Angle down Atgal

Visagine pasveikinti Metų nominantai

Gruodžio 30 d. Visagine jau dvyliktą kartą įvyko iškilmingas šventinis renginys, kuriame pagerbiami ir apdovanojami miesto gyventojai, šiemet pripažinti geriausiais iš geriausių įvairiose veiklos srityse. Nuo 2009 metų Visagino bendruomenė kasmet metų pabaigoje susiburia vertindama praėjusių metų padarytą pažangą, didžiausius laimėjimus, įgyvendintas naujoves, kūrybinius sumanymus ir pan. Šios gražios ilgametės tradicijos tikslas – padėkoti geriausių veiklos rezultatų asmeninėje ar komandinėje veikloje pasiekusiems Visagino savivaldybėje gyvenantiems ir dirbantiems jai nusipelniusiems žmonėms, stiprinti gyventojų pilietiškumą ir pasididžiavimą savo bendruomenės laimėjimais.

Būti pastebėtam, suprastam ir įvertintam yra svarbu. Tai reiškia, kad tavo darbas, kūryba pasiekė svarbiausią tikslą – sujaudino kitų žmonių jausmus. Prieš įžengiant į naujuosius 2021 metus, turėjome padėkoti tiems, kas savo darbu kuria gerovę dabar ir ateičiai. Nors šiemet dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės mes negalėjome gyvai susiburti, tačiau pasveikinome 2020 m. nominantus ir pasidžiaugiame jų laimėjimais per nuotolį, stebėdami apdovanojimų ceremoniją „YouTube“ kanale.

Ceremonijos pradžioje Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguz nuoširdžiai pasveikino ir paskelbė 2020 m. nominantus. Jais tapo:

Pirmoji nominacija – už aktyvią visuomeninę veiklą, įteikta Visagino trečiojo amžiaus universiteto savanorei Nadeždai Ostrižnovai

Nadežda visą gyvenimą buvo ir tebėra itin aktyvi, reikli sau ir kitiems, profesionali ir kūrybiška asmenybė. Ilgametė profesijos pedagogė, atradusi naujas galimybes visuomeninėje veikloje – įgyvendinti gyvenimo svajones, dalintis savo profesionaliais gebėjimais, imtis drąsių kūrybinių projektų ir sutelkti bendraminčius jiems įgyvendinti. Ji sumanė, subūrė ir savo begaliniu entuziazmu įkvėpė ir vadovavo keliems didžiuliams kūrybiniams sumanymams, kurių rezultatai – užfiksuotas Lietuvos rekordas, miesto scenose pristatyti defilė, sukurtos drabužių kolekcijos, atnaujinti mėgėjų kolektyvų sceniniai drabužiai.

Už sutelktą ir atsakingą savanorišką veiklą apdovanota ir nuoširdžiai padėkota visai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriaus komandai – savanoriams ir vadovei Marijai Korkut

2020 metai daugeliui iš mūsų buvo kupini išbandymų – atitolome vienas nuo kito, tapome nepasiekiami, bendravimą apribojome pokalbiais per nuotolį. Pandemijos metas ypač paveikė vyresnio amžiaus žmonių kasdienybę ir gyvenimo kokybę. Visagino savanorių komanda buvo pirmieji, kurie dar 2020 m. kovo mėnesį atsiliepė į savivaldybės prašymą prisidėti prie pandemijos padarinių šalinimo – gausi (virš 50) savanorių komanda pasklido po miestą su noru ir galimybe padėti vyresnio amžiaus žmonėms jaustis saugiai ir būti aprūpintiems. Savanorių dėka daugiau nei 900 visaginiečių buvo pristatyti vaistai, maisto produktai, padėta sumokėti mokesčius, išsiųstos ir atsiimtos siuntos.

