Angle down Atgal

Tyrimas dėl L.Anužienės bus išplėstas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorės Laimutės Anužienės elgesio.

VTEK papildomai aiškinsis, ar KMPMC vadovė nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui, kai pasirašė autorines sutartis su savimi, savo sūnumis bei marčia ir šių sutarčių pagrindu išmokėjo autorinius atlyginimus. Taip pat bus tiriama, ar L.Anužienė nepažeidė minėtojo teisės akto reikalavimo nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei nesinaudoti valstybės ar savivaldybės valdomu turtu asmeniniais tikslais, galbūt gyvendama KMPMC veiklai skirtose ir Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis suremontuotose patalpose.

Šias aplinkybes prijungti prie atliekamo tyrimo VTEK nusprendė gavusi papildomos informacijos iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei įvertinusi naujus žiniasklaidoje pasirodžiusius duomenis.

Tyrimą dėl L.Anužienės elgesio VTEK savo iniciatyva pradėjo balandžio pradžioje. Aiškinamasi, ar KMPMC direktorė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas remiantis žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija ir atlikus pirminę publikacijose pateiktų duomenų patikrą. VTEK nustatė, jog L. Anužienės vadovaujamame ir iš dalies valstybės valdomame KMPMC dirba jai artimi asmenys – du sūnūs bei marti. Dėl to kilo abejonių, ar L.Anužienė nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šių artimų asmenų darbo eigos klausimais (darbo sutarčių sudarymas, keitimas, įsakymai dėl darbo užmokesčio nustatymo, priedų, priemokų skyrimo, komandiruočių ir kt.). Pagal žiniasklaidoje pateikiamus duomenis, KMPMC vadovė taip pat galėjo pasirašyti pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutartis su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios valdymo organo nariai yra jos sūnus ir brolis.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorės Laimutės Anužienės elgesio. VTEK papildomai aiškinsis, ar KMPMC vadovė nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui, kai pasirašė autorines sutartis su savimi, savo sūnumis bei marčia ir šių sutarčių pagrindu išmokėjo autorinius atlyginimus. Taip pat bus tiriama, ar L.Anužienė nepažeidė minėtojo teisės akto reikalavimo nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei nesinaudoti valstybės ar savivaldybės valdomu turtu asmeniniais tikslais, galbūt gyvendama KMPMC veiklai skirtose ir Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis suremontuotose patalpose.

Šias aplinkybes prijungti prie atliekamo tyrimo VTEK nusprendė gavusi papildomos informacijos iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei įvertinusi naujus žiniasklaidoje pasirodžiusius duomenis.

Tyrimą dėl L.Anužienės elgesio VTEK savo iniciatyva pradėjo balandžio pradžioje. Aiškinamasi, ar KMPMC direktorė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas remiantis žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija ir atlikus pirminę publikacijose pateiktų duomenų patikrą. VTEK nustatė, jog L. Anužienės vadovaujamame ir iš dalies valstybės valdomame KMPMC dirba jai artimi asmenys – du sūnūs bei marti. Dėl to kilo abejonių, ar L.Anužienė nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šių artimų asmenų darbo eigos klausimais (darbo sutarčių sudarymas, keitimas, įsakymai dėl darbo užmokesčio nustatymo, priedų, priemokų skyrimo, komandiruočių ir kt.). Pagal žiniasklaidoje pateikiamus duomenis, KMPMC vadovė taip pat galėjo pasirašyti pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutartis su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios valdymo organo nariai yra jos sūnus ir brolis.

VTEK informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite