Angle down Atgal

UPC vadovas - atleistas, pirkimai - stabdomi

Išsiskyrė Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) bei Ugdymo plėtotės centro (UPC) direktoriaus Giedriaus Vaidelio keliai - švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ketvirtadienį pasirašė įsakymą atleisti jį iš UPC vadovo pareigų.

ŠMM išplatintame pranešime teigiama, kad buvęs UPC vadovas traukiasi šalių susitarimu. G. Vaidelis centrui vadovavo 9-erius metus.

Ministerija nurodo, kad viena sprendimo priežasčių - netinkamai pristatytas 1,3 mln. eurų vertės pirkimas bendrosioms ugdymo programoms rengti. Po trečiadienį vykusio UPC ir Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) atstovų susitikimo pirkimas yra stabdomas.

„UPC vykdomas viešasis pirkimas nebuvo tinkamai pristatytas švietimo bendruomenei, ne viskas atlikta dėl pirkimo organizavimo aiškumo. Tai sukėlė neigiamą atgarsį visuomenėje. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį, kad pirkimo dokumentai parengti su trūkumais. UPC vadovas pripažino savo klaidas ir prisiėmė asmeninę atsakomybę. Ugdymo programoms atnaujinti skirtas viešasis pirkimas bus rengiamas iš naujo, skrupulingai laikantis nešališkumo ir skaidrumo principų“, - sako ministrė J. Petrauskienė.

Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktoje rekomendacijoje patariama tikslinti pirkimo kokybinio vertinimo kriterijus, aiškiau nurodyti, ką tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu. Ištaisius šiuos trūkumus, viešasis pirkimas bendrosioms ugdymo programoms parengti bus skelbiamas iš naujo.

ELTA primena, kad G. Vaidelis VPT akiratyje atsidūrė jam pareiškus, kad nėra problemos jei tie patys ekspertai kuria ugdymo programas, rašo vadovėlius ir patys juos aprobuoja. „Ekspertų, gebančių parengti tinkamas mokymo priemones, turime nedaug. Todėl sąlygos, kad programų atnaujinime dalyvausiantys ekspertai negalėtų rašyti vadovėlių, nėra“, - sakė G. Vaidelis.

„Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupė“ vadovėlių leidybą yra prilyginusi valstybės viešųjų finansų parodijai: G. Vaidelio vadovaujami UPC specialistai ne tik rengia mokyklineugdymo programas bei reikalavimus vadovėlių autoriams, bet ir patys rašo vadovėlius, patys organizuoja savo ir kitų autorių vadovėlių ekspertavimą, o vėliau juos aprobuoja.

ŠMM pavaldus UPC taip pat veda seminarus mokytojams, teikia rekomendacijas dėl vadovėlių, o UPC specialistai dar ir leidyklose laimi vadovėlių bei papildomos mokyklinės literatūros, kaip pasirengti egzaminams ar testams, rašymo konkursus.

Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai dar prieš 18 metų atkreipė dėmesį, kad Lietuvos vadovėlių leidybos rinkoje klesti monopolis, ir šią situaciją būtina keisti. 2016 metais vadovėlių leidyba užkliuvo Valstybei kontrolei.

„Žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų grupė“ išsiaiškino, kad iš 54 UPC darbuotojų 18 yra įvairių vadovėlių, daugiausiai skirtų bendrojo ugdymo mokykloms, autoriai.

Kai kurių specialistų, atsakingų už bendrojo ugdymo programų rengimą bei vadovėlių kokybę, bibliografijoje - nuo 20 iki 60 vadovėlių.

Parlamentinis Antikorupcijos komitetas, gavęs Specialiųjų tyrimų tarnybos dokumentą, kuriame rašoma, kad UPC vadovėlių recenzavimo konkursus laimi būtent konkuruojančių vadovėlių leidyklų darbuotojai arba konkuruojančių vadovėlių autoriai, šią situaciją traktavo kaip galimas korupcijos apraiškas.

Atnaujinus ugdymo programas, vaikai turėtų būti mokomi pagal naujus vadovėlius, tačiau kas juos kurs ir kiek tai kainuos, G. Vaidelis negalėjo pasakyti. Kol kas aišku tik tiek, kad vadovėlių atnaujinimo darbai prasidės antroje 2019 metų pusėje.

ELTA primena, kad Ugdymo plėtotės centras yra Švietimo ir mokslo ministerijos padalinys. Jo misija - užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio kokybę, būtiną tvariai šalies pažangai.

Pasak Ugdymo plėtotės centro direktoriaus G. Vaidelio, metinis Ugdymo plėtotės centro biudžetas yra beveik 1,2 mln. (1 170 000) eurų.

Bendra administruojamų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų suma - daugiau nei 21 mln. (21 106 705) eurų.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite