REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mokslas2024 m. Vasario 19 d. 13:08

Bendradarbiavimas, skatinantis sėkmingą įtrauktį ugdymosi procese

Šiauliai

Raminta PerminienėŠaltinis: Etaplius.LT


292406

2024 metais įsigaliojęs įtraukiojo ugdymo įstatymas natūraliai verčia vis daugiau galvoti apie tai, kaip dirbsime bei kokie metodai yra veiksmingiausi ir efektyviausi. Visi vaikai turi turėti aktyvaus dalyvavimo kasdienėje veikloje galimybių. Bendradarbiavimo, socialinės partnerystės gebėjimų stiprinimas padeda diferencijuoti ir individualizuoti, personalizuoti ugdymo turinį.

2023 m. sausio 23 d. įvykusios diskusijos „Mūsų siekiai, lūkesčiai ir galimybės“ metu pasirašyta sutartis tarp Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė” ir Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė”. Šia sutartimi susitarta suvienyti abiejų ugdymo įstaigų edukacines patirtis, plėtojant inovatyvias idėjas, organizuojant ir dalyvaujant bendruose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, mokantis vieniems iš kitų. Vykdytas bendras projektas „Įtraukiojo ugdymo modelio kūrimas: pasirengimas, įgyvendinimas ir veiklų tobulinimas”.

Įgyvendinant projekto idėjas organizuota apskritojo stalo diskusija - praktinė veikla „Kaip organizuoti sėkmingą ir kokybišką įtraukųjį ugdymą?”, kurios metu švietimo pagalbos specialistai, mokytojai dalinosi patirtimi atpažįstant ir pripažįstant autizmo spektro sutrikimus turinčių mokinių skirtumus, mokėsi kurti vaikams palankias mokymosi bei jausenos sąlygas. Aptarė individualių pagalbos planų rengimo principus, pateikė simbolių, tvarkaraščių svarbą elgesio pokyčiams, kurie padeda pasiekti iškeltus ugdymo tikslus. Inicijuota Šiaulių regiono metodinė diena „Įtraukiojo ugdymo galimybės per projektinę veiklą“, kurios metu pedagogai pasidalino sėkmingais įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo pavyzdžiais. Projekto partnerių edukacinės patirties renginyje „Inovatyvių priemonių taikymas personalizuotam vaikų ugdymui“ specialioji pedagogė Valda Pileckienė kartu su mokytojais pristatė žaismingus IKT įrankius: šviesos stalus, Mini projektorių, edukacinius robotukus „Ozobot”, „Bee-bot“ ir „Blue-bot“, išskirtinio lietimo jutiklių modulį „Makey Makey”, interaktyvią priemonę „Žaliasis ekranas /fonas”, išsamiai papasakojo apie šių priemonių panaudojimą, pademonstravo ir leido praktiškai išbandyti. Naudojant tinkamai paruoštą aplinką, interaktyvias priemones tenkinamas vaiko poreikis žaisti, pažinti, kurti, eksperimentuoti, ugdytis drauge su kitais. Inovatyvių sprendimų, netradicinių mokymo(si) metodų, būdų, priemonių, aplinkos panaudojimas ugdymo procese, atliepia skirtingus mokinių ugdymo(si) poreikius.

Sėkmingai įgyvendintos projekto veiklos stiprino tarpinstitucinį bendradarbiavimą, augino mokytojų profesionalumą, sudarė prielaidas sėkmingai vaiko asmenybės pažangai.REDAKCIJA REKOMENDUOJA