Angle down Atgal

Vida Kamenskienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) Mokymų ir vertintojų atestavimo skyriaus vedėja Vida Kamenskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas NMVA direktoriaus pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, kad, eidama pareigas NMVA, V.Kamenskienė turėjo administravimo įgaliojimus (planavo, organizavo ir kontroliavo skyriaus veiklą, turėjo teisę teikti siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo bei drausminių nuobaudų skyrimo ir kt.), todėl ji privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją. Tą V.Kamenskienė turėjo padaryti elektroninėmis priemonėmis iki 2012 m. rugsėjo pabaigos, tačiau šią pareigą ji įvykdė tik po ketverių metų – 2016 m. rugpjūtį.

Taip pat tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. liepos pradžioje V.Kamenskienė pirmininkavo Mokyklų veiklos kokybės išorės audito išorės vertintojų atestacijos komisijos posėdžiui, kuriame spręstas klausimas ir dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo jai pačiai. Posėdyje buvo aptarti atestuoti asmenys ir pasiūlyta balsuoti. Komisijos nariai vienbalsiai nutarė suteikti atestuojamiems asmenims atitinkamas kvalifikacines kategorijas, įskaitant ir posėdžio pirmininkei V.Kamenskienei – kuruojančiojo vertintojo kvalifikacinę kategoriją. VTEK neturi teisiškai reikšmingų įrodymų, kad V.Kamenskienė būtų nusišalinusi nuo šio jai interesų konfliktą keliančio sprendimo priėmimo. Be to, patvirtindama dokumento teisingumą, ji pati pasirašė minėtojo posėdžio protokolą.

VTEK informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite