Angle down Atgal

Vietinė rinkliava: už ką mokame?

25-erių šiaulietė Neringa šiais metais pirmą kartą gavo asmeninį pranešimą apie privalomą sumokėti vietinę dvinarę rinkliavą. Neringa klausia, už ką ji turi mokėti.

Pasiaiškinkime, kas yra vietinė rinkliava ir kaip ji veikia.

Kodėl įvesta vietinė rinkliava?

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą pradėti taikyti žymiai griežtesni atliekų tvarkymo reikalavimai. Teko uždaryti senus sąvartynus ir statyti naujus, atitinkančius ES reikalavimus, pertvarkyti atliekų surinkimo aikštelių tinklą, sukurti atliekų rūšiavimo infrastruktūrą ir kt. Buvo pakeista ir mokėjimo tvarka už atliekų surinkimą ir tvarkymą – įvesta vietinė rinkliava.

Kas nustato vietinės rinkliavos dydį?

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydį nustato kiekvienos savivaldybės taryba. Rinkliavos nuostatus savivaldybė patvirtina vadovaudamasi LR atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais principais, taip pat ir principu „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo sąnaudas turi apmokėti atliekų turėtojai – gyventojai ir įmonės. Vietinės rinkliavos įmokos yra privalomos ir galioja savivaldybės teritorijoje. Visos pajamos, gautos sumokėjus vietinę rinkliavą, patenka į savivaldybės biudžetą.

Už ką mokama vietinė rinkliava?

Rinkliava turi padengti visas būtinąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas. Iš rinkliavos apmokamas ne tik atliekų surinkimas, bet ir visa atliekų tvarkymo sistema: sąvartynų eksploatavimas, senų sąvartynų uždarymas ir priežiūra, atliekų apdorojimo įrenginių ir didelių gabaritų atliekų surinkimo bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių eksploatacija, komposto gamyba, atliekų deginimas, atliekų rūšiavimo skatinimas ir kt. 2018 m. iš vieno gyventojo buvo surinkta ir sutvarkyta apie 320 kg komunalinių atliekų.

Kas yra dvinarė vietinė rinkliava?

Dvinarė vietinė rinkliava įsigaliojo 2017–2018 m. Ji sudaryta iš dviejų įmokos dalių – pastoviosios ir kintamosios. Pastovioji dalis skirta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudoms padengti, o kintamoji priklauso nuo faktiškai suteikiamų paslaugų. Dvinarė rinkliava gyventojus skatina rūšiuoti – rūšiuojant atliekas mažėja mišrių komunalinių atliekų, jų sutvarkymui patiriama mažiau sąnaudų.

Kaip surenkama vietinė rinkliava?

Vietinės rinkliavos surinkimą organizuoja savivaldybės administracija arba jos deleguotas regioninis atliekų tvarkymo centras. Rinkliavos administratorius vykdo atliekų turėtojų apskaitą, apskaičiuoja įmokas, siunčia mokėjimo pranešimus.

Mokėjimo pranešime nurodoma apskaičiuota rinkliavos įmoka už kalendorinius metus, mokėjimai suskaidomi ketvirčiais – mokėtojas gali mokėti taip, kaip jam patogiau. Siunčiant pranešimus tik kartą per metus taupomos lėšos – mokėjimo pranešimų pagaminimas ir siuntimas kainuoja dešimtis tūkstančių eurų.

Jeigu rinkliava nesumokama, ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Sigita Inčiūrienė

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (1)

Taip pat skaitykite