REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2024 m. Vasario 27 d. 12:53

Alytuje siūloma reorganizuoti šešias ugdymo įstaigas

Alytus

Etaplius.ltŠaltinis: ELTA


293253

Nuo šių metų rugsėjo Alytuje siūloma reorganizuoti šešias ugdymo įstaigas, pranešė portalas alytausnaujienos.lt.

Publikacijoje nurodoma, kad savivaldybė, sie­kdama efek­ty­viau panaudoti mo­ky­mo lėšas, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes nuo šių metų rugsėjo siūlo for­muo­ti ben­dro­jo ugdy­mo mo­kyk­lo­se.

Portalas pažymi, kad prie Aly­taus Vidz­gi­rio mo­kyk­los ketinama prijungti mo­kyk­lą-dar­že­lį „Dre­vi­nu­kas“, prie Pi­lia­kal­nio progim­na­zi­jos – lop­še­lį-dar­že­lį „Nykš­tu­kas“, o prie

Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pri­jun­gti lop­še­lį-dar­že­lį „Bo­ru­žė­lė“.

Ugdymo įstai­gų iki ko­vo 6 dienos savivaldybei pra­šo­ma pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie mokyk­lų ben­druo­me­nių pri­im­tus spren­di­mus dėl pri­ta­ri­mo pro­jek­tui ar­ba ar­gu­metuo­tus siū­ly­mus dėl jo to­bu­li­ni­mo.REDAKCIJA REKOMENDUOJA