Angle down Atgal

Zarasų rajone likviduojami bešeimininkiai apleisti pastatai

Zarasų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Zarasų rajone“.

Bėgant laikui nenaudojamų, apleistų statinių vis daugėja, blogėja jų fizinė ir vizualinė būklė. Nesutvarkyti statiniai daro didelį neigiamą poveikį: mažina kraštovaizdžio vizualinį raiškumą ir estetinį potencialą, blogina rajono ir šalies įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą ir t.t.

Projekto tikslas – pagerinti Zarasų rajono kraštovaizdžio būklę likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus.

Projektu siekiama prisidėti prie kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklės gerinimo stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Šis tikslas bus pasiektas nugriaunant kraštovaizdį darkančius bešeimininkius apleistus pastatus ir atkuriant žaliuosius teritorijų plotus.

Įgyvendinant projektą bus likviduoti 5 nenaudojami apleisti statiniai (buvusios fermos, sandėliai), esantys Salako miestelyje (1 pastatas), Vosyliškių kaime (3 pastatai) ir Smėlynės kaime (1 pastatas).

Likviduojami pastatai yra greta krašto, rajoninio ar magistralinio kelio (iki 0,5 km), šalia gyvenamųjų vietovių ir pravažiuojant akivaizdžiai matomi nuo kelio, todėl projektas prisidės prie Zarasų rajono estetinės vertės, socialinio ir investicinio patrauklumo didinimo, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo.

Projekto tikslinės grupės – Zarasų rajono savivaldybės gyventojai, į rajoną atvykstantys svečiai.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, Zarasų rajono savivaldybės teritorijose bus atkurta pažeista aplinka ir jos elementai, pašalintas neigiamas poveikis supančiai aplinkai ir reali grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei. Projekto rezultatai užtikrins kraštovaizdžio arealų būklės gerinimą, tvarkymą bei padidins Zarasų rajono patrauklumą.

Numatoma Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021-05-31.

Bendra Projekto vertė 15.203,55 Eur, iš jų 12.923,00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos ir 2.280,55 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite