REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Laisvalaikis2023 m. Balandžio 1 d. 14:22

2023 m. balandžio mėn. Šiaulių atmintinų datų kalendorius

Šiauliai

Tonefotografia nuotr.

EtapliusŠaltinis: Savaitraštis „Etaplius“


263146

Balandžio mėn.

1 d. – 110 metų, kai 1913 m. Lauksodyje (Pakruojo r.) gimė kunigas Vladas Požėla. 1938–1944 m. buvo Šiaulių amatų ir prekybos mokyklų bei berniukų gimnazijos kapelionas. Dirbo vikaru Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje. Nuo 1989 m. iki mirties – Kužių (Šiaulių r.) parapijos klebonas. Mirė 1997 m. Kužiuose.

2 d. – 80 metų, kai 1943 m. Kartokliuose (Kelmės r.) gimė pedagogas Jonas Vytautas Baliutavičius. Nuo 1979 m. dirbo Šiauliuose, nuo 1980-ųjų – Šiaulių J. Janonio gimnazijoje.

2 d. – 70 metų, kai 1953 m. Kaune gimė dailininkas grafikas Edmundas Birgėla. Dirbo Šiaulių universitete.

2 d. – 70 metų, kai 1953 m. Smilgiuose (Panevėžio r.) gimė inžinierius, valstybės ir visuomenės veikėjas Jonas Tručinskas. 1990–1992 m. buvo Šiaulių savivaldybės tarybos pirmininkas.

2 d. – 65 metai, kai 1958 m. Šiauliuose gimė pedagogas Juvitas Giniotis. Nuo 1989 m. Šiaulių 18-osios vidurinės mokyklos direktorius, nuo 2003 m. – Šiaulių universiteto gimnazijos direktorius.

3 d. – 150 metų, kai 1873 m. Panevėžyje gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Antanas Zikaras. 1894 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Nuo 1924 m. buvo Šiaulių miesto ir apskrities gydytojas. Mirė 1933 m. Kaune.

5 d. – 90 metų, kai 1933 m. Marijampolėje gimė gydytoja neurologė, medicinos mokslų daktarė, Šiaulių miesto garbės pilietė Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė. Nuo 1957 m. dirbo Šiauliuose. 1963–2003 m. dėstė Šiaulių universitete. Mirė 2018 m. Šiauliuose.

5 d. – 85 metų, kai 1938 m. Taurakiuose (Šiaulių r.) gimė smuikininkas Algirdas Stulgys. Dėstė Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių pedagoginiame institute. Mirė 2017 m. Joniškio r.

5 d. – 80 metų, kai 1943 m. Krakėse (Kėdainių r.) gimė inžinierius, visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto garbės pilietis Alfonsas Armalas. Nuo 1974 m. gyvena ir dirba Šiauliuose.

10 d. – 95 metai, kai 1928 m. Ylakiuose (Mažeikų r.) gimė kultūros darbuotojas Bronius Mitkevičius. Nuo 1954 m. buvo Šiaulių kultūros namų direktorius, 1972–1982 m. vadovavo miesto Kultūros ir poilsio parkui, vėliau – Šiaulių filharmonijai. Mirė 2018 m. Šiauliuose.

10 d. – 60 metų, kai 1963 m. Šiauliuose gimė dailininkė keramikė, pedagogė Irena Šliuželienė. Nuo 1986 m. dirba Šiauliuose. 1994–2021 m. vadovavo Šiaulių dailės mokyklai.

11 d. – 125 metai, kai 1898 m. Rygoje (Latvija) gimė teisininkas, visuomenės ir politikos veikėjas Kostas Kalenda. 1934 m. buvo Šiaulių apskrities viršininkas. Mirė 1980 m. Toronte (Kanada).

11 d. – 45 metai, kai 1978 m. Šiauliuose įvyko 1-asis senosios (dabar bažnytinės) muzikos festivalis.

12 d. – 90 metų, kai 1933 m. Barčiuose (Alytaus r.) gimė pedagogas, psichologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas Vytautas Karvelis. Nuo 1961 m. dirbo Šiaulių universitete. Mirė 2011 m. Šiauliuose.

12 d. – 90 metų, kai 1933 m. Žagarėje (Joniškio r.) gimė šachmatininkas, tarptautinės korespondencinių šachmatų federacijos nusipelnęs meistras Anicetas Uogelė. Mirė 2020 m. Šiauliuose.

14 d. – 85 metai, kai 1938 m. Šiauliuose gimė fotomenininkas Romualdas Augūnas.

15 d. – 80 metų, kai 1943 m. Kaune gimė teatro ir kino aktorė, režisierė, poezijos skaitovė Olita Veronika Dautartaitė. 1976–2008 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. 1991–2008 m. dėstė Šiaulių universitete.

16 d. – 95 metai, kai 1928 m. buvo įsteigtas Šiaulių sporto klubas, kuriame veikė įvairių sporto šakų sekcijos.

16 d. – 80 metų, kai 1943 m. gimė pedagogė, socialinių mokslų daktarė Aniceta Garšvienė. Nuo 1971 m. dirbo Šiaulių universitete.

21 d. – 80 metų, kai 1943 m. Skudutiškyje (Molėtų r.) gimė choro dirigentas, pedagogas Stasys Žalalis. Nuo 1980 m. dirbo Šiaulių universitete. Mirė 2013 m. Šiauliuose.

21 d. – 65 metai, kai 1958 m. Šiauliuose gimė muzikas, visuomenės veikėjas Kęstutis Gascevičius. 1982 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą. Dirbo Šiauliuose. Žuvo 2010 m. netoli Plungės.

28 d. – 80 metų, kai 1943 m. Šiauliuose gimė pedagogė, socialinių mokslų daktarė Irena Elijošienė. Nuo 1969 m. dirbo Šiaulių universitete. Mirė 2018 m. Šiauliuose.

28 d. – 70 metų, kai 1953 m. Marijampolėje gimė gydytoja odontologė, politikos ir visuomenės veikėja Alma Javtokienė. 2007–2011 m. buvo Šiaulių miesto vicemerė.

30 d. – 90 metų, kai 1933 m. Garliavoje (Kauno r.) gimė poetė, tautodailininkė Kazimiera Vilma Lideikienė. Nuo 1966 m. gyveno ir dirbo Šiauliuose. Mirė 2020 m.

ŠAVB informacijaREDAKCIJA REKOMENDUOJA