REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Politika2019 m. Balandžio 30 d. 21:06

Administracijos direktore patvirtinta Jūratė Zailskienė

Kaunas

Reporteris SkaistėŠaltinis: Etaplius.lt


82043

Balandžio 29 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išnagrinėti ir patvirtinti su administracijos, Tarybos veikla susiję bei kiti svarbūs rajonui ir gyventojams klausimai.

Prieš prasidedant posėdžiui Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovui prisiekė Lietuvos socialdemokratų partijos atstovė S. Vaicekauskaitė-Šalčė. Jai mandatas atiteko po to, kai Tarybos nario mandato atsisakė šios partijos atstovė J. Zailskienė.
Apie frakcijos įregistravimą Taryboje paskelbė Lietuvos socialdemokratų darbo partija, frakcijoje – A. Vaidogas, A. Šidlauskas, V. Bujanauskas.
Jungtinę frakciją sudarys Darbo partijos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai – R. Zablackienė, E. Visockas, J. Vilionis, R. Keturakienė, A. Buitkus.
Dar vieną frakciją įregistravo Lietuvos socialdemokratų partija: A. Vaicekauskas, A. Banišauskas, D. Dargužis, A. Mickienė, M. Rukas, H. Radvilavičius, S. Vaicekauskaitė-Šalčė.
Opozicinę veiklos kryptį Taryboje pasirinko Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Socialdemokratų darbo partijos ir Darbo partijos atstovai, opozicijos lyderis E. Visockas.
Įvykus slaptam balsavimui, LSDP frakcijos siūlymu administracijos direktore patvirtinta J. Zailskienė. Naujoji direktorė padėkojo palaikiusiems jos kandidatūrą ir pažadėjo sąžiningu, atsakingu darbu pateisinti pasitikėjimą.
Taryba suteikė vykdomosios institucijos įgaliojimus administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybei ir patvirtino administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus bei Savivaldybės administracijos struktūrą.
Posėdyje patvirtinti Tarybos komitetai ir jų sudėtis, išklausytos ir patvirtintos rajono kultūros įstaigų, Justino Marcinkevičius viešosios bibliotekos, Kūno kultūros ir sporto centro, Stakliškių PSPC, UAB „Prienų butų ūkis“, UAB „Prienų vandenys“, AB „Prienų šilumos tinklai“ 2018 m. veiklos ataskaitos, nustatyti 2020 m. žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifai, patikslintos Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės, patvirtinti Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Prienų rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros bei Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašai, priimti kiti sprendimų projektai.REDAKCIJA REKOMENDUOJA