PRAMOGOS
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2022 m. Kovo 30 d. 13:35

Aleksandro Stulginskio žvaigždė paskirta Prezidentui V. Adamkui

Šiauliai

BNS Fotobanko nuotr.

Reporteris BrigitaŠaltinis: Etaplius.lt


210928

Prezidentas, Šiaulių miesto garbės pilietis Valdas Adamkus bus apdovanotas Aleksandro Stulginskio žvaigžde. Gražus sutapimas, kad šis Seimo apdovanojimas paskirtas Lietuvos įstojimo į NATO dieną. Tarp didžiausių V. Adamkaus pasiekimų dažniausiai ir įvardijamas jo  svarus indėlis derybose dėl stojimo į NATO ir Europos Sąjungą. Aleksandro Stulginskio žvaigždė bus įteikta ir lietuvių kilmės JAV senatoriui.

Seimas nusprendė Aleksandro Stulginskio žvaigžde apdovanoti Prezidentą Valdą Adamkų ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) senatorių Ričardą Džozefą Durbiną (Richard Joseph Durbin). Jie tapo pirmaisiais šio Seimo apdovanojimo laureatais.

„Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės – paskyrimas Prezidentui V. Adamkui ir JAV senatoriui R. Dž. Durbinui būtų nuoširdi pagarba ir padėka už šių iškilių žmonių didžiules pastangas ir nuopelnus. Nuoširdžiai tikiu, kad šis Seimo apdovanojimas žadins kiekvieno žmogaus širdyje pagarbos ir atsakomybės jausmus didžiuotis Lietuvos istorija, branginti laisvę, kovoti už demokratines vertybes ir dirbti Tėvynės labui“, – anksčiau Seimo posėdyje yra kalbėjęs Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos pirmininkas Antanas Vinkus.

2022 m. Aleksandro Stulginskio žvaigždės įteikimo ceremoniją numatoma surengti gegužės 17 d. Seimo posėdyje.

Seimo apdovanojimą – Aleksandro Stulginskio žvaigždę – parlamentas įsteigė Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos paskelbimo 100-ųjų metinių proga ir siekdamas pagerbti iškilią Aleksandro Stulginskio asmenybę.

Apdovanojimu siekiama įvertinti Lietuvos ir užsienio fizinių ir juridinių asmenų laimėjimus ir indėlį, puoselėjant parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjas.

 

⁕⁕⁕

 

Valdas Adamkus, 1998 m. tapęs Lietuvos Respublikos Prezidentu, iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą, klojo pilietinės santarvės, politinio pliuralizmo ir tolerancijos pamatus Lietuvoje.

Vienas didžiausių V. Adamkaus pasiekimų yra jo didžiulis indėlis į derybas dėl stojimo į svarbiausias Vakarų pasaulio bendrijos institucijas – NATO ir Europos Sąjungą.

Prezidento pareigas ėjęs dvi kadencijas, V. Adamkus atliko neįkainojamą vaidmenį įtvirtindamas Lietuvos valstybę pasaulio bendruomenėje. Vienas jo prioritetų buvo Baltijos regiono valstybių sąveika. Trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – vadovų nuolatinės konsultacijos dėl integracijos į europines ir transatlantines struktūras, vėliau – bendradarbiavimas Europos Sąjungos ir NATO viduje tapo įprasta praktika. V. Adamkus taip pat dėjo daug pastangų stiprinant Lietuvos ir Lenkijos ryšius, o sunkiausiomis akimirkomis buvo tarpininku siekiant Lenkijos ir didžiųjų Europos Sąjungos valstybių sutarimo.

V. Adamkaus nuopelnai stiprinant civilizacijų dialogą buvo įvertinti daugelio valstybių apdovanojimais. 2003 m. jam buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas, 2007 m. už sėkmingą tarpininkavimą per svarbias Europos Sąjungos tarptautines derybas jam skirtas Metų europiečio titulas.

Ričardas Džozefas Durbinas yra JAV senatorius, vienas įtakingiausių lietuvių kilmės amerikiečių JAV politikoje. Senatorius R. Dž. Durbinas aktyviai remia Rusijos agresiją patiriančią Ukrainą ir yra vienas iš dviejų Senato Ukrainos grupės (angl. „Ukraine Caucus“) pirmininkų. Tai yra svarbu Lietuvai. Nuo Ukrainos saugumo priklauso ir visos Europos ateitis.

R. Dž. Durbinas tvirtai rėmė Lietuvą jai siekiant ir įtvirtinant valstybės nepriklausomybę, siekiant tarptautinio diplomatinio pripažinimo, nuolat padėjo plėtojant Lietuvos ir JAV tarpvalstybinius ryšius, taip pat padedant Lietuvai integruotis į pasaulio valstybių bendriją. Rekomendacijoje akcentuojama, kad senatorius R. Dž. Durbinas 30 metų padeda Lietuvos valstybei visais svarbiausias klausimais.

1990 m. pavasarį, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, R. Dž. Durbinas buvo Atstovų Rūmų Bendrosios rezoliucijos, raginančios JAV paremti Lietuvos nepriklausomybę, autorius. Būdamas Kongreso Baltijos šalių draugystės grupės lyderis, jis daug prisidėjo prie Lietuvą remiančių svarbių rezoliucijų iki Lietuvai paskelbiant nepriklausomybę ir ją paskelbus. Nuo 1996 m., jau būdamas JAV senatoriumi, R. Dž. Durbinas ir toliau teikė pagalbą Lietuvai, ypač jai įstojus į NATO.