Angle down Atgal

Va­sa­ros sto­vyk­los (ne)pa­sie­kia­mos dau­ge­liui

Ka­ran­ti­no įka­lin­tiems moks­lei­viams, ypač so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų, va­sa­ros sto­vyk­los – ko­ne vie­nin­te­lis bū­das paį­vai­rin­ti kas­die­niš­kas veik­las ir tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lai­ką. De­ja, šie­met jos dau­ge­liui bus ne­pa­sie­kia­mos. Prie­žas­tis – fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka. Ko­kiais kri­te­ri­jais re­mian­tis pi­ni­gus sto­vyk­lų pro­gra­moms da­li­ja Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, net sto­vyk­lų or­ga­ni­za­to­riai su­tri­kę – pri­vers­ti skirs­ty­ti vai­kus.

Vaikų diskriminacija?

„Etaplius“ redakcija gavo net keletą laiškų, kuriuose skaitytojai piktinasi šiųmete stovyklų finansavimo tvarka Šiaulių mieste. Esą ji diskriminuoja ir vaikus, ir organizatorius: vieniems tenka perteklinai daug, o kitiems – juokingai mažai. Todėl tėvai esą turės mokėti dvigubai nei pernai.

„Negana to, kad socialiai remtinus vaikus uždaro į „getus“, nes negalima maišyti jų su neremtinais, tai dar ir apriboja. Pavyzdžiui, jei socialiai remtinas vaikas lanko kokį nors kokybišką ir gerą būrelį, netipišką remtiniems vaikams, tai jis negali su savo būreliu kartu važiuoti į stovyklą, nes grupėse turi būti po 12–15 vaikų! Tai iš kur rasti 13 socialiai remtinų vaikų, kurie turėtų tokį pat pomėgį? Tai tėvai turi mokėti, kaip ir kiti, jei nori išleisti savo vaiką į tą stovyklą“, – laiške redakcijai piktinasi mama.

„Kokia čia Savivaldybės parama? Diskriminacija, antiintegracija, stigmatizavimas. Socialiai remtinų šeimų vaikai nemokėti gali tik tuo atveju, jei sutinka į „getines“ stovyklas važiuoti!“ – rašo kitas skaitytojas.

Šiaulių miesto savivaldybės atstovų žadėto komentaro „Etaplius“ visą šią savaitę sulaukti nepavyko. Galime remtis tik patvirtintu Vaikų vasaros užimtumo programų finansavimo tvarkos aprašu.

Kalbinti vaikų dienos centrų ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai viešai komentuoti situacijos nepanoro, teigė nenorintys užsitraukti nemalonės.

Vieniems – perteklius, kitiems – trūkumas

„Išeina dabar taip, kad Savivaldybė padaro vieną superprabangią stovyklą per vasarą (skiriama 54 Eur/dienai). O kitų stovyklautojų tėvai turi mokėti beveik dvigubai brangiau nei pernai“, – galimai nesąžiningą lėšų padalijimą įžvelgia skaitytojas.

Vaikų vasaros užimtumo programų tvarkos apraše vienam vaikui nustatyti tikslūs įkainiai: dieninėje stovykloje – 5 Eur, turistinėje – 10 Eur, stacionarioje ar gabių vaikų stovyklose – nuo 20 iki 25 Eur. Nurodoma, kad lėšos gali būti naudojamos reikalingoms veikloms ir darbo užmokesčiui, bet ne programoje dalyvaujančių vaikų maitinimui. Todėl pirmenybė skiriama toms programoms, kurių iki 30 proc. biudžeto sudaro papildomi finansavimo šaltiniai. Paprastai tai būna tėvų, retkarčiais – kitų rėmėjų lėšos.

„Dar viena problema yra ta, kad vaikas gali tik į vieną Savivaldybės remiamą stovyklą važiuoti. Tad jei mėgsta daugiau dalykų – negali. Tvarka orientuota į vidutinybę. Juk galėjo, pavyzdžiui, remti 10 dienų ir vaikas pats rinktųsi, kur nori praleisti laiką po 3–5 dienas“, – veiklų pasirinkimus varžantį apribojimą ir sprendimo būdą įvardija skaitytojas.

Iš tiesų jau aukščiau minėtame apraše nurodoma, kad Savivaldybės lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinktos programos pamaina. Toks punktas yra tam, kad kuo daugiau moksleivių galėtų stovyklauti, o ne vieni ir tie patys vaikai važiuotų į kone visas stovyklas. O trukmė irgi apibrėžta: ne trumpiau kaip 5 ir ne ilgiau kaip 18 dienų.

Stovyklų projektai programoms finansuoti turėjo būti pateikti iki birželio 8 d. Kiek ir kokių programų bus remiama, kiek šiauliečių vaikų ilsėsis stovyklose šią vasarą, kol kas neskelbiama. Savivaldybės svetainėje pasiekiama pernykštė informacija.

Šiaulių r. vaikai stovyklaus kaip ir pernai

Šiaulių r. savivaldybė moksleivių vasaros stovykloms pinigų skyrė tiek pat, kaip ir pernai, – 10 tūkst. Eur ir planavo, kad jų užteks maždaug 500 vaikų poilsiui. Ir, anot Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo Rimo Marcinkaus, buvo labai nustebę, kai sulaukė keturis kartus daugiau – net 19 – paraiškų iš bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų, sporto klubų, nevyriausybinių organizacijų, laisvųjų mokytojų. Pernai, pirmajam karantinui išgąsdinus, buvo gautos tik 5 programos.

Tad šiemet, visiems padalijus pinigus, kiekvienai programai teko tik po 500–800 Eur, kuriuos organizatoriai gali išleisti vaikų edukacijoms, maistui ir transportui. Tik savo darbo užmokesčiui jų naudoti negalima. Dėl nepakankamo finansavimo organizuoti stovyklas atsisakė tik du pareiškėjai. Visi kiti yra nurodę, kad turi papildomą finansavimo šaltinį – rėmėjus. Dažnu atveju tai vaikų tėvai, sutinkantys prisidėti finansiškai.

Programose nėra griežtai vienos krypties: net sporto klubo stovykloje vaikams yra skirtas laikas saviraiškai, meninei kūrybai, konkursams, viktorinoms, pasisėdėjimui prie laužo. Vaikai nebuvo skirstomi.

Todėl 300 rajono vaikų (iš jų 200 – iš remtinų šeimų) stovyklaus dienos, stacionariose, keliaujančiose ir sporto stovyklose. Jų geografija: nuo vietinių iki pajūrio, trukmė – nuo 5 iki 9 dienų. Prognozuojamos jos bus nuo kitos savaitės iki mokslo metų pradžios.

„Kitais metais teks galvoti apie didesnį finansavimą vaikų poilsiui. Nes jų organizatorių projektų gausa parodė, kad yra noras ir poreikis“, – sako švietimo specialistas R. Marcinkus.

Policija tradiciškai kviečia į Dengtiltį

Jau šį savaitgalį 60 jaunuolių iš Šiaulių miesto ir rajono nuo 14 iki 22 metų stovyklaus tradicinėje kasmetėje stovykloje Dengtiltyje. Į ją jaunuosius policijos rėmėjus, jaunuosius pasieniečius ir policijos stebimus paauglius pakvietė Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatų bendruomenė.

Tai itin laukiama jaunimo intensyvi stovykla su fizinėmis rungtimis, orientavimosi varžybomis, naktiniu tinkliniu, laužais ir maudynėmis. Paaugliai joje ir išsikrauna, ir pasikrauna: įspūdžių, gerų emocijų, užmezga pažinčių. Bendruomenės vadovė Danutė Jakubkienė sako, kad taip norima parodyti jaunimui, jog laisvalaikis gali būti smagus bei turiningas ir be svaigalų.

Visi jaunuoliai stovyklaus Dengtiltyje nemokamai. Po 600 Eur iš prevencinių programų lėšų skyrė abi savivaldybės: Šiaulių miesto ir rajono. Deja, šiemet, kaip ir pernai, stovykla yra sutrumpėjusi nuo savaitės iki 2 dienų. Tai lėmė neaiškios karantino apribojimų sąlygos ir žmogiškieji ištekliai – trūksta pareigūnų, galinčių ilgesnį laiką skirti dideliam aktyvių jaunuolių būriui.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite