Angle down Atgal

Visagine baigta įgyvendinti svarbų projektą

Visagino savivaldybės administracija užbaigė projekto „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“ įgyvendinimą. 2019 m. gruodžio 6 d. buvo pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

2020 m. sausio 31 d. išduoti dokumentai, kurie patvirtina statinio statybos užbaigimą. Darbų bendra vertė 1 378 595 eurų.

Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“. Projekto tikslas - vietinės reikšmės kelių infrastruktūros Visagino savivaldybės teritorijoje modernizavimas. Už projekto įgyvendinimą buvo atsakinga Visagino savivaldybės administracija. Projekto tikslinė grupė yra Visagino miesto ir savivaldybės gyventojai ir svečiai.

Projekto vieta – Visagino miesto savivaldybė. Projektu siekiami rezultatai: 1. „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“ - 1,36 km. 2. „Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas“ – 0,007 mln. val. Europos regioninės plėtros fondas skyrė 759.345 eurų, Visagino savivaldybės administracija – 619.250 eurų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite