsėjį Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje. Tąkart ministrė akcentavo, kad vienas iš esminių konferencijos Vilniuje tikslų – vienybė bei žemės ūkio indėlis užtikrinant taiką pasaulyje.
Gražiai susirinkusius pasveikino administracijos direktorius G. Ratkevičius: „Vakar ir šiandien gerai nulijo, bet lietus yra natūrali Lietuvos būsena… Jeigu džiaugias širdis, tai lietaus nebijo, kaip sakoma dainoje. Kaip čia nesidžiaugsi, jei pilni stalai, pilni aruodai gausaus derliaus, lietus mums atnešė šią šventę, tai ačiū lietui už vandenį, ačiū žemei už dirvą, ačiū darbštiems žmonėms už sūrų prakaitą, kurių dėka valgome duo­ną kasdieninę, bulves ir visas kitas gėrybes…“.
O šventėje nestigo nei savų, nei atvežtinių gėrybių. Gražiai savo kiemelius papuošė Gilučių, Semeliškių, Pastrėvio, Kietaviškių seniūnijos aktyvistai. Prie šių kiemelių rikiavosi norintys paragauti šviežiai pagaminto maisto. Vieviškiai ir kazokiškiečiai užsiėmė prekyba. Tik Beižionių seniūnija atskiro kiemelio neruošė.
Šventės dalyvius linksmino folklorinis ansamblis bei folkloro kapela „Runga“, vad. Rūta Vaičekony­tė Chveduk ir Juozas Stabingis, Gilučių etnografinis ansamblis „Obelėlė“, vad. Diana Narušienė, Semeliškių vokalinis ansamblis „Svaja“, vad. Gražina Barzdaitienė, Elektrėnų liaudiškos muzikos kapela „Och“, vad. Ričardas Ramanauskas, Kietaviš­kių liaudiškos muzikos kapela „Volun­gė“, vad. R. Vaičekonytė Chveduk, Neįgaliųjų vokalinis ansamblis „Žara“, vad. Nijolė Skuodienė, Vievio kultūros centro linijinių šokių kolektyvas „VievioLin“, vad. Nijolė Anskaitienė, Elektrėnų kultūros centro pop-šou „Saulės spinduliai“ atlikėjos.

Virginija JacinavičiūtėREDAKCIJA REKOMENDUOJA