REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2021 m. Lapkričio 21 d. 11:42

Ad­vo­ka­tai do­va­nos ne­mo­ka­mų tei­si­nių kon­sul­ta­ci­jų

Vilnius

Monika ŠlekonytėŠaltinis: Etaplius.lt


194633

Lie­tu­vos ad­vo­ka­tai ir ad­vo­ka­tų pa­dė­jė­jai vie­ni­ja­si drau­ge su Lie­tu­vos „Ca­ri­tu“, siek­da­mi pa­dė­ti sun­ku­mų pa­ti­rian­tiems Lie­tu­vos žmo­nėms. Tei­sės pro­fe­sio­na­lai pa­do­va­nos tei­sės klau­si­mais ne­mo­ka­mų kon­sul­ta­ci­jų, ku­rias teiks tris sa­vai­tes – nuo lapk­ri­čio 22 d. iki gruo­džio 10 d.
 

Neatlygintinai teikti teisines konsultacijas šiemet užsiregistravo itin didelis būrys advokatų ir advokatų padėjėjų. Net 275 advokatai ar advokatų padėjėjai padovanos savo teisines žinias žmonėms, užsiregistravusiems į nemokamą konsultaciją „Carito“ centruose, įsikūrusiuose visoje Lietuvoje.

„Šia gražia socialine iniciatyva siekiame, kad gražiausias metų šventes Lietuvos žmonės pasitiktų su bent kažkiek sumažėjusiu rūpesčių bagažu. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam advokatui ir advokatų padėjėjui, kurie prisideda prie šios kilnios misijos ir savo laiką, žinias padovanos tiems, kam šiuo metu to galbūt labai reikia“, – sakė Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė.

Advokatai teisiniais klausimais taip pat nemokamai konsultuos ir „Carito“ organizacijos darbuotojus bei savanorius, kurie kasdien bendrauja su įvairių problemų kamuojamais žmonėmis ir dažnai sprendžia su teisiniais aspektais susijusius klausimus.

Žmonės, norintys gauti nemokamą teisinę konsultaciją, turėtų kreiptis ir registruotis per organizacijos „Carito“ centrus visoje Lietuvoje iki lapkričio 30 d. šiais kontaktais:

Šiaulių vyskupija, apimanti Šiaulių miestą, Šiaulių, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio rajonus, tel. 8 657 86 463 (Dalia).

Daugiau informacijos apie akciją suteiks Lietuvos „Carito“ komunikacijos koordinatorė Aušra Malinauskienė, tel. 8 674 66 049.

Carito“ informacija

 REDAKCIJA REKOMENDUOJA