Angle down Atgal

Vaidins visa Lietuva

Šiemet sukanka 120 metų, kai įvyko pirmasis viešas lietuviškas vaidinimas – Keturakio „Amerika pirtyje“, kurio premjera tapo švente visai tautai ir reikšmingu kultūros ženklu. Šį jubiliejų minėsime rugpjūčio 20-ąją – tądien vieną ir tą pačią valandą vaidins visa Lietuva. Ne išimtis – ir Kaišiadorys.

Pirmajam viešam lietuviškam vaidinimui – A. Keturakio „Amerika pirtyje“, parodytam 1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje, organizuoti buvo sudaryta iniciatyvinė grupė, kuriai priklausė L. Vaineikis, B. Petkevičaitė-Bitė, P. Višinskis ir A. Janulaitis. Pastarieji surinko vaidintojus ir parengė spektaklį (visi aktoriai, išskyrus S. Jakševičiūtę (Venclauskienę), buvo mėgėjai), vaidinimą režisavo G. Petkevičaitė-Bitė ir S. Jakševičiūtė.

Grafo F. Tiškevičiaus užleistas prekių sandėlis netoli jūros tilto, kuriame galėjo tilpti apie 500 žmonių, vaidinimo metu buvo beveik pilnas. Nors žiūrovai buvo daugiausia aplinkinių kaimų valstiečiai, paprasti palangiškiai, tačiau dalyvavo ir Palangoje vasarojusių aristokratų: grafo Tiškevičiaus svečiai Oginskiai, Radvilos ir kt.

Vaidinimas „Amerika pirtyje“ Palangoje pasiekė savo tikslą: prasidėjo unikaliausias mūsų kultūros istorijos, o gal – ir pasaulinės praktikos reiškinys: spektaklis nuskambėjo kaip tautos savimonės akcija. Lietuviškas žodis, pasakytas viešai, buvo svarbesnis už meninius reikalavimus – pareikšta pasauliui, kad mes esame, turime savo kalbą ir savo žemę. „Amerika pirtyje“ yra kur kas daugiau nei komedija, nors dauguma žiūrovų ją priima būtent taip.

Esminis dalykas – šitaip buvo skelbta lietuvybė. Šis spektaklis rodytas visuose Lietuvos kaimuose, jau nekalbant apie didesnius miestus“, – sakė režisierius, prof. Petras Bielskis. Tai buvo visuotinis valios pareiškimas arba pirmasis referendumas už lietuvybę, visuotinis pasipriešinimas.

1999 m. minint pirmojo lietuviško vaidinimo 100-ąsias metines Palangoje Kauno valstybinis dramos teatras suvaidino legendinę „Amerika pirtyje“. Po jų su jungtiniu spektakliu toje pačioje scenoje pasirodė Lietuvos mėgėjų teatrai. Pagrindinę idėją – „Po šimto metų „Ameriką pirtyje“ vaidina visa Lietuva!“ – su Jonavos, Utenos, Palangos, Rokiškio, Kelmės, Kretingos, Joniškio, Telšių, Trakų, Jurbarko ir Klaipėdos universiteto mėgėjų teatrų artistais įgyvendino režisierius G. Šimkus.

Jungtinių teatro pajėgų spektaklyje vaidino net 6 Vincai, 7 Agotos, keliolika Bekampių ir Bekampienių. Vieni kalbėjo aukštaitiškai, kiti žemaičiavo. Spektaklis virto tikra švente: su teatrų vėliavomis, dainomis, išradingomis mizanscenomis, puikiomis aktorių improvizacijomis. Laukuviškiai ir šilališkiai, aktyviai talkinant Klaipėdos universitetui, Palangos vaidinimo šimtmetį surengė ant Medvėgalio kalno su kariuomenės garbės sargybomis, saliutais, chorais, oro balionais.

Pirmą kartą Medvėgalio kalne už pasipriešinimo dalyvius-artistus, patekusius į Sibirą, šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Antanas Vaičius ir tuometinis Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Pastarasis čia pasakė garsiąją panegiriką žemaičiams – „Žemaičio dvasia yra neįveikiama!” Ant kalno šv. Mišiose dalyvavo Žemaičių vyskupijos parapijų klebonai su savo bažnyčių vėliavomis ir chorais. Tai buvo didelė tautos šventė. Šiemet vaidinimui, parodytam Palangoje, sukanka 120 metų.

Šį spektaklį žiūrovai vėl galėjo išvysti liepos 5 d. Kretingos rajono kultūros centre, festivalio „Baltijos rampa“ metu – jungtiniame Lietuvos, Latvijos, Estijos teatrų vaidinime skambėjo ne tik skirtingų Lietuvos regionų tarmės, bet ir latvių bei estų kalba, festivalio dalyviai vyko į Palangą pagerbti pirmojo viešo lietuviško vaidinimo rengėjų ir aktorių atminimą. Minint šį Lietuvos kultūros istorijai svarbų įvykį, Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatro poskyris, Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga pasiūlė rugpjūčio 20 d. 18 val. Lietuvoje mėgėjų teatrams tą pačią valandą įamžinti istorinę akimirką visomis prieinamomis formomis.

Pagrindinė idėja lieka ta pati, kaip ir prieš 20 metų – vaidina visa Lietuva. Kaišiadorių kultūros centro teatras įsijungia į šią akciją ir visus kviečia į lietuvišką vakarą, skirtą pirmojo viešo vaidinimo Keturakio „Amerika pirtyje“ 120-osioms metinėms. Jo metu Kaišiadorių kultūros centro teatras suvaidins vaidinimo ištrauką (rež. Jonas Andriulevičius), Birštono vienkiemio teatras parodys publicistinį vaidinimą „Kalboje – tautos stiprybė“ (rež. Beata Klimavičienė), dalyvaus Birštono vienkiemio vokalinis ansamblis (vad. Inesa Rutkauskienė), gros Kaišiadorių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Geri vakarai“ (vad. Antanas Noreika). Laukiame visų – ateikite, paminėkime šią svarbią mūsų tautos kultūrai datą kartu.
Jonas ANDRIULEVIČIUS

Kaišiadorių kultūros centro teatro režisierius

LNKC meno tarybos narys

Teatro ekspertas konsultantas Kauno apskričiai

Teatro mokytojas ekspertas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite