Autoriaus nuotraukose – Valstybės dienos minėjimo akimirkos Zarasuose.
Angle down Atgal

Zarasiškiai iškilmingai ir pakiliai paminėjo Valstybės dieną

Zarasų krašto muziejuje šeštadienį įvyko renginys, skirtas pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventei.

Valstybės dienos minėjime dalyvavo zarasiškiai, jų svečiai. Šio renginio dalyviams įdomų pranešimą perskaitė istorikė Rimutė Morozovienė. Istorikė nagrinėdama didelius Mindaugo nuopelnas, pabrėžė, kad jis politiniais tikslais priėmęs krikštą ir karūną, atvedė Lietuvos valstybę į tarptautinį pripažinimą. Išsamiai pranešėja nagrinėjo Mindaugo karūnavimo aplinkybes, apžvelgė jo diplomatinius sugebėjimus, darbus, reikalingus tapti krikščioniškoje Europoje pripažintu lygiateisiu valdovu, t.y. karaliumi.

Istorikė pateikė daug įdomių žinių ne tik apie Mindaugo karūnavimo aplinkybes, bet ir apie tolimesnį karaliaus ir karūnos likimą.

1990 metų spalio 25 dieną Atkuriamasis Seimas liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną – paskelbė Valstybės švente. Mindaugo karūnavimo diena buvo švenčiama ir nepriklausomoje Lietuvoje, dar prieš sovietinę okupaciją.

Valstybės dienos minėjimo dalyvius sveikino Zarasų krašto muziejaus direktorė Ilona Vaitkevičienė, rajono Savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius.

Šventės vedėjas Vasilijus Trusovas pristatė muziejaus lankytojams ir istorinę parodą ,,Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“. Šioje parodoje istoriniai portretai – iš unikalaus Viliaus Kavaliausko rinkinio, pasiūlyto kaip dovana Lietuvos valstybei.

Valstybės dieną muziejaus svečiams buvo priminta, kad jauną Lietuvos valstybę nuo priešų gynė nepatyrę savanoriai, kovęsi su bolševikais, bermontininkais, lenkais. O rūpinosi sužeistais kareiviais 1918 m. gruodžio 4 d. įkurtas Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyrius. Jo darbuotojai ir teikė medicininę pagalbą susirgusiems ir sužeistiems kariams. Skyriaus vedėju paskirtas pulkininkas leitenantas Vladas Nagevičius. Gydytojai kovojo už Lietuvos laisvę, gelbėdami jaunos Lietuvos savanorių gyvybes. Tai buvo medikai, pasiaukoję ir stovėję greta savanorių. Parodoje pristatoma aukščiausiu to meto valstybės apdovanojimu – Vyties Kryžiumi – įvertintų keturiolika karo gydytojų: Antanas Petraitis, Antanas Starkus, Borisas Strasburgas, Juozas Ūsas, Linas Janulionis, gailestingoji sesuo Ona Čebelytė, Jonas Brundza, Kristupas Gudaitis, Kazys Oželis, Vladas Nagevičius, Petras Radzvickas, Vincas Kanauka, Jonas Rimeikis ir kraštietis Vladas Ingelevičius.

Zarasiškiams įdomus visų gydytojų likimas, bet labiausia domina Lino Janulionio gyvenimas. Linas Janulionis yra zarasiškių žemietis. Jis gimė 1888 metais Dusetų valsčiaus Berčiūnų kaime. 1914 metais Peterburge baigė Gamtos-matematikos fakultetą. Po to tarnavo carinėje kariuomenėje, mokėsi Peterburgo Karo medicinos akademijoje.

1918 metais gruodžio mėnesį savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas pėstininkų brigados gydytoju. 1926 metais Linas Janulionis buvo apdovanotas Vyties Kryžiumi. Be Vyties Kryžiaus mūsų žemietis dar apdovanotas Vytauto Didžiojo 3-oko laipsnio ordinu, Savanorių ir Nepriklausomybės medaliais.

Gydytojas Linas Janulionis mirė 1940 m. spalio 24 d. ir palaidotas Kaune, Aukštosios Panemunės kapinėse.

Šią parodą parengė Vyčio paramos fondas. Paroda Zarasų krašto muziejuje veiks iki liepos 17 d. Visi tie, kurie domisi šalies ir mūsų krato istorija, dar turi laiko plačiau susipažinti su turininga medžiaga, nuotraukomis, eksponuojamomis Zarasų krašto muziejuje.

Minėjimo dalyvius nudžiugino ir koncertas ,,Ne tik tango…“. Koncerto klausytojai atlikėjams – Ievai Goleckytei (sopranas), Laimonui Salijui (akordeonas) nepagailėjo aplodismentų už padovanotą šventišką nuotaiką, svajingas akimirkas.

Po minėjimo dalyviai skubėjo prie Apžvalgos rato. Čia kartu su kitais zarasiškiais jie atėjo į „Tautiškos giesmės“ giedojimą.

Mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius pabrėžė, kad esame vienintelė tauta, kurios himnas Valstybės dieną apskrieja Žemės rutulį. Ši tradicija tęsiasi nuo 2009 metų, kai Lietuva šventė savo tūkstantmetį. Arnoldas Abramavičius pasidžiaugė, kad kaskart į šį tradicinį renginį susirenka vis daugiau ir daugiau šalies piliečių.

Pakiliai nuskambėjo zarasiškių, jų svečių „Tautiška giesmė“, kurią padėjo giedoti solistė Ieva Goleckytė.

Po „Tautinės giesmės“ giedojimo šventės dalyvius linksmino Zarasų kultūros centro tautinių šokių kolektyvo „Ąžuolinis“ dalyviai. Šio kolektyvo vadovė Jovita Mikutavičienė.

Petras Ivanovas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite