REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2023 m. Gegužės 9 d. 15:37

Birštono tarybos posėdis: svarbiausi priimti sprendimai

Birštonas

Savivaldybės nuotr.

Etaplius.LTŠaltinis: Birštono savivaldybė


266747

Gegužės 5 d., penktadienį, vyko trečiasis 2023–2027 metų Birštono savivaldybės tarybos kadencijos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.

Posėdžio metu Taryba pritarė biudžetinės įstaigos Nemajūnų dienos centro 2022 metų veiklos ataskaitai, akcinės bendrovės Birštono sanatorijos „Versmė“ 2022 metų metiniam pranešimui.

Tarybos posėdyje buvo pakeistos ir patvirtintos naujos viešosios įstaigos „Tulpės“ sanatorijos sanatorinio gydymo programų kainos.

Posėdžio metu pakeista Birštono savivaldybės gyventojų 2023 metų užimtumo didinimo programa, patvirtinta Birštono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. (1.3.E)-TSE-037 „Dėl Birštono savivaldybės gyventojų 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“. Užimtumo didinimo programa skatina Birštono savivaldybės gyventojų užimtumą, integruoja juos į darbo rinką bei mažina socialinę atskirtį. Bus įgyvendinti teisės aktų reikalavimai, didinamas gyventojų užimtumas, mažinama socialinė atskirtis. Programai vykdyti 2023 metais planuojama panaudoti 11 000 eurų iš Birštono savivaldybei užimtumo didinimo programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Birštono savivaldybės taryba patvirtino Centralizuoto vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą. Centralizuoto vaikų priėmimo į Birštono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas reglamentuoja priėmimo tvarką, pirmumo teisę priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, eilių sudarymo principus, prašymų ir dokumentų pateikimo nuostatas, išbraukimo iš grupės vaikų sąrašo kriterijus. Patvirtinta tvarka užtikrins skaidrų ir efektyvų vaikų priėmimo ir eilių į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sudarymą.

Posėdžio metu patvirtintas Birštono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas, kurio pirmininkas bus tvirtinamas kitame tarybos posėdyje, sudarytos šios Birštono savivaldybės komisijos: Etikos komisija, Antikorupcijos komisija, Peticijų komisija. Sudarytas kolegialus organas – Birštono savivaldybės kolegija 2023–2027 metų Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą Birštono savivaldybės 2023–2027 metų kadencijos laikui deleguotas 1 Birštono savivaldybės tarybos narys, Birštono savivaldybės taryba delegavo 1 savivaldybės tarybos narį į Kauno regiono plėtros tarybos kolegiją.

Tarybos posėdžio metu suteikti įgaliojimai Birštono savivaldybės merei, o jos laikino nedarbingumo, komandiruočių, atostogų metu ir kitais atvejais, kai ji negali vykdyti pareigų dėl objektyvių priežasčių, kitam Savivaldybės atstovui, atstovauti Birštono savivaldybei KRPT visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.

Paskirtas Savivaldybės atstovas, kuris turės teisę dalyvauti KRPT visuotiniuose susirinkimuose ir pagal suteiktus įgaliojimus balsuoti priimant sprendimus.


Taryba patvirtino Birštono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą, atitinkantį Kapinių sąrašų sudarymo tvarkos aprašą.


Posėdžio metu nuspręsta suteikti Birštono savivaldybės Birštono seniūnijos Širvinių kaimo gatvei Žvejų gatvės pavadinimą. Suteikus gatvės pavadinimą bus galima suteikti adresus žemės sklypams ir statiniams. VĮ Registrų centro Adresų registro duomenys skelbiami VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto duomenų bazėje.

Posėdžio įrašą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=YJnP0ZbtObsREDAKCIJA REKOMENDUOJA