Nominacijoje „Už nuopelnus sveikatos apsaugai“ – už sveikatos priežiūros įstaigų darbo koordinavimą COVID-19 pandemijos metu apdovanota Jolita Zabulytė

Šis žmogus turi savybę, kurios dažnai pasigendame šiuolaikiniame skubančiame interaktyviame pasaulyje, – tikrumą. Tikrumą kasdienybėje, tikrumą priimant ir įgyvendinant sprendimus, tikrumą darbe ir užuojautoje, tikrumą šypsenoje ir gyvenime. Tai  žmogus, kupinas nenuilstančios energijos ir tikėjimo, kad viskas bus gerai!

Nominaciją „Už nuopelnus kultūrai“ pelnė stipri Visagino totorių bendrija ir jų pirmininkė Zilia Karimova

Šių žmonių dėka Visagino vardas 2020 m. jau antrą kartą buvo įrašytas į UNESCO globojamą Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą: 2018 metais į sąvadą buvo įtraukta ir garbingu sertifikatu nominuota šios bendrijos pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventė Sabantujus, o 2020 metų ankstyvą pavasarį – jų bendruomenės išsaugota ir vaikams perduota vestuvių pyrago čiakčiako tradicija. Šios bendrijos pirmininkė – santūri ir kukli savo tautinei bendruomenei atstovaujanti visuomenininkė, itin daug laiko ir gebėjimų skirianti bendrijos veiklai stiprinti. Jos atstovaujamos bendrijos organizuojami renginiai jau daug metų yra tapę itin laukiamais visos miesto bendruomenės – tiek dėl aukštos organizacinės kokybės, tiek dėl savo unikalumo ir autentiškumo.

„Už nuopelnus sportui“ apdovanotas Vitalijus Nagovicinas – graikų–romėnų imtynių nacionalinis sporto treneris ir Visagino imtynių klubo „Sparta“ prezidentas

Vitalijus Nagovicinas geba motyvuoti ir palaikyti savo auklėtinius, atsakingai rūpinasi savo jaunaisiais sportininkais, moka išklausyti, palaikyti ir, kai reikia, duoti reikiamą patarimą. Tai žmogus, pasirengęs aukoti savo laiką dėl darbo ir ypač auklėtinių. Jo auklėtiniai – Lietuvos lyderiai savo svorio kategorijose. Jo vadovaujamas imtynių klubas „Sparta“ garsėja ne tik aukšto lygio sportininkų parengimu, bet ir tvirtos valios ir ryžto žmonių ugdymu.

Apdovanojimas „Už nuopelnus švietimui“ skirtas Gintautui Derviniui – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro vadovui ir profesijos mokytojui ekspertui

2017 metais jis pelnė prestižinį Lietuvos Metų mokytojo vardą. Jau devintus metus šis mokytojas kasmet sėkmingai rengia mechatronikų komandas nacionaliniams konkursams, kuriuose jo parengti mokiniai užima prizines vietas. Tai tarptautinio profesinio meistriškumo konkurso „EuroSkills“ mechatronikos ekspertas. Neįkainojamas ir mokytojo indėlis sėkmingai pritraukiant verslą ir kuriant realų ryšį tarp mokinių ir verslo. 2020 m. Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija už inžinerinių specialybių mokymo kokybės stiprinimą ir atsidavimą profesijai apdovanojo šį pedagogą Garbės ženklu kaip reikšmingai prisidedantį prie Lietuvos inžinerinės pramonės vystymo ir konkurencingumo stiprinimo, pasižymintį inovatyvumu, produktyvumu, pasiekusį ženklaus mokslo ir verslo integravimo rezultatų.

Nominacija „Už verslo plėtrą“ atiteko Alvinai Kazitskajai

Jauna, itin kūrybinga ir talentinga visaginietė apdovanota už prisiimtą atsakomybę ir žengtą drąsų žingsnį įkuriant saldumynų kepyklėlę „Sweet Art“, kurios gaminama produkcija ne tik džiugina Visagino smaližių širdis, bet ir prisideda prie smulkiojo verslo plėtros bei naujų darbų vietų kūrimo savivaldybėje. Alvinos kepyklėlė – tai ta vieta, kur aromatai nukelia į vaikystę.

