Angle down Atgal

Vie­nos po­ky­lis Šiau­liuo­se kvies rem­ti sun­kiai ser­gan­čius žmo­nes

Šeš­ta­dienį, va­sa­rio 22 d., 19.30 val. Šiau­lių are­no­je vyks lab­da­rin­gas Vie­nos po­ky­lis. Šiau­lius ir šiau­lie­čius gar­si­nantį ren­ginį, į kurį at­vyks­ta vis dau­giau mies­to, Lie­tu­vos ir kitų ša­lių sve­čių, de­vin­tus me­tus or­ga­ni­zuo­ja Šiau­lių Ro­ta­ry klu­bas „Har­mo­ni­ja“. Or­ga­ni­za­to­riai at­skleid­žia, kad išs­kir­ti­nis ren­gi­nys pa­kerės ne tik sa­vo kil­niu tiks­lu – pa­dėti ne­pa­gy­do­mai ser­gan­tie­siems, bet ir pa­do­va­nos išs­kir­ti­nių aki­mirkų.

Austriška dvasia alsuojantis Vienos pokylis Šiauliuose nebe naujiena. Tai tradicija tapęs renginys, kuriame šiauliečiai ir miesto svečiai mėgaujasi galimybe susiburti, bendrauti, šokti ir aukoti. Labdara yra pagrindinis tokio renginio tikslas.

„Pokylis dažnai visiems asocijuojasi tik su smagumynais, turtuolių pasirodymu ir panašiai. Mūsų jau devintasis pokylis siekia keisti požiūrį ir kultūringai įprasminti tarnystę visuomenei. Labdaringas Vienos pokylis man jau beveik dešimtmetį yra realus įrodymas, kad, puoselėdami kultūrą, ugdydami žmones ir vienydami juos bendram tikslui, sumažinome neįgaliųjų atskirtį. Šiais metais tęsiame senjorų bei sunkia nepagydoma liga sergančiųjų aplinkos gerinimo projektą. Mane supras visi, slaugantys sunkiai sergančius artimuosius, visi, kurie paskutinį laiką su sergančiuoju nežinojo, kaip elgtis, ir neturėjo pagalbos. Mačiau tai savo akimis, patyriau asmeniškai ir nuoširdžiai tikiu, kad Paliatyvios pagalbos centras yra didžiausias pagalbininkas. Parama, surinkta pokylio metu, sukurs daugiau vietų sunkiai sergantiems asmenims, kiekvieno aukojančiojo dėka dar daugiau šeimų turės atokvėpį nuo betarpiškos slaugos, o sergantis asmuo – profesionalią pagalbą“, – sako 2019–2020 m. Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ prezidentė Giedrė Brazlauskaitė.

Šiauliuose veikiantis centras rūpinasi sunkiai sergančiais ligoniais ir teikia profesionalią, individualiai pritaikytą paliatyvią pagalbą bei slaugą pacientų namuose. „Dirbame tam, kad galėtume padėti sunkiai sergančiam žmogui gyventi oriai. Padėdami atiduodame ne tik savo jėgas, bet ir širdį“, – sako VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro direktorė Sigita Petkevičienė ir priduria, kad suaukotos lėšos, kaip ir praėjusiais metais, bus skiriamos funkcinėms lovoms įsigyti.

Šiemet vyksiantis labdaringas Vienos pokylis negriaus nusistovėjusių tradicijų, o jas tik stiprins. Pokylis prasidės tradiciniu jaunimo porų, kurias jau ruošia Šiaulių sportinių šokių klubo „Šypsena“ treneriai Neringa ir Žanas Untuliai, pasirodymu.

Pokylio dalyviai bus pakviesti šokti polonezą, kadrilį, polką ir valsą. Muzikinį foną kurs Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis, dirigentas Gediminas Brūzga) ir jaunosios kartos dainininkas Dainotas Varnas.

Beviltišku romantiku save vadinantis talentingas atlikėjas įneš žaismingo žavesio ir romantiškai jautrių muzikos akordų, kurie tik praturtins šventinį vakarą. Tradiciškai renginio metu vyks loterija ir aukcionas. Pokylis baigsis tradiciniais naktipiečiais su vengrišku guliašu ir alumi.

Renginio organizatoriai kviečia miestiečius ir svečius prisijungti prie labdaringo renginio ir dalytis gerumu, o patys pažada puikų vakarą.

Įėjimas su kvietimais. Kvietimų galima įsigyti www.ticketmarket.lt.

Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ informacija

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite