Angle down Atgal

Viešpatie, laimink mus ir maistą šį, kad valgytume jį, o ne vienas kitą (Vaizdo įrašas)

Kaip ir kasmet Zibalų šv. Jurgio parapija sekmadienį linksmai ir gausiai susirinkę šventė Jurgines.

Šiemet švento Jurgio atlaidų iškilmėse pasakė homiliją ir patarnavo šventosios liturgijos metu svečias – diakonas Dainius Kaunietis (Zarasai), kurį pakvietė Zibalų parapijos klebonas, kunigas Egidijus Kazlauskas.

Išėję į lauką parapijiečiai rikiavosi priešais bažnyčią. Tiesa, šiemet tik vieną švento Jurgio paveikslą atnešta pašventinti. Svečias juokaudamas teiravosi: “gal važiuojam į namus pasižiūrėti, ar turite šventą paveikslą?”

Gelvonų folklorinis ansamblis “Savingė” užtraukė Jurginių dainą ir pasuko link bendruomenės namų. Visi patraukė kartu, pakeliui nusipirkdami atlaidų saldėsių.

Visai čia pat bažnyčios, prie bendruomenės namų rinkosi žmonės. Vėjas neišgąsdino zibališkių ir svečių.

Tradiciškai savo išradingumu visus nustebino Klebonas kunigas Egidijus Kazlauskas, kuris visiems padėkojo už draugiškumą ir bendrystę bei pašventino stalą: “Viešpatie, laimink mus ir maistą šį, kad valgytume jį, o ne vienas kitą …”

Onutė Valančienė su Kaziu Visacku, lyg prisukti, dalijosi Jurginių papročiais, net ūkininką Arūną Martinėlį privertė bėgti apie savo gražiąją karvytę Sigutę, kad jo gyvuliai sparčiai augtų ir derlius geras būtų. Burtai tuo nesibaigė. Atnešę didžiulį kepalą duonos pasakojo, kad joje yra įkepti penki kiaušiniai, kas gaus riekę su kiaušiniu, visus metus jam seksis visi darbai ir metai bus geriausi. Arūnui Martinėliui buvo patikėta supjaustyti duoną, o gaspadinės ja vaišino svečius. “Krašto naujienoms” teko riekė su kiaušiniu, tikimės, kad burtai išsipildys.

Dar pasakoriai pasakojo, kad būtent po švento Jurgio reikia sau poros dairytis ir apie “ženatvę” galvoti. Ir nevalia iki Jurginių šakelių laužyti bei žemės judinti. Va tada ir metai geri bus, ir orai kaip priklauso, ir derlius puikus, ir šeimos gausės bei darniai gyvens.

Vyrai kūrė ugnį ir didžiulėje keptuvėje čirškino spirgus. Į pirmą keptuvę netrukus sukristi šimtas kiaušinių. Viso šiais metais iškepta daugiau nei dviejų šimtų kiaušinių kiaušinienė, kurią netruko suvalgyti. Tai vienas iš gausybės Jurginių papročių.

Susirinkusiuosius vaišino ir Zibalų seniūnijos ūkininkas Arūnas Martinėlis. Ūkininkas atvežė net 40 litrų žirnienės iš savo ūkyje auginamų žirnių, pagardintos ūkyje auginamų mėsinių galvijų dešrelėmis. Vaišes svečiai užsigėrė gardžia žolelių arbata ir namine gira.

Šventėje dalyvavo svečiai iš Kauno rajono “Panevėžiuko” bendruomenės. Jie ne tik keptos duonos tortą dovanojo, bet ir pakvietė kolektyvus rugpjūčio mėnesį dalyvauti bendruomenių šventėje Kauno rajone.

Skambėjo Gelvonų, Kiauklių, Anciūnų, Bagaslaviškio kolektyvų dainos ir grojama muzika. Sukosi poros, netilo kalbos, laukais skriejo daina. Visi draugiškai ragavo patiekalus ir džiaugėsi galimybe pasibūti kartu prieš didįjį darbymetį.

Juk jau rytoj ūkininkai gins gyvulius į laukus, sujudins žemelę ir lauks naujo derliaus. Lai jis bus gausus ir užpildys aruodus.

Šventę organizavo Zibalų kaimo bendruomenė, kuriai vadovauja Dalia Bulonienė. O kokia gi šventė be rėmėjų. Jų išties daug. Taigi, nuoširdus ačiū Zibalų parapijos klebonui Egidijui Kazlauskui, ūkininkui Algiui Kukliui, Arūnui ir Kristinai Martinėliams, Lionei ir Antanui Jankūnams,Dariui Šepkui, Alfredaiir Marijonui Narbuntams, Ritai ir Rimui Bulonams, Laimai ir Jonui Maslinskams, “Spalvotai virtuvei”, Algiui ir Ramintai Maslinskams.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite