Angle down Atgal

Varėnos kraštas naujuose leidiniuose

Varėnos viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriuje parengta spaudinių paroda, supažindinanti su 2018 metais gautais kraštotyros leidiniais.

Parodoje eksponuojama naujų kraštotyros leidinių, gautų 2018 metais apžvalga.

Dzūkų kultūros žurnalas „Dainava“ (2018, Nr. 1), supažindina su Algimanto ir Mindaugo Černiauskų straipsniu „Vanagas buvo žmogus“, skirtu partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Apie A. Ramanauską-Vanagą, jo senelius, tėvus, šeimą, bendražygius pasakojama Eugenijos Sidaravičiūtės straipsnyje „Tu taip norėjai matyti Tėvynę laisvą ir šviesią!“ Pateikiami Henriko Gudavičiaus straipsniai „Laiškai Dzūkijos nacionalinio parko senbuviams“ bei „Upės mįslių triptikas“. Apie žvakių liejimą straipsnyje „Kad dūšelės kelių dangun ragėtų...“ rašo Onutė Drobelienė.

Pristatoma Arvydo Anušausko knyga „Aš esu Vanagas“, kurioje pasakojama apie legendinį partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, vienuolika metų su ginklu kovojusį prieš sovietų okupaciją. Atskleidžiamos KGB regztų operacijų, brutalaus kankinimo, dokumentų apie jį klastojimo bei nužudymo paslaptys.

Eksponuojama Adolfo Ramanausko-Vanago knyga „Partizanų gretose“. Dainavos apygardos, Pietų Lietuvos partizanų srities LLKS gynybos pajėgų vado atsiminimai rašyti 1952–1956 metais. Juose atskleidžiami pirmieji partizanų kovos žingsniai, palaipsnis ginkluoto pasipriešinimo stiprėjimas, kovotojų santykiai su gyventojais, priešo veiksmai ir partizanų kovos būdai, jų kasdienė buitis bei dvasiniai išgyvenimai. Tai pasakojimas apie žūtbūtinį pasipriešinimą okupacijai, siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę sovietinio režimo metais ir kartu tai tikra istorija apie begalinį atsidavimą ir meilę Tėvynei, šeimai, laisvei.

Apie partizanų kovas Dainavos krašte rašoma Broniaus Kašelionio leidinyje „Dainavos krašto partizanai“. Tai „unikalus dokumentų rinkinys, padedantis geriau suprasti to meto kovą. Skaitant šiuos dokumentus atsiskleidžia daugybė žmonių tragedijų, dramų, situacijų, kai pasirinkimo kaina buvo žmogaus gyvybė. Šiuose dokumentuose rasi ir kilnaus pasiaukojimo, ir bjaurių išdavysčių, neišpasakytos drąsos, ir milžiniško skausmo,“– rašo šioje knygoje išspausdintame straipsnyje „Išgelbėję tautos garbę “ žurnalistas ir istorikas Virginijus Savukynas.

Gamtininko ir publicisto Henriko Gudavičiaus knygoje „Klaidžioja kažkas prie Krūčiaus“ išspausdinti 2013–2016 metais rašyti dienoraščiai – tai gamtos artumoje gyvenančio žmogaus laiškai, kupini kasdienybės grožio, lėto buvimo džiaugsmo ir išminties. Knygos pasakojimą iliustruoja brolių Černiauskų fotografijos.

Kultūros istoriko, literatūrinės kraštotyros Lietuvoje pradininko Benjamino Kondrato leidinyje „Kūrėjų pėdsakais. Varėnos ir Šalčios krašte“ (kn.17, 18) rašoma apie kūrėjus, palikusius pėdsakus Varėnos ir Šalčios krašte. Informacija apie kūrėjus pateikiama dviejose knygose. Pats plačiausias knygos skyrius „Kūrėjų biogramos“. Čia pasakojimai apie kūrėjus pateikiami jų pavardžių abėcėlės tvarka. Knygoje rašoma apie įvairius kūrėjus – poetus, rašytojus, literatus, dramaturgus, prozininkus, literatūros kritikus. Dauguma kūrėjų patys parašė pasakojimus apie save, savo šeimą, gyvenimą, išleistas knygas, kūrybą. Leidinyje rasime pasakojimus apie Lietuvoje žinomus poetus ir rašytojus, kurie kažkada gyveno, dirbo Varėnos krašte, apie iš Varėnos krašto kilusius išeivijos poetus bei rašytojus ir menininkus, turinčius sodybas Varėnos krašte.

Parodoje pateikiama Alinos Makarčiuk knyga „Matau norą atsiduoti tėvynės labui“, skirta Marcinkonių šviesuoliams Petrui Kierui ir kunigui Jonui Šablickui. Aprašomi XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje Marcinkonių filijoje gyvenusių ir lietuvybę puoselėjusių asmenybių nuveikti darbai ir likimai.

Eksponuojamos ir kitos knygos: „Lietuvos gelmių aruodai“, Petro Miliūno eilėraščių knyga „Gyvenimo grimasos“, Romo Treinio romanas „Dziedas“, Marijos Valuckienės „Juliaus Baryso giminės takais“ ir kt.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite