Angle down Atgal

Vaiko laikinoji priežiūra sudaro sąlygas spręsti susidariusias problemas vaiko neatskiriant nuo šeimos

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja Birutė Sragauskienė bei patarėja Jurbarko rajone Eglutė Tamulienė vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams pristatė vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius, įsigaliojusius nuo naujųjų metų. Anot vaiko teisių apsaugos specialisčių, nuo naujų metų pradėta taikyti vaiko laikinoji priežiūra sudaro sąlygas spręsti šeimoje susidariusius iššūkius vaiko neatskiriant nuo šeimos.

„Gavę pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, VTAS specialistai į jį reaguoja, vertina kiekvieno konkretaus vaiko situaciją. Jei atlikus vaiko situacijos vertinimą nustatoma, jog aplinka vaikui yra nesaugi, priimamas sprendimas nustatyti vaiko apsaugos poreikį – vaiko laikinąją priežiūrą. Vaiko laikinajai priežiūrai stengiamasi surasti giminaičius arba emociniais ryšiais susijusius asmenis, galinčius laikinai pasirūpinti vaiku ir, esant galimybei, abiem arba vienu iš vaiko tėvų. Prireikus, vaikas su abiem arba vienu iš nesmurtaujančių tėvų gali būti apgyvendinamas ir krizių centre. Tikime, jog artimųjų parama bei vaiko neatskyrimas nuo šeimos padeda sumažinti įtampą sprendžiant esamus sunkumus“, – vieną iš esminių pasikeitimų įvardijo Tauragės apskrities VTAS vedėja Birutė Sragauskienė.

Pasak VTAS patarėjos Jurbarko rajone Eglutės Tamulienės, laikinosios priežiūros metu į darbą su šeima įsijungia ir mobilioji komanda, padedanti šeimai įveikti patiriamus iššūkius. „Mūsų apskrityje 30 kalendorinių dienų intensyvią pagalbą šeimoms teikia dvi mobiliosios komandos, kurios padeda keisti požiūrį į vaikų auginimą ir siekia įgalinti šeimą pačią atrasti susidariusių sunkumų priežastis, sprendimo būdus ir galimybes, kad šios problemos nebepasikartotų“, – pristatė patarėja.

Pasitarimo dalyviai domėjosi, kokia tvarka vyksta reagavimas į gautą pranešimą, kai fiksuojamas galimas smurtas. „Esant pranešimams apie galimą smurto prieš vaiką naudojimą, galimai kilusį pavojų vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, teisės aktų numatytų veiksmų atlikimą pradedame nedelsiant. Taip pat per valandą informaciją turime pateikti ir teisėsaugos institucijoms, kad situacija būtų pradėta nagrinėti. Beje, informaciją dėl galimo smurto VTAS specialistai turi perduoti teisėsaugai ir tuo atveju, jei informacija gauta ne iškart, o tik po kurio laiko“, – patikslino vedėja.

Diskusijų sukėlė melagingų pranešimų fiksavimas ir sprendimų priėmimas dėl LR administracinių nusižengimų kodekse numatytų priemonių taikymo melagingą informaciją pateikusiems pranešėjams. Pasitarimo dalyviai teiravosi, kokiu būdu VTAS specialistai sužinos, ar pranešta melagingai. „Atvažiavus vertinti vaiko situacijos ir pamačius, jog reali situacija neatitinka pranešime pateiktos informacijos, bus bendraujama su asmenimis, dėl kurių gautas pranešimas, ir aiškinamasi, kokie galimi variantai. Esant požymių, jog pranešimas melagingas, informacija perduodama teisėsaugai“, – atsakė B. Sragauskienė.

Susitikimo metu ugdymo įstaigų atstovai vardijo konkrečias situacijas ir teiravosi, kaip jomis turėtų pasielgti. Aptarti ir atvejai, kada ir į kokias institucijas ugdymo įstaigų atstovams jau reiktų kreiptis. Teigta, jog į VTAS turėtų kreiptis, kai fiksuojamos ugdymo įstaigoje nebeišsprendžiamos vaiko elgesio problemos, į atvejo vadybą – kai manoma, jog šeimai reikalingos kompleksinės paslaugos, į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių – kai iškyla iššūkių bendradarbiaujant su kitomis institucijomis.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Zita Tytmonienė susirinkusius skirtingų įstaigų darbuotojus ragino aktyviau bendradarbiauti ir kreiptis siekiant surasti bendrus sprendimus. Tuo tarpu VTAS vedėja B. Sragauskienė kvietė vaiko teisių apsaugos skyriui pranešti pastebėjus galimus vaiko teisių pažeidimus. Anot jos, vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų pareiga – kreiptis, o VTAS pareiga – reaguoti, išsiaiškinti ir užtikrinti vaiko saugumą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite