Angle down Atgal

Viešai atverti duomenys apie 1940–1953 metais represuotus asmenis

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras atveria duomenis apie 1940–1953 metais represuotus asmenis, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Seimo narys, istorikas Arvydas Anušauskas.

Centras atveria viešąją prieigą, kurioje pateikiami duomenys apie 1940–1953 metais sovietų okupacinės valdžios represuotus (ištremtus, įkalintus, nužudytus) Lietuvos gyventojus. Pasitikrinti, ar jūsų giminaičiai šiuo laikotarpiu buvo ištremti arba kitaip represuoti, galite čia: www.lietuviaisibire.lt/lt/represuotieji

Duomenys pradėti rinkti 1988-aisiais susikūrus Sąjūdžio komisijai stalinizmo nusikaltimams tirti (pirmininkas Julius Juzeliūnas). Mečio Laurinkaus vadovaujama Komisijos grupė platino Lietuvoje Sąjūdžio anketas apie Lietuvos gyventojų trėmimus, lagerius, žudynes.

Užpildytas anketas analizavo, sistemino, sudarė kartotekas. Iš viso apie Lietuvos gyventojų patirtas represijas, ginkluotą ir pilietinį pasipriešinimą sovietų okupaciniam režimui surinkta daugiau kaip 150 tūkstančių autentiškų liudijimų – anketų, dokumentų, laiškų, trumpų ir didesnies apimties pasakojimų. Didžioji dalis šių liudijimų Komisiją pasiekė Atgimimo ir pirmaisiais Nepriklausomybės metais. Kartu su archyviniais dokumentais, įvairių autorių publikuota medžiaga šie liudijimai sudarė tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ I–V t. pagrindą. Prieigoje pateikiama svarbiausia informacija apie represuotą asmenį: vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta represijų metu, patirtos represijos pobūdis, metai, tremties ar kalinimo regionas SSRS, asmens likimas – grįžo, negrįžo, mirė represijos vietoje. Prireikus prieigos lankytojai galės daryti atranką pagal įvairius kriterijus. Bus galimybė prieigos duomenis tikslinti ar papildyti.

„Dėkui tiems keliems šimtams pasidalinusiems nuroda, kurioje galima pažiūrėti ar yra okupacijos metais ištremtų, suimtų ar nužudytų jūsų artimųjų. Kartu kviečiu radusius netikslumų iš karto rašyti, tik tuomet jūsų dėka šis šaltinis įgis tikslumo: e-paštu lietuviaisibire@genocid.lt arba paprastu laišku – LGGRTC, Didžioji g. 17/1, Vilnius, LT-01128“, – pildyti archyvą kviečia A. Anušauskas.

comment Skaitytojų komentarai (2)

Taip pat skaitykite