REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūra2024 m. Vasario 28 d. 08:27

Alytaus rajono švietime – ambicingi TŪM programos siekiai

Alytus

Etaplius.ltŠaltinis: Alytaus rajono savivaldybė


293309

Dar daugiau galimybių, inovatyvumo, bendradarbiavimo, dalinimosi gerąja patirtimi, – tokių tikslų yra užsibrėžusi Alytaus rajono švietimo bendruomenė, šiandien „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) renginyje pristačiusi savo pažangos planą.

Linkėjo saujomis semti galimybes

„Noriu pasidžiaugti, kad keturioms mūsų rajono mokykloms buvo suteiktas „Tūkstantmečio mokyklų“ vardas. Tai dar labiau įpareigoja ir motyvuoja siekti ambicingų tikslų, ilgalaikių ir tvarių pokyčių, kurie skatins gerinti mokinių pasiekimus. Tad visai Alytaus rajono švietimo bendruomenei linkiu saujomis semti šias naujas galimybes, patirtis, o ugdymo rezultatai tegul pranoksta bet kokius lūkesčius! Prisiminkite – išmani, inovatyvi, šiuolaikiška, tikslų siekianti švietimo bendruomenė yra sėkminga bendruomenė! Sėkmės ir polėkio Tūkstantmečio mokyklų kelyje!“, – galimybe rajono švietimo įstaigoms dalyvauti TŪM programoje džiaugiasi Alytaus rajono savivaldybės vicemeras Aurimas Truncė.

Programoje – keturios rajono gimnazijos

Tarp renginio dalyvių ir svečių buvo ir Europos socialinio fondo agentūros ekspertės Jurgita Zigmantė ir Rūta Petrylaitė, papasakojusios apie pačią programą ir aptarusios Alytaus rajono TŪM pažangos plano stiprybes, tarp kurių – ir veiklos, nukreiptos į bendradarbiavimo skatinimą, kolegialus bendravimas, dėmesys aktyvumo ir dėmesio sutrikimų turintiems mokiniams ugdyti, stiprinamas mokytojų pasiruošimas diferencijuotam ugdymosi procesui ir kitos.Iš viso TŪM programoje dalyvauja per 270 švietimo įstaigų iš 58 savivaldybių. Tarp jų – ir į antrąjį programos srautą patekusios keturios Alytaus rajono švietimo įstaigos – Butrimonių, Miroslavo, Daugų Vlado Mirono ir Simno gimnazijos.

„Pažangos plano kūrimas – ilgas ir sudėtingas procesas. Klausimas „kodėl“ buvo esminis ir vedantis mus pirmyn: kodėl reikalingi šie mokymai, tam tikra erdvė, priemonės? Kalbant apie pokyčius, visi suprantame, kad švietime jie nevyksta greitai ir tam reikia ne vieno plano, projekto, strateginio mąstymo ir matymo. Džiaugiamės kiekvienu mažu postūmiu“, – kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Giedrė Volungevičienė.

Keturioms Alytaus rajono švietimo gimnazijoms skirta 1,5 milijono eurų.

Planuojama ne tik atnaujinti įstaigų infrastruktūrą, įkurti naujų erdvių, atnaujinti mokymo priemonių bazę, bet ir bus suteiktos tobulinimosi, bendradarbiavimo ir gerosios patirties dalijimosi galimybės, vyks kūrybinės veiklos, įtraukiantys projektai.

Mokyklos tobulinimo veiklas vykdys keturiose programoje numatytose srityse – lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

Butrimonyse – 3D klasė

Butrimonių gimnazijoje bus sukurta 3D klasės virtualios realybės erdvė, planuojama papildyti gamtamokslinės laboratorijos mokymo(-si) priemonių bazę, kuri padės praplėsti tiriamosios veiklos įgyvendinimo galimybes.

Miroslave – kupolas, laboratorija, sporto ir žaidimų aikštelė

Miroslavo gimnazijoje planuojama įrengti sporto ir žaidimų aikštelę, kuri bus pritaikyta ir negalią turintiems vaikams. Taip pat numatyta įrengti ir lauko klasę – kupolą bei nuožulnų neįgaliųjų keltuvą. Numatytas ir 3D klasės atnaujinimas, 3D tyrinėjimo mokomųjų objektų rinkinių įsigijimas. Gimnazijoje bus steigiama maisto technologijų ir kulinarinio meno laboratorija

Dauguose – sensorinis kambarys ir stadiono renovacija

Daugų Vlado Mirono gimnazijoje numatyta renovuoti stadioną. Jo erdvės bus pritaikytos ir negalią turintiems mokiniams. Taip pat čia bus įrengtas sensorinis kambarys, kur vyks individualūs ir grupiniai psichologinės sveikatos stiprinimo užsiėmimai, atsipalaidavimo, nusiraminimo seansai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Simne – Robotikos ir interaktyviųjų veiklų centras

Simno gimnazijoje bus įkurtas Robotikos ir interaktyviųjų veiklų centras, kur vyks netradicinio ugdymo užsiėmimai. Tai bus šiuolaikiška, įtraukianti aktyvaus poilsio bei mokymosi erdvė ir robotikos kabinetas.

Programoje dalyvaujančiose gimnazijose bus atnaujinta ir daugybė kabinetų.

Švietimo bendruomenei – veiklų, projektų, tobulėjimo galimybės

Numatoma įvairių veiklų mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijoms stiprinti, kvalifikacijai tobulinti, mokiniams – gausybė kūrybinių veiklų, projektų, integruotų užsiėmimų.

Dalyvaudamos TŪM programoje Alytaus rajono gimnazijos kelia ambicingus tikslus: sukurti kiekvienam besimokančiajam lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo(si) sąlygas, lemiančias geresnius asmeninius pasiekimus bei asmenybės brandą bei sukurti Alytaus rajono pedagogų ir vadovų mokymosi tinklą, siekiant geresnės ugdymo kokybės bei aukštesnių mokinių mokymo(si) rezultatų.

TŪM programos tikslas – kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šia programa siekiama prisidėti ir prie Europos Sąjungos siekio ateities kartoms sukurti žalesnę, skaitmeniškesnę, sveikesnę ir įtraukesnę Europos ekonomiką.REDAKCIJA REKOMENDUOJA