Už bendruomenės sveikos gyvensenos skatinimą apdovanotas ypatingo atkaklumo ir atsidavimo savo  gyvenimo kredo žmogus – VšĮ „Kūno laboratorija“ direktorė Jekaterina Kucalova

Pati būdama sveikuole, sporto trenere ir sveikos mitybos specialiste, turinti šioje srityje 15 metų projektinio darbo patirties, ji sugebėjo ne vieną būrį mūsų jaunų visaginiečių „užkrėsti“ sveiko gyvenimo būdo ir pozityvios gyvensenos idėjomis. Šios asmenybės „arkliukas“ – motyvuoti ir skatinti vaikus nuo mažų dienų rūpintis savo sveikata, geru fiziniu pasirengimu; be to, ji visada moka išklausyti, paremti, padėti. Ši įvairiapusiškai išsilavinusi, komunikabili, stipri ir energinga jauna moteris įdėjo ir deda daug pastangų mūsų vaikų, jų šeimų, draugų ir artimųjų emocinei ir fizinei gerovei stiprinti.

Nominacija „Už pilietiškumo sklaidą“ atiteko Kęstučiui Jatulioniui – Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojui, Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės 905 kuopos vadui, už ilgametį vadovavimą jauniesiems šauliams, už nuopelnus ugdant jaunimo pilietiškumą, aktyvų jaunųjų šaulių dalyvavimą savivaldybės viešuosiuose renginiuose ir už lietuviškumo sklaidą.

Už Visagino vardo garsinimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose apdovanota mokytoja ekspertė Vita Pimpienė

Tai mokytoja-legenda, kasmet išskirtiniam savo kokybe ir aprėptimi mokinių konkursui „Dainų dainelė“ parengianti po daugiau kaip 20 atlikėjų, iš kurių dalis visada sulaukia aukščiausio – laureatų vardo įvertinimo. Kitų Lietuvos savivaldybių atstovai puikiai žino: jei teks varžytis su Visagino mokiniais, parengtais plačiai žinomos pedagogės, šansų jie neturi. Jos buvę mokiniai – nacionalinių ir Europos scenų atlikėjai, jau patys tapę legendomis. Mokytoja be galo darbšti, neskaičiuojanti darbo valandų, atsakinga ir kūrybiška. Jos nuomone, nėra negabių mokinių, su visais ji gali dirbti ir siekti rezultatų. Kartu su vokalo gebėjimais ji ugdo ir sceninę kultūrą, o svarbiausia – meilę muzikai. Ji geba savo mokiniams tapti ne tik gerbiama mokytoja, bet ir nuoširdžia drauge. Mokytoja su savo auklėtiniais aktyviai dalyvauja ir kituose Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose, televizijos projektuose. Kaip savo srities profesionalė, mokytoja yra kviečiama į nacionalinių ir tarptautinių vertinimo, ekspertų komisijų darbą. Turbūt geriausiai ilgamečius jos pasiekimus nusako tai, kad prieš kelerius metus Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą suteikė Vitai Pimpienei Metų mokytojo vardą, kurį ji nuolat kelia į naujas aukštumas.

Visaginas yra gyvybingas tik savo žmonių dėka. Žmonių, kurie jį puoselėja ne tik idėjomis, bet ir konkrečiais darbais, kurie įneša savo indėlį į Visagino gyvenimą ir jo ateitį.  Labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų suvoktų savo svarbą gimtojo miesto likimui ir aktyviai dalyvautų kuriant gerovę ir garsinant Visagino vardą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kas savo darbais, talentais ir energija neįkainojamai prisideda prie miesto materialinio ir intelektualinio potencialo augimo, skatina visapusišką ir dinamišką jo plėtrą. Tegul ateinantys Naujieji pakylėja virš gyvenimo kasdienybės, įkvepia kūrybai, atradimams, prasmingiems darbams, teisingiems sprendimams ir naujoms idėjoms.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite