Angle down Atgal

Verslas sumažino Šiaulių vandens tiekimo įmonės sąnaudas

Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamųjų dujų surinkimo sistemą įrengusi bendrovė „Enodus“ žalią sprendimą pasiūlė ir netoli įsikūrusiai Šiaulių miesto nuotekų valyklai. Gamtines dujas dumblo džiovinimo procese ankščiau naudojusi UAB „Šiaulių vandenys“ dabar turi galimybę rinktis gerokai pigesnį kurą, tuo pačiu mažinamas ir neigiamas regioninio sąvartyno poveikis aplinkai. Toks viešajam sektoriui, verslui ir švarios aplinkos išsaugojimui naudingas projektas yra vienas iš nedaugelio Lietuvoje.

Šiaulių miestui pavaldi bendrovė UAB „Šiaulių vandenys“ dar 2012 m. nuotekų valyklos teritorijoje įsirengė modernius dumblo apdorojimo įrenginius. Nuotekų valymo procese susidaręs dumblas yra pūdomas, po to sausinamas centrifugomis ir džiovinamas dumblo džiovinimo įrenginyje. Džiovinimui reikalinga energija būdavo gaunama deginant gamtines dujas.

2013 metų pabaigoje UAB „Enodus“ Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno I sekcijoje įrengė sąvartyno išskiriamųjų dujų surinkimo sistemą. 2015 metų pabaigoje atlikti sąvartyno II sekcijos nudujinimo sistemos įrengimo darbai, apjungiant viską į vieną bendrą sistemą.

Netrukus pradėta domėtis galimybėmis sąvartyne išgautas biodujas naudoti apdorojimui, tačiau procesai užtruko. Šiauliai daug dėmesio skiria aplinkosauginiams projektams, tad, miesto merui Artūrui Visockui pareikalavus, buvo atnaujintas šio projekto įgyvendinimo galimybių vertinimas – organizuoti įvairių sričių specialistų susitikimai, atlikti ekonominiai ir techniniai skaičiavimai.

Atsižvelgiant tiek į nacionalinės energetikos, tiek į aplinkos apsaugos keliamus reikalavimus ir tikslus, pasvėrus ekonomines naudas, verslo ir savivaldybės įmonės bendradarbiavimo galimybės įvertintos teigiamai.

UAB „Enodus“ dalyvavo UAB „Šiaulių vandenys“ skelbtame atvirame konkurse, įgyvendino visas reikalingas sąlygas biodujų tiekimui ir buvo pasirinktas kaip galimas biodujų tiekėjas, galintis pasiūlyti įsigyti UAB „Šiaulių vandenys“ biodujas viešojo pirkimo būdu ekonomiškai naudingiausia kaina.

2017 m. UAB „Enodus“ atliko papildomas investicijas į biodujų trasos nutiesimą nuo Šiaulių Aukštrakių sąvartyno iki UAB „Šiaulių vandenys“ bei įrangos pajungimo darbus (viso apie 150 000 Eur).

Biodujas panaudojus esamose UAB „Šiaulių vandenys“ biodujų kogeneracinėse jėgainėse, vietoje iki tol naudojamų gamtinių dujų, kurios buvo perkamos iš gamtinių dujų tiekėjo, UAB „Šiaulių vandenys“ sutaupymai siekia apie 60 000 eurų per metus (tiek iš gamtinių dujų ir biodujų kainos skirtumo, tiek įvertinus biodujų ir gamtinių dujų kaloringumo skirtumą, bei Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) metinį mokestį). Naudojant gamtines dujas elektros energijos gamybai UAB „Šiaulių vandenys“ turėtų mokėti VIAP, kai tuo tarpu deginant biodujas už VIAP mokėti nereikia.

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro“ nuo 2017 m. spalio mėnesio iki šios dienos gauta nauda finansine išraiška siekia daugiau nei 40 000 Eur , tuo pačiu pilnai įgyvendinami LR aplinkos apsaugos įstatymo ir ES direktyvose numatyti reikalavimai, iš sąvartyno išsiskiriančios biodujos ne tik nepatenka į aplinką, bet ir yra panaudojamos energijos gamyboje.

Su bendrovės „Enodus“ atstovu susitikęs Šiaulių miesto meras Artūras Visockas sako norėjęs įsitikinti, ar vienas iš nedaugelio tokio tipo bendrų projektų Lietuvoje vyksta sklandžiai, bei pasidžiaugė verslo ir miesto bendrovės bendradarbiavimo teikiama nauda.

„Tai pat dėkoju ir mūsų įmonės, UAB „Šiaulių vandenys“ vadovui Jonui Matkevičiui, kuris tinkamai įvertino palankią situaciją. Įgyvendindama bendrą projektą įmonė susimažino kaštus, tuo pačiu svariai prisidėdama prie švarios aplinkos išsaugojimo ne tik užteršto vandens valymo srityje, bet ir mažindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, – komentavo Šiaulių meras A. Visockas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite