Angle down Atgal

Visi valdančiųjų užmojai: nuo nemokamo maitinimo moksleiviams iki kovos su klimato kaita

Penktadienį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų darbo partija, partija Tvarka ir teisingumas, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) pasirašė koalicinę sutartį, kurioje deklaravo pažadus kelti visuomenės gyvenimo ir valstybės organizavimo kokybę kone visose srityse. Likus kiek daugiau nei metams iki Seimo rinkimų valdantieji žada nemokamus vaistus senjorams ir nemokamas bakalauro studijas, didesnes išmokas vaikams.

Pasirašytoje koalicijos sutartyje esama ir mažiau viešojoje erdvėje girdėtų įsipareigojimų, kuriuos žada koalicinę sutartį pasirašiusios partijos. Tarp jų – vidutinės algos, vienkartinės išmokos nėščiosioms didinimas, kova su klimato kaita, pavyzdžiui, mažinant miškų kirtimą.

Dėl valdančiosios daugumos sutarę „valstiečiai“, „socialdarbiečiai“, „tvarkiečiai“ ir lenkų rinkimų akcija dokumente deklaruoja, kad bus siekiama nuosekliai didinti išlaidas socialinei politikai (santykyje su BVP). Sutartyje nurodoma, kad reaguojant į Europos Komisijos rekomendacijas šioje srityje bus siekiama per 5 metus pasiekti Europos šalių vidurkį.

Taip pat deklaruojamas siekis kovoti su valstybėje esančia korupcija bei šešėliu. Sutarties priede rašoma, kad šį siekinį ketinama realizuoti įtvirtinant teisės aktuose teismų tarėjus bei įgyvendinant liustraciją, kas, teigiama sutarties priemonių plane, padės sumažinti manipuliavimo įtaką valstybės politikams ir tarnautojams.

Taip pat deklaruojama, kad bus siekiama stiprinti savivaldos galias, didinti savivaldybėms skiriamus asignavimus ir plečiant jos turimas funkcijas.

Naujoji koalicija pasirašyta sutartimi taip pat deklaruoja sieksianti perkelti Žemės ūkio ministeriją į Kauną.

Kartu bus siekiama ir gerinti regionų infrastruktūrą, priimant sprendimus nuo 2020 m. 10 proc. padidinti skiriamą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimą savivaldybėms vietinės reikšmės keliams tiesti ir taisyti. Sutartyje taip pat esama deklaracijų, žadančių, kad valdantieji skatins mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Koalicinę sutartį pasirašiusios partijos kultūros ir švietimo srityse žada didinti regionuose esančių kultūros centrų finansavimą, reikšmingai padidinti neformalaus ugdymo finansavimą ir vaikų užimtumą regionuose. Deklaruojamas siekis įgyvendinti nemokamą vaikų maitinimą. Užsibrėžta, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokamą maitinimą ketinama skirti priešmokyklinio amžiaus vaikams, o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. nemokamą maitinimą skirti ir pirmokams. Taip pat įsipareigojama kelti aukštojo mokslo kokybę, užtikrinant nemokamo bakalauro nuo 2020 metų įvedimą.

Sveikatos srityje valdantieji likusį laiką valdžioje sieks pokyčių sveikatos priežiūros sistemoje, keičiant sveikatos priežiūros paslaugų kainodarą, mažinant sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių eilių trukmę ir taip didinant paslaugų prieinamumą gyventojams.

Įrašytas ir lenkų rinkimų akcijos keltas reikalavimas užtikrinti, kad senjorams, sulaukusiems 75 ir daugiau metų amžiaus, būtiniausi vaistai būtų 100 procentų kompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Koalicijos partneriai, be kita ko, sieks pažangos socialinės apsaugos ir žmogaus teisių srityse. Be apkalbėtų „vaiko pinigų“, kur pasiektas susitarimas 70 eurų universali ir 30 eurų papildoma išmoka, numatoma siekti vidutinį darbo užmokestį iki 2020 metų kelti iki 1380 (bruto) eurų. Bus siekiama iki vieno minimalaus vartojimo poreikio dydžio (250 eurų) didinti socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokų ribą, taip pat vienkartinę išmoka nėščiosioms. Tą norima atlikti iki 2020 m.

Kartu koalicijos partneriai įsipareigoja pradėti per krizę sumažintų išmokų kompensavimą pavojingomis sąlygomis dirbusiems, valstybės pensininkams (statutiniams), užtikrinti didesnį socialinių paslaugų prieinamumą, stiprinti žmogaus gyvybės apsaugą nuo pradėjimo iki natūralios mirties, užtikrinant socialinių bei psichologo paslaugų plėtrą krizinį nėštumą patiriančioms moterims ir šeimoms, plečiant „gyvybės langelių“ tinklą. Taip pat užtikrinti Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatų Lietuvoje įgyvendinimą.

Aplinkos apsaugossrityje naujoji valdančioji dauguma sieks užtikrinti finansavimą taip, kad nuosekliai augtų modernizuojamų daugiabučių skaičius, tobulinti fitosanitarinių sertifikatų taikymo sistemą ir kontrolę, išplėsti depozito taikymą didžiausiam pakuočių skaičiui, įtraukiant vyno ir kitų stipriųjų gėrimų tuščios taros supirkimą. Taip pat sieks sumažinti klimato kaitos padarinius, užtikrindami nacionalinės elektros energijos taupymo programos parengimą bei sumažindami miškų kirtimus.

Mokestinės politikos ir valstybės valdymo srityje bus siekiama administracinėmis ir kitomis priemonėmis kurti palankias sąlygas trumpųjų maisto grandinių plėtrai, taip pat pagreitinti ir supaprastinti PVM permokos grąžinimą taip, kad nebūtų įšaldomos mokesčių mokėtojų lėšos. Be kita ko, koalicijos partneriai taip pat sutarė įvesti papildomą Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą padarant mokesčių sistemą dar labiau progresyvesnę. Kaip ir buvo kalbėta prieš koalicijos derybas, nuo 2020 metų su darbo santykiais susijusių metinių pajamų dalis nuo 84 VDU (5,6 tūkst. eurų per mėnesį) iki 120 VDU (8 tūkst. per mėnesį) būtų apmokestinama 27 proc. tarifu, o viršijanti 120 VDU – 32 proc. tarifu.

Taip pat didinti finansines paskatas savivaldybėms, turinčioms vidutinį ir mažesnį augimo potencialą, gerinti verslo sąlygas regionuose, garantuoti tinkamą išorinės ES sienos saugojimą, kartu kiekvieną postą aprūpinant rentgeno įrenginiais. Kartu bus siekiama tobulinti valstybės valdomų įmonių valdyseną, užtikrinant, kad valdybose dalyvautų ir valstybės atstovai.

ELTA primena, kad dar gegužės 30 d. „valstiečiai“, „tvarkiečiai“ ir„socialdarbiečiai“ pasirašė memorandumą ir pradėjo ilgas derybas dėl Vyriausybės programos bei ministrų postų dalybas. Partijų, prie kurių vėliau prisijungė ir LLRA-KŠS, deleguoti derybininkai derino partijų teikiamus siūlymus Vyriausybės veiklos planui bei dalinosi ministerijų postus. Naujoji valdančioji koalicija Seime turės 76 balsus.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite