Angle down Atgal

Visuomenė buvo klaidinama savivaldybės administraciją kaltinant informacijos slėpimu

Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (toliau – Ministerija), Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą dėl neįgaliojo asmens duomenų teikimo žiniasklaidos atstovams, kai vienos interneto svetainės žurnalistas prašė pateikti neįgaliam asmeniui pritaikyto ir nuosavybės teise jam priklausančio būsto adresą.

Minėto laikraščio interneto svetainėje publikuotas straipsnis „Kodėl Joniškio valdžia brangiai remontuojamą nedidelį socialinį būstą slepia už devynių užraktų?“, kuriame kaltinama savivaldybės administracija dėl informacijos ir duomenų slėpimo, klaidina visuomenę.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, atsakydama į Joniškio rajono savivaldybės administracijos paklausimą, nurodė, kad dažnai pasitaiko atvejų, kai žiniasklaidos atstovai prašo pateikti neįgaliojo asmens nuosavybės teise priklausančio būsto adresą, kuriam pritaikomas ar pritaikytas būstas. Fizinio asmens privačios namų valdos, gyvenamosios vietos atskleidimas – tai privataus gyvenimo dalis, asmens duomenys, kuriuos galima naudoti tik jam sutikus.

Atsakyme pažymima, kad atskleidus konkretų neįgaliam pritaikyto būsto adresą, kartu atskleidžiama ir labai jautri informacija – būsto savininko sveikatos duomenys, kuriems laikytina aukštesnė apsauga. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuomone, šioje konkrečioje situacijoje duomenų subjekto interesas dėl privačios nuosavybės adreso ir sveikatos duomenų apsaugos yra viršesnis už žiniasklaidos atstovų interesą gauti/tvarkyti informaciją žurnalistikos tikslu. Tai reiškia, kad Administracija galėtų pateikti žiniasklaidos atstovams neįgaliojo asmens adresą tik tokiu atveju, jeigu tokiam pateikimui būtų gautas asmens sutikimas.

Ministerija atsakyme pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, naudojimasis informacijos laisve gali būti saistomas tokių reikalavimų, sąlygų, apribojimų ar bausmių, kuriuos nustato įstatymai ir kurie demokratinėje visuomenėje būtini Lietuvos valstybės saugumui, teritorijos vientisumui, viešajai tvarkai, konstitucinei santvarkai apginti, teisminės valdžios nešališkumui garantuoti, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nusikaltimams, konfidencialios informacijos atskleidimui, apsaugoti žmonių sveikatą bei dorovę, taip pat jų privatų gyvenimą, orumą ir kitas teises.

Ministerijos nuomone visuomenės teisė būti informuotai užtikrinama ir skaidrumo principas šiuo atveju įgyvendinamas žurnalistams ir visuomenei pateikiant bendro pobūdžio informaciją, pavyzdžiui, savivaldybėje per metus neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičių, savivaldybėje būstams neįgaliesiems pritaikyti skirtų lėšų sumą, o ne konkretaus neįgaliojo, kuriam pritaikytas būstas, duomenis.

Atkreipiamas visuomenės dėmesys, kad Administracija, priimdama sprendimą neteikti neįgaliojo asmens duomenų žiniasklaidos atstovams, atsakingai vadovavosi asmens duomenų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir siekė apsaugoti neįgaliojo asmens privatų gyvenimą, orumą ir kitas jo teises.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite