Autorės nuotr.
Angle down Atgal

Žeimelio išvadavimo iš bermontininkų 100-mečiui – istorijos pamoka ir miestelį papuošusi Lietuvos trispalvė

Audringi 1919 metai yra vienas iš gražiausių atgijusios Lietuvos istorijos puslapių. Lietuvių tautai ir jos vadovybei tais metais nepaprastai sudėtingomis vidaus ir išorės sąlygomis kartu teko spręsti daugybę uždavinių, tačiau du yra bene svarbiausi: savų ginkluotų pajėgų kūrimas ir kovų prieš besikėsinančius į tautos laisvę ir krašto nepriklausomybę bolševikus ir bermontininkus organizavimas.

Nors minėtų priešo pajėgų pranašumas buvo akivaizdus, jauna Lietuvos kariuomenė, paskubomis organizuota, menkai apmokyta bei aprūpinta, sugebėjo įrodyti, kad pergalę laimi mylintys savo tėvynę, tikintys savo reikalo teisingumu bei pasiaukojama kova. 1919 m. lietuvių ginkluotosios pajėgos tai įrodė darbais ir žygiais.“ (Vytautas Lesčius. Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose, 1918–1920. Vilnius. 2004, p. 421.).

1919 m. lapkričio 20 d. fronto vadas plk. ltn. K. Ladyga įsakė pradėti puolimą Radviliškio-Šiaulių kryptimi. Pirmiausia numatyta užimti Radviliškį, kuriame buvo įsitvirtinę apie 800 labai gerai ginkluotų bermontininkų. 1919 m. lapkričio 21 d. greta Radviliškio įvykęs mūšis su bermontininkais, kartais pavadinamas „mūšiu, pakeitusiu Lietuvos istoriją“. Jau anksčiau minėtoje V. Leščiaus knygoje rašoma „ lapkričio 19 d. bendromis lietuvių ir latvių pajėgomis buvo išvaduotas Žeimelis, čia priešas neteko 17 nukautųjų. Pasvaliečiams atiteko 2 kulkosvaidžiai, 13 šautuvų, 15 kaspinų kulkosvaidžiams ir kt. Tokiu būdu pasvaliečiai iki lemiamos Šiaulių operacijos sugebėjo išstumti bermontininkus iš Nemunėlio Radviliškio, Mūro Panemunės, Smilgių ir kitų vietovių“.

Steigvilietis Aleksas Pašuškevičius, besidomintis mūsų krašto istorija, buvo pirmasis, kuris pasiūlė prisiminti bei paminėti Žeimelio išvadavimą. Alekso idėjai pritarėme, ir kiekvienas pagal savo galimybes nutarėme prisidėti prie šios datos paminėjimo. LR Seimo narys Antanas Matulas dar iki šventės padovanojo miesteliui istorinę vėliavą ir stovą jos tvirtinimui.
Šventė surengta lapkričio 15 dieną. Ji prasidėjo Žeimelio „Žiemgalos“ muziejuje. Kad ši sukaktis yra žmonėms ir brangi, ir aktuali, patvirtino faktas, kad muziejaus salė buvo sausakimša. Renginyje dalyvavo LR Seimo narys Arūnas Gumuliauskas, Pakruojo rajono vicemeras Virginijus Kacilevičius, Krašto apsaugos Savanorių Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinės vadas mjr. Mindaugas Statkus, vyr. serž. Bronius Jareckas, rinktinės savanoriai, Lygumų pagrindinės mokyklos jaunieji šauliai ir jų vadas Saulius Burkštys, Žeimelio gimnazijos mokytojai ir gimnazistai, žeimeliečiai.

Istorijos pamoką pradėjome LR Seimo nario Antano Matulo virtualiu sveikinimu. Šimto meto senumo istorijos faktus savo pranešime dėliojo Seimo narys, istorikas Arūnas Gumuliauskas ir Šiaulių universiteto istorijos magistrantas, buvęs Žeimelio gimnazijos moksleivis Mantas Kremenskas. Pranešimą apie kovas Žeimelyje skaitė Žeimelio gimnazijos 2 klasės moksleivė Beata Kazakevičiūtė (mokytoja Lina Ulinienė). Apie šio krašto žydus savanorius pasakojo asociacijos „Bitula“ klubo prezidentė Izolda Žagrakalienė, o to meto Lietuvos savanorių aprangą demonstravo kolekcininkas iš Lygumų Algimantas Bartkus. Renginį pagyvino Antano Vienuolio apsakymo „Bermontininkai“ ištraukos, kurias skaitė Žeimelio gimnazijos kraštotyrininkės: 1 klasės moksleivės Deimantė Guževičiūtė ir Karolina Kriščiūnaitė (būrelio vadovė Regina Noreikienė) ir dainos, kurias atliko Linkuvos kultūros centro meno vadovas Simonas Kilius.

Muziejuje atidaryta dailininko, publicisto, visuomenės veikėjo Jaroslavo Rimkaus piešinių-komiksų paroda „Bermontininkai“. Ją pristatė autoriaus anūkas, akvarelininkas Valdemaras Barakauskas.

Skambant Tautinei giesmei, Lygumų pagrindinės mokyklos Jaunieji šauliai, vadovaujami Sauliaus Burkščio, miestelio aikštėje iškėlė Lietuvos Trispalvę, o vyr. serž. Broniaus Jarecko vadovaujami Krašto apsaugos Savanorių Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės savanoriai atliko salves už Lietuvos pergalę.

comment Skaitytojų komentarai (1)

Taip pat skaitykite